Respektera naturen

Liksom de övriga naturskyddsområdena har också nationalparkerna inrättats i första hand för naturvård. Kom alltså ihåg att röra dig och handla med respekt för naturen.

Vandrare går med en hund i koppel längs en naturstig i Pyhä-Luosto nationalpark.

 • Sällskapsdjur ska alltid vara kopplade.
  • En hund som får springa fritt styrs av sin instinkt och kan ställa till med problem för de vilda djuren i omgivningen.
  • På våren och försommaren är fågelungar som ännu inte är flygfärdiga i farozonen.
 • Akta dig för att trampa på sköra växter om du lämnar den markerade leden.
 • Fotografera med ansvarskänsla. Skada inte naturen i hopp om att få en bättre bild.
 • Håll dig på respektfullt avstånd från vilda djur och deras bon.
 • Den som avsiktligt skadar fredade djur och växter kan få ett lagstadgat straff.
 • Mata inte djuren.
 • Ta ansvar i sociala medier och på internet. Se till att de GPS-spår du delar och ditt innehåll i sociala medier följer skyddsområdets regler.
  • Du kan spara GPS-spår för eget bruk, men se till att spåren följer de regelrätta lederna innan du publicerar dem i en webbtjänst (som Gpsies.com eller Strava). De egentliga lederna finns alltid i tjänsten Utinaturen.fi.
  • Tänk efter innan du lägger ut något i sociala medier. Använd dina fina naturbilder till att uppmuntra andra att följa etikettreglerna för vandrare. Exempelvis en bild av en hund som springer fritt i en nationalpark ger andra vandrare fel uppfattning om vad som är tillåtet i nationalparker.  
 • Respektera andra vandrare och fotografera dem inte utan tillstånd.
 • Om du planerar att flyga en drönare på ett naturskyddsområde ska du ta följande saker i beaktande:
  • Det är förbjudet att flyga drönare i områden med begränsningar i rörelsefriheten samt i för fåglar viktiga häckningsområden (t.ex. öar, skär och havsvikar där det häckar fågelkolonier) och fåglars viktiga rastplatser. 
  • Det är förbjudet att störa ryggradsdjur i naturskyddsområden, och av denna orsak kan det vara förbjudet att flyga drönare även på andra ställen än de ovan nämnda. 
  • Nationalparkerna och många andra naturskyddsområden är också viktiga rekreationsområden, där besökarna vill njuta av lugnet i naturen. Vi rekommenderar därför att man inte flyger drönare i dem, och i vissa områden kan detta vara helt förbjudet för att trygga lugnet. 
  • Om en drönare används för inspelning eller professionell verksamhet gäller också andra än ovan nämnda begränsningar dess användning. 
  • De här reglerna gäller också för övriga obemannade luftfartyg än drönare (t.ex. modellflygplan).  Den som planerar använda ett obemannat luftfartyg ska själv reda ut eventuella lokala begränsningar och bestämmelser. Mer information finns bland annat på adressen: www.droneinfo.fi.
 • Att samla ihop stenhögar skadar naturen. Plocka ändå inte ner stenhögar eftersom vissa av dem kan vara värdefulla fornlämningar.
 • Stifta bekantskap med allemansrätten och begränsningarna här.