Att förutse vädret

Något som ofta påverkar stämningen under utflykten är vädret. I den elektroniska kommunikationens tidsålder är det möjligt att få tag på aktuella väderprognoser och rikligt med information om väderfenomen. Det lönar sig dock för friluftsmänniskan att vara medveten om att vädret kan skilja sig från prognoserna. Det är möjligt att observera och försöka förutspå kommande väderleksförändringar, även om man inte är en meteorolog. Att följa och förutse vädret är även viktigt med tanke på säkerheten under utflykten.

All typ av väder är bra utflyktsväder när man har rätt utrustning och gott humör!

I förgrunden finns en vandrare som tvättar sina händer i en liten tjärn i solskenet. I bakgrunden mörka regnmoln och mörka fjäll.

Känn igen och förutspå väderleksförändringar

För säkerhetens skull är det viktigt att friluftsmänniskan kan känna igen tecken på snabba omslag i vädret. Vilka tecken berättar att vädret kanske snabbt håller på att försämras, och till och med bli farligt, både på land och vatten, på sommaren och vintern?  Det här är särskilt viktigt när man rör sig i öppna fjällområden och på vattnet. Vädret kan snabbt slå om och bli en fara för friluftsmänniskan, och det kan vara ont om tid att söka skydd.  Om man känner igen tecknen på dåligt väder har man ännu tid att förbereda sig, och riskfaktorerna minskar när vädret inte kommer som en total överraskning.

På sommaren kan åskväder, hällregn eller dimma vara faktiska riskfaktorer när man rör sig i öppna fjällområden. På vintern kan en överraskande snöstorm sopa igen alla spår på fjället och dra ner sikten till noll. På vattnet kan till exempel åskväder, hällregn, dimma eller storm hota säkerheten.

Att kunna läsa naturens tecken, förutspå väderleksförändringar och dra nytta av olika väderleksobservationer är viktiga friluftskunskaper. Både meteorologiska uppgifter och friluftsmänniskans egen erfarenhet formar sådan kunskap.

Lär dig att känna igen regnmoln

Många vet redan att en tryckande luft berättar att det snart kan börja åska. Även en viss typ av moln varslar om regn. I fuktigt och varmt sommarväder utvecklas cumulusmoln som snabbt tornar upp sig ofta till åskväder framom eftermiddagen. Man kan se molnens förändring från en mycket hög plats: stackmolnen växer tills den högsta punkten förvandlas till formen av ett städ.

En mörk och grå himmel varslar om långvarigt regn, och då är det bäst att söka upp ett regnskydd och undvika att röra sig på vattnet på grund av åska. Små mörka moln kan låta friluftsmänniskan fortsätta sin färd efter några små regnskurar.

Meteorologiska institutet ger tips på hur man kan förutspå kommande regnskurar av molnen och har en molnkatalog som man kan använda för att lära sig känna igen olika moln.

Ett havslandskap med skärgård och små trästugor. Himlen är molnig och dyster.

Vinden berättar om vädret

Man kan även lära sig att bedöma väderleksförändringar genom att följa vindens riktning och vindförändringar. På Meteorologiska institutets webbplats finns information om Buys-Ballots vindregel, med vars hjälp man kan förutspå om vädret kommer att bli bättre eller sämre.

Läs mer 

Friluftslivets ABC

Meteorologiska institutet