Granskning av dragbältet

Vid granskning av dragbältet granskas själva bältet, bältets snabblås och justering samt bältets fästning i skaklarna. För de största påfrestningarna utsätts snabblåset och dess fästning i bältet. Om skaklarna är fästade med dragrep i dragbältets holkar av plast, då lönar det sig att granska om det finns sprickor i replåset och om replåsets "tänder" ännu håller samt om själva dragrepet ännu är i skick vid fastsättningsmekanismerna. Det kan finnas tvärgående sprickor i bältet vid spännet.

Skaklarna håller vid drag men inte i allmänhet för böjningar. Dragkraften riktar sig antingen mot själva skaklarna eller mot det dragrep som finns inne i skaklarna. Skaklarna utsätts för tryckkraft när pulkan försöker komma i hasorna på dragaren, samt vid böjningar och vridrörelser, då pulkan glider i sidled vid svängar eller går omkull i sidosluttning. Skaklarnas fästanordning i själva pulkan tar emot alla dessa krafter rentav sålunda, att påfrestningen kan rikta sig endast mot den andra skakeln.

Det är bra att granska om det finns sprickor i skaklarna och att skaklarnas förlängningsholkar är i skick. Man kan t.ex. spjäla sprickorna genom att stöda brottstycket mellan två rörstycken som klyvts itu eller naturligtvis genom att byta ut den defekta skakeln eller skakeldelen till en ny beroende på skadans art. Om det finns ett dragrep inne i skakeln och den slitits betydligt på ett enda ställe, då kan det inne i skakeln finnas någon skrovlighet som skadar repet. Skrovligheterna måste avlägsnas. Dragrepet kan vara alltför slitet vid replåset och då är det orsak att byta ut dragrepet. De ställen som bör granskas i skaklarnas fästanordning beror på med vilken mekanism de är fastsatta i pulkans stomme. I vissa pulkor består till exempel fästanordningen av fästkrokar och remmar som håller skakeln på plats. I allmänhet går skakelremmarna av men det lönar sig också att granska att krokarna är stadigt förankrade och att de är hela.