Transport av pulka och reservdelar till pulkan

Transport av pulka

Det finns alltid en beaktansvärd risk att pulkan skadas i synnerhet då man transporterar pulkan med allmänna kommunikationsmedel. Det kan hända att pulkorna staplas på varandra eller placeras i lodrätt ställning, på sida eller hur som helst. Om pulkan inte har ett klart synligt tryggt handtag kan det hända att någon lyfter pulkan genom att ta tag i gummilinan som är avsedd att binda ihop utrustningen med den påföljden att plasthakarna som binder samman gummilinan kan gå sönder. Du kan skydda pulkan t.ex. med en separat presenning och på det sättet få gummilinan gömd. För engångsbruk kan du tejpa en sopsäck över pulkan.

Det är förnuftigt att packa pulkan så att inget föremål inne i pulkan kan åstadkomma skada som en följd av en yttre belastning. Likaledes lönar det sig inte att fästa något på pulkan, som kan gå sönder eller söndra sin omgivning. Det lönar sig t.ex. att sätta ett skydd av en bit slang på stavspetsarna.

Om du blir tvungen att transportera pulkan på barmark, t.ex. på en järnvägsstation, kunde det vara bra om det fanns slitbitar eller rentav hjul under pulkan. Även en lätt kanotvagn kan bra användas. Det skulle inte heller skada med dragremmar.

Reservdelar

Då du planerar en färd lönar det sig att ta med reservdelar, av vilka en del kan vara personliga och en del för hela gruppen. Gruppvisa skulle vara sådana reservdelar, som man behöver minst, såsom dragbälte i sin helhet, gummilinans fästhakar och möjligen skaklarnas fästkrokar. Personliga reservdelar kunde t.ex. vara skakelrör, dragrep och remmar med vilka man fäster skaklarna. Reservdelarna bör vara i sådana helheter att det är lätt och snabbt att byta ut dem. Det lönar sig också att ta överväga vilka behövliga redskap gruppen bör ta med sig.