Orientering med stöd av GPS-navigatorns kartbas

Positionsbestämning

Bestämning av den aktuella positionen med hjälp av kartbasen som sparats i GPS-navigatorn är mycket lätt och snabb, eftersom den svarta riktningspilen hela tiden visar den aktuella positionen och färdriktningen på kartbasen (riktningspilen kan variera i olika tillverkares navigatorer). Även om du använder en mindre noggrann kartbas, kan du jämföra dess höjdkurvor med papperskartans höjdkurvor och på så sätt komma till en slutsats om den aktuella positionen. Detta är ett speciellt händigt sätt när du orienterar med hjälp av en papperskarta och du snabbt vill granska den aktuella positionen. Även de på förhand sparade ruttpunkternas positioner syns direkt på kartbasen.

Orientering

Det är också behändigt att orientera med en GPS-navigator som är försedd med en kartbas, eftersom kartbasens navigeringsstreck visar den aktuella positionen till det valda navigationsobjektet. Det valda navigationsobjektet kan vara en på förhand sparad ruttpunkt eller ett objekt som du valt på kartbasen. Förutom navigeringslinjen ser du ditt eget spår var du vandrat på kartbasen, varvid du kan jämföra riktningen på ditt spår med navigeringslinjens riktning och vid behov justera din färdriktning. Beroende på kartbasens noggrannhet, kan du även på kartbasen se eventuella terränghinder, som du bör väja för.

Eventuella problemsituationer

När du orienterar med hjälp av kartbasen kan det uppstå problemsituationer när kartbasen vänder sig i färdriktningen. Man rör sig ofta så långsamt i terrängen, att GPS-navigatorn tolkar att färdriktningen förändrats och kartbasen svänger sig vingligt. Det är mycket svårt att uppfatta den aktuella positionen och färdriktningen och t.o.m. en erfaren orienterare kan bli osäker. Du kan undvika detta problem genom att välja bland navigatorns inställningar, att kartnorr alltid visar uppåt på navigatorn. Men om du ändå är van att orientera på det sätt, att kartan är vänd i färdriktningen, är det ett bättre alternativ vända navigatorn i handen i ett sådant läge, där spåret i navigatorn pekar mot dig själv, än att låta kartnorr automatiskt svänga hit och dit.

Kartmaterialets noggrannhet har utvecklats och nuförtiden finns det kartbaser som är lika detaljerade som papperskartorna. Alla kartbaser som finns till salu är dock inte sådana, för att inte tala om äldre kartbaser. Det är speciellt viktigt att beakta kartmaterialets brister, när du orienterar i dålig sikt och risken för olyckor är uppenbar. Under goda förhållanden inverkar följderna av felbedömningar närmast på bekvämligheten, men ett långt tillägg till dagsetappen kan trötta ut vandraren.

Orientering utan navigationsfunktion

GPS-navigatorns kartbas gör det möjligt att orientera utan att behöva använda navigationsfunktionen. Genom att utnyttja det spår som orienteringen lämnar på kartbasen för ofta tillräckligt noggrant i önskad riktning. Navigationsfunktionen behöver användas bara då man bör komma exakt med några meters noggrannhet till ett bestämt objekt. Det betyder då, att objektet är mycket litet eller annars svår att upptäcka t.ex. på grund av dålig sikt eller att där växer tät skog.

Avståndsmätning

Det är mycket lätt att mäta avstånd från GPS-navigatorns kartbas. Du flyttar bara kartpekaren till önskat ställe på kartbasen och avståndet till stället syns på skärmen. Detta är en behändig egenskap, även om man orienterar med hjälp av papperskarta, men snabbt och noggrant vill få rada på något avstånd. Du kan t.ex. se efter vad det är för ett fjäll i horisonten och avståndet till det även om det är beläget utanför papperskartan.

Som hjälp till papperskartan i fjällen

Man har nytta av kartbasen i GPS-navigatorn även då, den karta som används är mycket schematisk. I kalfjällen är det t.ex. mycket behändigare att använda en papperskarta i skala 1: 100 000, som visar ett större område av terrängen vilket underlättar att göra vägval. I terrängpartier med finskuren terräng, såsom i fjälldalgångar, är en karta i stor skala inte tillräckligt detaljrik eller det är svårt att få någon reda på alla detaljer. Då erbjuder GPS-navigatorns kartbas en större nogrannhet utnyttjas genom att förstora kartbasen på skärmen av det parti man vill granska.