Att cykla på Forststyrelsens områden

Många av de utflyktsmål som presenteras i tjänsten Utinaturen.fi kan också nås med cykel. Om avstånden är långa kan cykelfärden lätt kombineras med tåg eller buss. När man har cykeln med sig på tåget eller bussen ökar möjligheterna att nå också de många mera avlägsna områden som man inte når med allmänna kommunikationer.

En leende cyklist vid ett vindskydd i Syöte nationalpark.

Att cykla i terrängen är i princip tillåtet med stöd av allemansrätten. Allemansrätten förutsätter dock att cykling i terrängen inte äventyrar bevarandet av naturvärden eller förorsakar olägenhet för andra som rör sig i terrängen. På grund av slitaget på naturen och med tanke på allas säkerhet som rör sig i området är cykelåkningen ofta begränsad och cyklisterna hänvisade till de leder som lämpar sig bäst för ändamålet på naturskyddsområdena, t.ex. i nationalparkerna.

  • Elcyklar och cyklar utrustade med elmotor (max. 1000W/max 25 km/h) + andra lätta elfordon är tillåtna där cykling är tillåten. 

Leder som lämpar sig för cykelåkning på Forststyrelsens utflyktsmål är ofta skogsbilvägar, anspråkslösa körstigar eller korta stigetapper. Lederna är inte av cykelvägsstandard, men det går att åka på dem om man är försiktig och vid behov leder cykeln ibland. Om det finns en fastställd ordningsstadga för området anges där de regler och eventuella begränsningar som gäller för cykelåkning. Ordningsstadgan liksom övriga instruktioner och rekommendationer som berör respektive område finns i avsnittet Instruktioner och regler på webbplatsen Utinaturen.fi. I oklara fall kan man alltid ta kontakt med närmaste naturum, vars kontaktuppgifter finns under Tilläggsinformation i samband med varje område.

Man kan söka efter utflyktsmål där det finns leder som lämpar sig bra för cykelåkning på webbplatsen Utinaturen.fi med hjälp av Sök utflyktsmål. På sidorna med utflyktsmål berättas mera om eventuella cykelleder i avsnittet Leder.