Utrustningslistor

Det finns inte ett enda korrekt sätt att utrusta sig för turer. Följande listor utgör bara exempel på lämplig utrustning, många friluftsmänniskor väljer annan utrustning.

Gör din egen utrustningslista

Glidsnöskor och stavar står i snödrivan framför det frusna vattenfallet, bredvid ligger en ryggsäck. I förgrunden syns en hand som håller i en kåsa.Använd dessa listor som underlag och checklista då du planerar din egen utrustningslista. Det finns också plats för egna anteckningar i listorna.

Skriv ut listan och gör anteckningar efter turen om du utelämnade något du skulle ha behövt eller om någon utrustningsdetalj blev oanvänd. Dessa anteckningar är till stor hjälp vid nästa turer.

Kom dock ihåg att du inte får tumma på säkerheten genom att utelämna första hjälpen -utrustningen eller varma kläder av den orsaken att de inte behövdes under senaste tur.

Vikten begränsar

Det lönar sig inte att ta med sig onödiga grejor, då du själv ska bära dem. Å andra sidan får du inte utelämna sådana utrustningsdetaljer som behövs för att tillfredsställa de nödvändigaste basbehoven (mat, dryck, trygghet och värme, tillräcklig sömn).

En gammal god regel säger att packningen får väga högst en tredjedel av bärarens egen vikt. Du får inte minska för mycket på vikten på bekostnad av säkerheten.

Listor

I utrustningslistorna finns det separata kolumner för sommar- och vinterturer.