Gaskök

Gasköken är snabba och lätta, och de sotar inte ner kärlen. De har dessutom få rörliga delar. Det finns gaskök av två slag, sådana som monteras på en gasflaska och sådana som är försedda med en slang. Den först nämnda kopplas direkt på gasflaskan, i den andra modellen är gasflaskan på högst en halv meters avstånd från köket. I båda alternativen är man nästan alltid tvungen att använda ett separat vindskydd. Det kan du göra själv av aluminiefolie eller köpa ett färdigt vindskydd. I många modeller är brännaren placerad innanför kök-kastrullsystemet och då behöver man inget separat vindskydd.

Fördelarna med ett gaskök är att det inte bara är effektivt och lätt utan också att man enkelt kan justera lågan, vilket sparar bränsle. Det tar 3–4 minuter att koka upp en liter vatten. Gasen är ett lätt bränsle. Men å andra sidan kan det vara svårt att i fält avgöra hur mycket gas man har kvar.

Gasen är inte lika effektiv på vintern som på sommaren. Det lönar sig därför att skaffa gas som lämpar sig för vinterförhållanden. I riktigt krävande vinterförhållanden är kök med inbyggd förvärmningsfunktion lämpligast, då det fungerar vid stark köld. Gasflaskan bör helst förvaras på ett varmt ställe, t.ex. i sovsäcken.

Att observera då du använder gaskök

  • Kom ihåg när du använder en gasbrännare att hålla gasflaskan i upprätt ställning när du tar loss eller fäster slangen. Tänd brännaren genast när du öppnat gasventilen.
  • När du slutar använda ett gaskök med slang lönar det sig att bränna bort all gas som blivit kvar i slangen, så att det inte rinner ut något från slangen när du tar isär köket.
  • Nackdelar med gasköket är problem i anslutning till bränsleflaskorna: trycket i en gasflaska som håller på att tömmas är lågt dvs. koktiden blir längre och ventilen eller själva flaskan kan gå sönder.
  • Kontrollera att ventilen fungerar genom att skruva den från det ena till det andra ytterläget.
  • Det lönar sig att kontrollera stormkökets ringtätning varje gång innan du använder köket. Om ringtätningen saknas eller är skadad kan den brännbara gasen orsaka en farlig situation. Det rekommenderas att du har med dig en reservtätning.