På utflykt till havs

När ni planerar en kanottur bör ni speciellt ta säkerhetsaspekterna i beaktande. För att färden ska vara trygg och bli lyckad, är rätt utrustning, tillräckliga kunskaper och färdigheter samt rätt slags attityd till naturen och övriga människor väsentliga.

Tre paddlare paddlar i samma riktning.

Vägval

På kanotturer strävar man alltid att göra trygga vägval, och om förhållandena blir hotande söker man utan dröjsmål skydd från öar och stränder. När ni paddlar bör ni också hela tiden ge akt på den övriga vattentrafiken och vara speciellt försiktig när man korsar farleder. Nybörjare gör klokt i att undvika forsar; de hinner ränna dem senare, med större erfarenhet.

Vid planeringen av kanotturen sätter man även in regelbundna vilopauser. I synnerhet i kajakpaddling är det bäst att ta i land och sträcka på benen med en timmes mellanrum.

Det är tryggast att paddla i grupp, och vi rekommenderar att du överhuvudtaget inte gör kanotturer ensam. När ni paddlar i grupp kan ni paddla i varandras kölvatten. Detta ökar hastigheten, bara ni byter platser emellanåt enligt vars och ens krafter. Även vinden och vattnets strömningsriktning inverkar på hastigheten: det är tungt att paddla i motvind men värst är hård sidovind, för då kan kanoten stjälpa. Under en kanottur är det följaktligen viktigt att ge akt framför allt på vädret.

Det är viktigt att ni kommer ihåg att dricka tillräckligt när ni är ute och paddlar, och under vilopauserna kan ni vid behov äta matsäck. Det lönar sig att dricka ett par deciliter vätska redan före kanotturen. Innan ni beger er på en långfärd är det bäst att tanka, dvs. att öka kolhydratreserverna i kroppen genom att äta rikligt med bröd, potatis, ris eller spagetti och söt efterrätt. Läs mer om friluftsmat.

Utrustning

På kanotturer måste du alltid vara förberedd på plurrning. Du bör hela tiden ha kanotvästen på dig! Med tanke på att kläderna kan bli våta bör reservkläder ingå i utrustningen. De packas i vattentäta påsar, t.ex. en för ändamålet avsedd kanotpåse.

Läs mer om utrustning för kanoter och paddlare på Utinaturen.fi samt Svenska kanotförbundets webbsidor (kanot.com).

Minneslista för planering av en kanottur

 • Bestäm paddlingsområde och -tidpunkt.
 • Gör upp en utrustningslista.
 • Skaffa materiel och utrustning som eventuellt saknas.
 • Bekanta dig med kartor, ledbeskrivningar, sjökort.
 • Ta reda på ruttens totala längd, höjdskillnader och vattenföring samt vattenstånd.
 • Ta reda på var det förekommer kanotlyft, såsom forsar, dammar, låga broar m.m.
 • Kartlägg ruttens start- och slutpunkter samt förbindelserna till dem för såväl paddlare som kanoter.
 • Ta reda på var längs rutten det finns service, butiker, kiosker, restauranger m.m. samt var du kan ta dricksvatten.
 • Notera också sevärdheterna längs rutten och i dess närhet.
 • Utred vem som äger markerna längs rutten och eventuella landstigningsförbud samt skaffa behövliga tillstånd till att göra upp eld och slå läger.
 • Gör en uppskattning av färdhastigheten.
 • Ta reda på hjälp- och kontaktställen samt det ställe där ni lämnar ert färdmeddelande.
 • Bedöm – och om möjligt testa – nivån på deltagarnas kunnande och tidigare paddlingserfarenheter.
 • Kontrollera kanoten före starten: det är bäst om alla har lika snabba kanoter och allas utrustning är i gott skick.
 • Tänk ut hur ni ska gå tillväga ifall både öppna kanoter och kajaker deltar på turen.
 • Följ med väderprognoserna.
 • Bekanta dig eventuellt på förhand med området och gör behövliga förfrågningar.

Säkra utflykter på vatten

I Finland, tusen sjöars land vid den unika Östersjön, finns imponerande utflyktsmål vid vattnet. Vid vattnet bör man ändå fästa särskild uppmärksamhet vid säkerheten. Annars kan båtförare orsaka livsfarliga situationer och materiella skador både för sig själv och för andra som rör sig på vattnet. Därför rekommenderas det att skaffa sig goda färdigheter i att hantera båten.

Före utflykten

 

På utflykten

 • Rör dig på vattnet på naturens villkor: skräpa inte, gör endast upp eld på eldplatser och håll husdjur i koppel.  Lämna fågelskären ifred under häckningstiden 1.4–31.7, och lämna alltid en halv sjömil (och en sjömil mellan 1.2–15.6) mellan dig och sälskyddsområdena. 
 • Bär flytväst då du är ute på vattnet. 
 • Följ med väderprognosen och förutse kommande väder. Gör ändringar i din rutt enligt vädret. 
 • Bedöm dina egna krafter och kunskaper i förhållande till vädret och rutten. 
 • Använd inte alkohol på sjön: den kan ta livet av dig. 
 • Följ väjningsreglerna. Se även till att dina svallvågor inte i onödan försvårar den övriga sjötrafiken eller stör häckande fåglar. 
 

Om du faller över bord