Att hjälpa en skadad person i naturen

Om det sker en olycka under en tur är det viktigt att ge den skadade personen första hjälpen samt att skydda och lugna honom eller henne. Handla lugnt och sansat.

Planera din tur noga

Det är viktigt att planera turen på förhand. God planering och noggranna förberedelser kan förebygga farliga situationer.

Lär dig första hjälpen (rodakorset.fi) och välj rätt utrustning. Öva på att läsa kartan och orientera. Överskatta inte din kondition och ta inga onödiga risker. Ta med dig tillräckligt mycket mat och dryck, gärna lite mer än du tror att du kommer att behöva.

Låt en vän ta del av din turplan. Håll dig till planen och meddela eventuella ändringar. Meddela också när du har kommit hem igen.

Om situationen inte är livshotande och den skadade kan gå själv

Ge första hjälpen, förbind såren, stöd upp frakturer och hjälp den skadade ut ur skogen.

Om situationen är sådan att den skadade inte kan gå på egen hand  

 • Kalla på hjälp: 112 (112.fi)  
 • Sök en plats med mobiltelefonnät. Om du inte får kontakt med din egen operators nät, ta ut SIM-kortet ur telefonen och försök på nytt. Samtal till nödnumret kräver inte SIM-kort och din telefon använder vilken operators nät som helst.
 • Tänk innan du handlar.
 • Om du inte lyckas ringa nödnumret:
  • Skydda den skadade så att han eller hon inte är i fara. Det största hotet är hypotermi: en skada kan man överleva, men inte kyla.
  • Om du måste lämna platsen, gör inte upp eld precis intill den skadade, så att elden inte orsakar tillbud.
  • Du kan söka hjälp när den skadade är välskyddad.
 • Gör dig själv synlig när du väntar på hjälp. Klä på dig något färgglatt och försök hitta en öppen plats.
 • Om den skadade är vid medvetande kan han eller hon ligga i den ställning som känns bekvämast.
 • Flytta på den skadade endast om det är nödvändigt. Det kan behövas exempelvis för att förhindra ytterligare skador eller om hjälpen inte kan nå fram till den skadade. 

Att förebygga hypotermi

Skydda den skadade mot kyla, blåst och fukt

Hypotermi innebär att den normala kroppstemperaturen sjunker och kroppens funktioner försämras. Hypotermi kan uppstå under alla årstider. Följande symptom tyder på hypotermi:

 • Tysthet, likgiltighet, fysisk trötthet, försämrad bedömningsförmåga, eufori, oredighet, hallucinationer.
 • Huden på magen hos en påklädd person känns kall.
 • Personen är vid medvetande och har frossbrytningar (temperaturen över 33 grader)
 • Medvetandestörningar (temperaturen under 30 grader)  

Första hjälpen för hypotermipatienter  

 • Förhindra ytterligare värmeförlust: vindskydd, kläder, täcken (filt, plastfolie, sovsäck, sopsäck, rymdfilt). Skydda den skadade också underifrån.
 • Låt den skadade ligga på rygg och lägg en medvetslös person i stabilt sidoläge. Förflytta den skadade försiktigt om det behövs.
 • Byt ut fuktiga kläder mot torra i mån av möjlighet. Ge ändå inte bort för mycket av dina egna kläder!
 • Om patienten inte andas, garantera syretillförseln genom inblåsning (rodakorset.fi).
 • Hjärtkompression ges endast vid hjärtstillestånd. Hjärtkompression på en djupt nerkyld person kan ge livsfarligt kammarflimmer.

En hypotermipatient får inte masseras och inte värmas upp för snabbt. Han eller hon får inte ges kalla drycker, alkohol eller tobak.

Läs mera