På utflykt med barn

Det är enkelt och trevligt att göra utflykter tillsammans med barn så länge grunderna är under kontroll. För att utflykten ska bli lyckad lönar det sig att börja med lämplig utrustning, trygga aktiviteter och olika uppgifter att klara av i naturen.  

Två barn tittar fram bakom den tjocka tallstammen.
Planera utflykten

Friluftsliv och utflykter i naturen är en förmånlig hobby som hela familjen kan utöva tillsammans. Friluftslivet erbjuder möjlighet till samvaro utan stress, naturobservationer, motion och sinnesupplevelser. När man vistas i naturen med barn är det viktigt att planera och genomföra utflykten på barnens villkor. På så sätt skapar man positiva upplevelser och barnen orkar bättre: är det tråkigt tröttnar de på nolltid.  

Tips

 • En man bär ett barn i en barnbärstol på ryggen.När man planerar utflykten ska man beakta barnens tidigare erfarenhet av friluftsliv, hur mycket de orkar och hur krävande terrängen är.
 • De mindre barnen sitter i en för ändamålet konstruerad bärstol eller när terrängen tillåter det i barn- eller sittvagn. Det är ändå viktigt att så tidigt som möjligt låta barnet självt bekanta sig med omgivningen.
 • Dagsetapperna är beroende av hur krävande terrängen är och hur mycket barnen orkar. För barn under skolåldern kan en dagsetapp på ungefär sju kilometer vara lämplig, medan en tioåring sannolikt orkar vandra tio kilometer. Det är en god idé att börja med lite kortare dagsturer och utöka etapperna gradvis. De individuella skillnaderna är stora i fråga om hur mycket ett barn orkar, så det är omöjligt att ge någon exakt rekommendation för lämpliga etapper.
 • Det lönar sig att reservera ordentligt med tid för utflykten, så att barnet hinner undersöka och förundra sig över naturen. Det är också viktigt att ha tid att ta rast om barnet blir trött.
 • Till att börja med kan man slå upp tältet på egen gård, så är det lätt att träna på att sova i sovsäck och använda friluftskök. Då blir tröskeln lägre att ta steget ut till någon av Finlands många friluftsleder eller nationalparker.

Utrustning

Det lönar sig inte att pruta på barnens utrustning. Utrustningen bidrar till en trevlig och lyckad friluftsupplevelse. Det är bra att komma ihåg att man också kan hyra, låna eller köpa begagnad utrustning.

Tips  

 • Samma kriterier som när man väljer vuxnas ryggsäckar gäller också för barnens ryggsäckar. Minimikravet kan anses vara att bärremmarna är stoppade och försedda med spännen frampå. Dessutom rekommenderas höftbälte. Ryggsäcken ska sitta bra på barnets rygg, den får inte hänga på stjärten.
 • När man planerar en tur med övernattning är det viktigt att komma ihåg att barn under skolåldern orkar bära bara en bråkdel av den utrustning de behöver.
 • Om man kommer ihåg att ta med ett kramdjur eller den egna kudden och en sagobok på en övernattningstur somnar barnet lättare på kvällen.  
 • Ta alltid med en omgång kläder mer till ett barn än till vuxna. Efter en rast är det också skönt att kunna ta på sig torra strumpor.  

Aktiviteter i naturen

Det är bäst att bekanta sig med naturen och friluftslivet tillsammans med barnen ett steg i taget. För små barn är en picknick på bergsklack nära hemmet en spännande upplevelse, och man behöver inte göra upp några större planer. För större barn är det bra att planera några lite mer krävande aktiviteter, såsom att öva friluftsfärdigheter.

