Förebygg farliga situationer

Fundera på vandringens säkerhetsrisker

Bedöm på förhand vilka risksituationer som kan uppstå under den planerade turen. Hurudana är de situationer och potentiella olycksfall som kan uppkomma under turen? Hur sannolikt är det att det uppstår farliga situationer och hurudana kan följderna bli? Vad bör man göra för att på förhand eliminera faror eller olyckstillbud. Hur bör man handla om det trots noggranna förberedelser uppkommer en farlig situation eller sker en olycka?

Friluftsmänniskans säkerhetstips

Beakta väderleken

Det kan ske snabba omslag i vädret, speciellt i fjällen och på stora vattendrag. Kämpa inte mot naturkrafterna, såsom hård vind, köld eller strömmande vatten. Lyssna på eventuella vädervarningar.

Gå aldrig ensam

Ge dig inte iväg ensam ut i naturen och se till att du inte tappar kontakten med din grupp eller lämnar den. Om det händer något är det mycket svårare att få hjälp än om du är med gruppen.

Utrusta dig med tanke på det värsta

Lämna ett färdmeddelande till dina anhöriga eller till din inkvartering. Skriv ditt namn och följande etappmål i ödestugans gästbok. Ta med dig första hjälpen-utrustning och reservproviant. Klä dig efter vädret. Vindtäta och varma plagg är bäst. Kom ihåg att vinden mångdubblar köldens inverkan (ilmatieteenlaitos.fi, på finska).

Överskatta inte din förmåga

Tro dig inte vara mer erfaren och i bättre kondition än du i verkligheten är. Lär dig känna dina begränsningar. Vila, ät och drick innan du blir helt utmattad. Lär dig friluftsfärdigheter och skaffa dig tillräckliga färdigheter i orientering och första hjälpen.

Om du går vilse, slå läger eller sök skydd i tid

Om du går vilse i terrängen ska du inte tappa självbehärskningen, utan tänka igenom situationen. Om du är trött och frusen kan du inte handla med förnuft. Om du börjar frysa i kölden, ska du inte bli på stället och vila dig om du inte har mera kläder att ta på dig, utan fortsätta färden. Om du är osäker på din position eller vilken som är rätt riktning bör du inte irra omkring på måfå. Försök bestämma din position. När visste du senast din position på kartan. Åt vilket håll har du gått efter det och hur länge?

Vänd tillbaka i tid, ifall du ser dina egna spår i terrängen. Leta reda på ett bra skydd. Håll dig i rörelse för att hålla dig varm eller gör upp en eld och värm dig vid den. Drick varm dryck och ät varm mat.

Lär dig känna naturen och skydda den

Iaktta etikett i friluftslivet. Stör inte djuren och andra vandrare, iaktta områdets ordningsregler och de skyldigheter och bestämmelser om uppgörande av eld, som allemansrätten ålägger dig.

Läs mer

Säkerhetstips

I stugorna finns brandvarnare, men vi rekommenderar att du tar med dig ett 9 V-batteri och/eller din egen resebrandvarnare.