Respekt för naturen, hur du rör dig i naturen, slår läger och göra upp eld samt skräpfritt friluftsliv – när du känner till de här reglerna är du klar att ge dig ut och vandra. Ta kontroll över den sammanfattade Etiketten i friluftslivet och bekanta dig också alltid med de noggrannare reglerna för ditt utflyktsmål på dess sida.

1. Respektera naturen – ändra inget i den. Håll sällskapsdjur kopplade.

2. Håll dig till markerade leder och följ alla regler som gäller färdsätt. Kontrollera om och när det finns begränsningar som gäller vistelsen vid ditt utflyktsmål.

3. Slå läger endast på anvisade platser. Diska eller tvätta dig aldrig direkt i vattendrag. Följ reglerna som gäller vid ödestugorna.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet, använd helst friluftskök. Gör aldrig upp eld när varning för terrängbrand råder.

5. Skräpa inte ner.

Respektera naturen

En ritad bild där en vandrare med kopplad hund beundrar djur som kan ses längre bort.

 • Håll sällskapsdjur kopplade. Checklista för utflykter med hund.
 • Iaktta djur och deras ungar på tillräckligt långt avstånd.
  • Exempelvis saimenvikaren, precis som andra djur, behöver få vara i fred i sitt bo och ha tillräckligt med utrymme också vid andra tillfällen.
 • Ta också vegetationen i beaktande. Växter som blir nertrampade av fotografer är ett problem på många ställen. I skyddsområden får man inte plocka växter. Svamp- och bärplockning är tillåtna inom de flesta områden som Forststyrelsen förvaltar över, men inom en del naturskyddsområden kan det finnas restriktioner. I naturreservaten är svamp- och bärplockning alltid förbjuden och inom nationalparkernas ordningsstadga kan det finnas begränsningar. 
 • Ta ansvar i sociala medier och på internet. Se till att de GPS-spår du delar och ditt innehåll i sociala medier följer skyddsområdets regler.
 • Om att flyga drönare och andra obemannade luftfartyg  
 • Att samla ihop stenhögar skadar naturen och kulturen.
  • Exempelvis på fjällen i Lappland skadas fjällens naturliga frostmarksformer som tjälen åstadkommit av de stenhögar som turister samlat ihop, eftersom de ändrar på det naturliga landskapet. Även fornlämningarna är hotade.

Var och hur kan jag färdas?

En ritad bild där en vandrare fotograferar naturen som omger stigen.

 • Välj markerade leder och undvik att skada naturen.
  • Stora mängder besökare kan belasta terrängen.
 • Kontrollera om och när det finns begränsningar som gäller vistelsen vid utflyktsmålet under Instruktioner och regler på ditt utflyktsmåls egna sidor.
  • Begränsningar gäller till exempel på många myrar och holmar samt på holmarnas stränder under fåglarnas häckningstid.
 • Ta också hänsyn till andra som rör sig i naturen, eftersom vi alla måste samsas om naturen.
 • Följ reglerna som gäller olika färdsätt.
  • Till exempel är det inte tillåtet att cykla överallt. Ofta finns separat information om lämpliga cykelleder på utflyktsmålets egna sidor.
 • När du paddlar bör du hålla dig på minst 50 meters avstånd från stugornas stränder. Använd inte heller privata bryggor som rastplatser.  

Var kan jag slå läger?

En ritad bild där vandrare anländer till lägerplatsen, där det finns tält och en stuga.

 • Ta reda på om det är tillåtet att slå läger vid det utflyktsmål du har valt.
  • I naturskyddsområden såsom nationalparker är det i allmänhet tillåtet att slå läger endast på anvisade tältplatser.
  • Kontrollera under Instruktioner och regler om det är tillåtet att slå läger vid utflyktsmålet.
 • Se till att du känner till etiketten för vandrare om du övernattar i en ödestuga.
 • Ta hänsyn till andra som slår läger och övernattar. De kan vara trötta efter dagens vandring och vill bara njuta av stillheten i naturen.
 • Diska eller tvätta dig aldrig direkt i vattendrag eller på brunnslocket. Häll ut tvättvattnet på marken tillräckligt långt från vattendraget.
 • På en välbesökt rastplats kan det samlas kolibakterier i vattnet om smutsvatten hälls ut direkt i vattendraget eller brunnen.  
 • Stora grupper bör kontrollera om det är möjligt att reservera en separat tältplats endast för gruppen vid utflyktsmålet.
 • Stora grupper ska informera den lokala kundtjänsten om sin vistelse.
 • Gör en anmälan om evenemang. Anordnande av evenemang i områden som förvaltas av Forststyrelsen (metsa.fi).
 • Mer information om att slå läger.