Tips

 • Ett barn sträcker ut sin hand mot kameran, barnet har blåbär i handen.En bra tumregel för varje utflykt är att alltid lämna eld- eller tältplatserna i bättre skick än de var när ni anlände. På så sätt lär sig barnen av de vuxnas exempel att man inte får skräpa ner i naturen. Samtidigt är det också bra för barnen att lära sig släcka lägerelden och packa ner utrustningen i ryggsäcken på nytt.
 • Till friluftslivets grundläggande färdigheter hör att tända en brasa och använda täljkniv på ett säkert sätt. Små barn kan börja öva på att använda eggverktyg genom att tälja mjukt trä med en skalkniv. Större barn kan få tälja näver och därefter lära sig att tända en brasa under uppsikt av en vuxen.
 • Att äta sin matsäck är en viktig del av utflykten. Matrasten är också ett utmärkt tillfälle att diskutera med barnen vad de har sett och upplevt under vandringen.
 • Orienteringsförmåga underlättar om man vill ströva omkring i skogen. Det går bra att öva orientering också med små barn, till exempel där det ordnas kvällsorientering.
 • Man kan också planera olika teman för utflykterna, såsom att bekanta sig med växter eller djur. Med hjälp av handböcker om växter och djur lär sig barnen identifiera olika växter och djurspår. Med en lupp är det kul att studera småkryp man hittat på marken och i vattnet.

Säkerhet

När barn rör sig ute i naturen utvecklas deras motorik och de övar sig i att behärska den egna kroppen. Det kan hända att ett barn söker sig till onödigt utmanande "praktikplatser" (klättring, branter m.m.). Det är de vuxna som skapar ramar för aktiviteterna och bedömer riskerna i omgivningen. Det är viktigt att man inte oroar barnet med överdrivna varningar eller skrämmer det – det räcker med att förbjuda det som faktiskt är farligt och riskabelt. Smaka gärna på friluftsmaten redan på förhand, så att det inte uppstår några problem i terrängen. Det är också bra att redan som liten lära sig vilka bär som ätliga och vilka som är giftiga. Se också till att barnens utrustning är i gott skick.

Tips

 • Redan som liten är det bra att lära sig att handskas med eld på ett säkert sätt, så att man undviker brännskador och markbränder.
 • Trots allt undgår barnen sällan små sår och skråmor. Man behöver ha med första hjälpen-utrustning, som man bekantat sig med på förhand.
 • Förutom getingar kan också andra insekter irritera, om insektmedel är för starka för barnen. En mygghatt kan hjälpa, och dessutom kan man använda mildare medel eller företa utflykten under en årstid då myggorna inte stör. fästingområden lönar det sig att ha fästinginspektion varje kväll.
 • Det är viktigt att prata med barnen om vad de ska göra om de går vilse. Det bästa sättet att undvika att de kommer ifrån sitt sällskap är att hålla ihop! Oftast går barn vilse i situationer där det inte tycks finnas någon risk att komma ifrån gruppen, till exempel när man närmar sig en ödestuga eller rutten verkar vara helt klar när man tittar ut från fjälltoppen.
 • Det är också bra att ha noggranna spelregler ifall någon skulle gå vilse. Den viktigaste tumregeln är att stanna där man är och söka en skyddad plats men inte gömma sig.

Checklista för utflykter med barn

 • Samla erfarenhet av friluftslivet tillsammans ett steg i taget. När man vandrar med barn är det viktigt att planera övernattnings- och rastställen på förhand, men vara beredd att vid behov ändra planerna.
 • Stressa inte! Ta er tid för iakttagelser och lek under utflykten.
 • Naturen bjuder i sig själv på mycket stimulans och ofta behöver barnen ingen annan stimulans under utflykten.
 • Under utflykten får man liksom av sig själv lära sig olika traditionella friluftssysslor: bärplockning, fiske, vedhuggning, att göra upp eld osv. Prata om allt som barnen lärt sig tillsammans runt lägerleden.
 • Bedöm barnens kondition. Prova utrustningen och öva orientering och första hjälpen på förhand.
 • Pruta inte på barnens utrustning: skaffa ändamålsenlig och bra utrustning även för barnen.
 • Det viktigaste är inte målet, utan lugn samvaro i naturen. Gemensamma minnen blir bestående.

Tilläggsinformation