Köp, hyr eller låna, men undvik prylhysteri

Varje invånare i industriländerna förbrukar naturresurser motsvarande ca 300 inköpskassar per vecka. Vi utgör en femtedel av jordens befolkning, men vi förbrukar 4/5 av naturresurserna.

En kanot och två paddlar i förgrunden. I bakgrunden finns en lugn sjö.

Enda sättet vi har att garantera ens någorlunda drägliga livsbetingelser för de kommande generationerna är att göra våra egna konsumtionsvanor mera ekologiskt effektiva, det betyder att vi måste minska konsumtionen överlag och göra den effektivare än hittills. Friluftsmänniskan kan minska sin personliga konsumtion av naturresurserna bland annat genom sitt val av utrustning.

Mångsidig, hållbar, inhemsk

De allra nyaste och dyraste friluftsgrejorna är ingen förutsättning för ett lyckat friluftsliv. Ibland råkar man trots det i situationer där utrustningsdetaljer - egna och andras - får mera uppmärksamhet än själva naturupplevelserna och människorna som sådana. Allra viktigast är att ha användningsändamålet i minne, då du skaffar utrustning. En mångsidig och hållbar utrustningsdetalj är ofta även skonsammare för miljön.

Begagnat?

Utrustningsdetaljens ekoeffektivitet ökar för varje gång den används.Därför är anskaffning en begagnad utrustningsdetalj alltid det bästa valet ur miljösynpunkt sett, eftersom materialflödet som skett då den tillverkades redan är ett fullbordat faktum. Urvalet av begagnade plagg har hela tiden bättre även i Finland, och ibland kan man göra verkliga fynd på loppmarknader, second hand -butiker eller lösöreauktioner.

Kvalitet står sig

Då du köper ny utrustning lönar det sig att satsa på kvalitet. Det gamla talesättet "det finns inget som är både billigt och bra" är en utmärkt ledstjärna, eftersom de högklassigaste och hållbaraste sakerna nästan aldrig hör till de mest förmånliga. Inhemsk tillverkning betyder ofta dyrare produkter, men även kvalitet, miljövänlighet.

Eget eller samägt?

Det är förnuftigt att själv äga en del av friluftsutrustningen. Men det finns även vettiga och miljövänliga alternativ till ägande. Det vanligaste är att hyra utrustning. Medlemskap i någon friluftsorganisation på orten, medför ofta en möjlighet att till skäligt pris hyra eller kostnadsfritt låna föreningens friluftsutrustning. Ungdomsväsendet i kommunerna har också ofta ett utbud av gratis friluftsutrustning för barn- och ungdomsbruk.

Samägd fruftsutrustning är också en god idé inom kamratkretsen med samma fritidsintressen. Ett tält, ett vindskydd, en såg och yxa, en pulka, stormkök osv. är lämpliga objekt att samsas om. Ett annat alternativ är att "bilda bolag" med någon som man inte går på vandring med tillsammans, men som har samma intressen, t.ex. en släkting eller en arbetskamrat.

Låna, om det går

Kom ihåg att vänner och släktingar kanske till och med mer än gärna lånar dig sin egen utrustning bara för nöjet att kunna hjälpa dig. I många fall kan även arbetsgivaren vara medgörlig och villig att stöda friluftsintresset bland de anställda. Vad är väl bättre ur den positiva arbetsmiljöns synvinkel än att skaffa utrustning som gör att personalen trivs?

Via skomakaren på följande tur

Val av sådan utrustning, som går att reparera i stället för att kasseras bidrar till ekologisk effektivitet, blott du kommer ihåg att utnyttja egenskapen. Om du inte själv klarar av en reparation, finns det säkert i föreningen eller bekantskapskretsen reparationskunniga människor, yrkesfolk och hantverkare inte att förglömma.

Saklig vård och riktigt underhåll förlänger utrustningsdetaljernas bruksålder betydligt. Tvätt av persedlar bör ske i låga temperaturer och med fulla maskiner med miljömärkta tvättmedel.

Då du inte längre själv behöver ett plagg eller en någon utrustningsdetalj, kan du låta den gå vidare till någon som behöver just den grejen. Den ekologiska ryggsäcken väger ofta mer än en riktig ryggsäck, men det går att göra den ekologiska bördan lättare!