Att gå vilse

För att inte gå vilse

 • Lär dig orientera: att läsa kartan och att använda kompass. Man lär sig orientera bara genom att öva sig i orientering.
 • Ta med en uppdaterad och tillräckligt noggrann karta, t.ex. friluftskarta, terrängkarta eller en utskrift från Utflyktskarta.fi. Även en GPS-navigator ökar din säkerhet speciellt när sikten är dålig eller när du inte är alldeles säker var du befinner dig i terrängen.
 • Anse dig inte vara mera erfaren än du är.
 • Gör ditt vägval med eftertanke genom att beakta gruppens färdigheter och krafter med tanke på vädret.
 • Följ med rutten på kartan och studera och analysera samtidigt hur terrängen ska se ut härnäst.
 • Uppskatta hur mycket tid det går åt för sträckan och följ med tidsåtgången.
 • Kom överens med gruppen om åtgärder och i vilken riktning man bör gå ifall någon skulle gå vilse.
 • Den största risken för att gå vilse är i mörker och vid nedsatt sikt.
 • Stanna omedelbart för att bestämma din position om du är osäker på var du befinner dig.

Om du går vilse i naturen

 • Konstatera situationen: jag har gått vilse.
 • Håll dig lugn och håll ihop gruppen. Håll en paus, och ät.
 • Rita in senaste säkra position på kartan och försök komma ihåg när du var där. Nu vet du redan i stora drag var du befinner dig.
 • Försök minnas de senaste färdriktningarna, varvid storleken på det osäkra området minskar.
 • Iaktta den omgivande terrängen och lokalisera eventuella fixpunkter och jämför dem med kartan. Det blir lättare om du ser till att du håller kartan i nord-sydlig riktning och betraktar omgivningen från en hög punkt i terrängen. Fundera på om du befinner dig på kartan, eller utanför den?
 • Om du fortfarande inte lyckas med bestämma din position, ska du börja gå i den på förhand bestämda riktningen mot det närmaste tydliga, igenkännbara terrängobjektet: ett fjäll, en väg, en älv.
 • Om vädret är riktigt dåligt och gruppen är trött eller oense om i vilken riktning ni ska gå, är det bäst att stanna upp och äta eller slå läger på någon lämplig plats och vila upp ordentligt. Låt alltid det dåliga vädret passera.
 • En grupp som gått vilse får inte jaga hysteriskt omkring med önsketänkande om att snabbt hitta rätt. Gruppen får inte heller delas upp i mindre grupper.
 • Om du varit vilse en längre tid och det finns chans att man börjat med efterspaning, ska du försöka göra dig så synlig som möjligt: genom att riva markens ytskikt, tända signaleldar, lägga ut något stort och färgglatt föremål på ett synligt ställe.

Läs mer