Håll sällskapsdjur kopplade – Du och ditt husdjur är gäster hemma hos andra

Tecknad bild. Vid foten av den stora tallen finns en ren.

Hunden ska som regel hållas kopplad på alla andra ställen utom på den egna gårdsplanen och i ett inhägnat rastområde för hundar. I naturskyddsområden ska sällskapsdjur alltid vara kopplade. Endast ren- och jakthundar samt tjänstehundar får arbeta utan koppel.

Se till att din hund inte kommer loss

  • Lösa hundar kan orsaka skador på djur och störa till exempel häckningen genom att skrämma bort fågelmammor, vilket avbryter ruvningen eller skötseln av ungarna.
  • Se till att din jakthund inte stör renar eller tar sig in i renfållor. Den får inte heller störa andra djur.
  • Ägaren är alltid ersättningsskyldig för skador orsakade av sällskapsdjur. Till exempel kan skadorna på renar vara betydande. Det bästa sättet att förebygga skador är att följa lagstiftningen om att hundar ska hållas kopplade (på finska, paliskunnat.fi).
  • För att utbilda en jakthund behöver du markägarens tillstånd. 

Närma dig inte renar med hunden

  • Renen ser hunden som ett rovdjur och är rädd för den. En hund kan trötta ut och till och med döda en ren.
  • En lösspringande hund kan splittra en renhjord eller driva den till fel betesområde och orsaka extra arbete och kostnader för renskötarna. 
  • Hunden kan skrämma en dräktig vaja och orsaka missfall och kalvdöd, även om hunden bara visar intresse för renarna.

Se också till att din hund mår bra

  • En hund som kommit loss kan gå vilse i en främmande miljö, gå genom isen eller skadas på annat sätt. 
  • I en ny miljö kan även en snäll hund agera annorlunda än vanligt och orsaka stor skada.

Bekanta dig med bestämmelserna i ordningslagen (finlex.fi), jaktlagen (finlex.fi) och renskötsellagen (på finska, finlex.fi).

Läs mera