Rep, yxa, såg och kniv som säkerhetsutrustning

En viktig egenskap hos friluftsutrustningen är att redskapen går att använda för många olika ändamål. Många av redskapen kan användas inte bara för sitt ursprungliga ändamål utan också som säkerhetsutrustning. Man bör dock noga avväga om detta lönar sig. Ett redskap kan gå sönder om det används för något annat ändamål än det är avsett för. I terrängen kan man nog använda en yxa som hacka, men att sedan omvandla hackan tillbaka till en fungerande yxa kan vara både besvärlig och tidskrävande. 

Rep

Under en utflykt har man oftast med sig rep eller snöre för att få upp tältet, för att torka byke på eller helt enkelt för att fästa saker i ryggsäcken. Ett rep fungerar också som säkerhetsutrustning då man ska ta sig över ett vattendrag, klättra eller fira sig ner. Repet kommer även till nytta om man i dimma eller mörker vill hålla gruppen tryggt tillsammans. Man kan också använda ett rep för signalering i våra förhållanden. Under en vinterlångfärd kan man i en nedförsbacke med ett rep styra en tung pulkas färd. 

Yxa, såg och kniv

Under en utflykt är det bra om man för att kunna göra ved och tändved har med sig inte bara en kniv utan också en yxa och en såg. Med dessa verktyg kan man också vid behov uppföra ett vindskydd, rentav av granris. Kniven har traditionellt också använts som bestick i varierande situationer, och många vandrare har inte med sig någon skild matkniv alls. Om man inte har isdubbar, kan man i nödläge använda kniven till att dra sig upp ur en vak.

På vintern kan det hända att man måste göra en vak för att få vatten. En vak gör det också enklare att fiska, fast under gynnsamma förhållanden kan man klubba fiskar genom isen. Yxan kan användas både till att göra en vak och till att klubba fiskar. Beroenden på isens tjocklek kan det vara lättare att sedan förstora vaken med såg.

Jägare har lättare att hantera sitt byte om de har vassa redskap. Yxa och såg har traditionellt också använts till att mäta längd och vikt, men för att lyckas med detta måste man ha satt sig in i ämnet på förhand.