Var får jag gör upp eld?

En ritad bild där leende vandrare sitter vid eldplatsen.

 • Du behöver alltid ha markägarens tillstånd att göra upp eld, eftersom det inte ingår i allemansrätten.
 • Använd helst vildmarkskök när du lagar mat. Det är tillåtet att använda friluftskök också när det råder varning för terrängbrand. När det råder varning för terrängbrand är det inte tillåtet att använda vildmarkskök eftersom gnistor kan flyga iväg.
 • Gör upp öppen eld endast på anvisade eldplatser som underhålls. I naturskyddsområden såsom nationalparker är det tillåtet att göra upp eld på anvisade eldplatser som underhålls. I områden som berörs av begränsningar är det förbjudet att göra upp eld.
 • I Lappland, Norra Österbotten, Kajanaland och Norra Karelen har Forststyrelsen gett ett allmänt tillstånd att göra upp eld i terrängen på statens mark. Torra grenar och ris som ligger på marken samt små trädrötter får användas till att göra upp eld. Använd alltid en eldplats som underhålls, om en sådan finns på mindre än en halv kilometers avstånd. På naturskyddsområden, t.ex. i de flesta nationalparkerna, är det tillåtet att göra upp eld bara på särskilt anvisade platser.
  • Utflyktskarta.fi är Forststyrelsens avgiftsfria karttjänst där du kan bekanta dig med det mångsidiga utbudet av statens marker och vatten. I karttjänsten kan du granska olika typer av områden, såsom naturskydds- och strövområden som har service och konstruktioner för besökare.
  • På sidan Instruktioner och regler för utflyktsmålet i tjänsten Utinaturen.fi kan du kontrollera om det finns separata regler och anvisningar för området bland annat när det gäller att göra upp eld.
 • Riv inte loss bark eller ta grenar för korvgrillning från levande träd. 
 • Använd sparsamt med ved som reserverats för att göra upp eld.
 • Kontrollera alltid om det råder varning för terrängbrand i området.
 • När det råder varning för terrängbrand är det förbjudet att göra upp eld också på de flesta anvisade eldplatser som underhålls.
 • När det råder varning för terrängbrand är det tillåtet att göra upp eld endast på takförsedda eldplatser där eldstaden har en rökkanal samt i ödestugornas eldstäder. Var speciellt försiktig med elden vid dessa tillfällen. Den som gör upp eld ansvarar alltid själv för brandsäkerheten. Observera att det ställvis kan förekomma förbud att göra upp eld.
 • Använd inte engångsgrill. Den belastar miljön och får inte användas när det råder varning för terrängbrand.
 • Den som tänder en eld ansvarar alltid för att elden används och släcks på ett säkert sätt. Det är viktigt att släcka brasan omsorgsfullt, eftersom en skogsbrand kan uppstå av eld som blivit kvar och pyra. Låt brasan i lugn och ro bli till glöd och när kolen inte längre glöder röda kan man försiktigt hälla vatten, snö eller sand i brasan.
 • Kontrollera var du kan göra upp eld under Instruktioner och regler på ditt utflyktsmåls egna sidor.
 • Mer information om att göra upp eld.

Skräpfritt friluftsliv

En ritad bild där en skidåkare plockar upp skräp bredvid skidspåret.

 • Skräpa inte ner. Ta i stället ditt skräp med dig till en lämplig sopstation.
 • Små mängder matrester kan du slänga i komposten eller torrtoaletten vid utflyktsmålet. Släng inte matrester i andra typer av toaletter, eftersom de kan bli blockerade.
 • Små mängder rent papper och kartong kan du använda att tända med på eldplatsen eller i eldstaden i en ödestuga.
 • Ha alltid med dig en liten soppåse så du kan plocka upp skräp som andra har glömt att ta med sig.
 • Våtservetter kan användas för att sköta intimhygienen. Observera dock att de flesta våtservetter innehåller plast och att de inte får läggas i toaletten, utan de ska läggas i en liten påse som man tar med sig när man lämnar platsen. Emballage till mensskydd samt bindor och tamponger läggs i en liten påse som man tar med sig när man lämnar platsen.
 • Mer information om skräpfritt friluftsliv.

Resan

 • Välj helst att vandra i närområdet. Till fots, på cykel eller i roddbåt uppkommer inga utsläpp.
 • Använd alltid allmänna kommunikationsmedel när det är möjligt.
 • Pröva på samåkning.
 • Res längre bort mer sällan och stanna i stället där lite längre.
 • Mer information om färdsätt.

Läs mera