Säkerhet

Det händer sällan allvarligare tillbud i samband med friluftsliv. I många fall tänker inte vandrarna ens på förhand att det ens kunde hända dem någonting, då det ju aldrig hänt något förut!

Två personer cyklar i skogen. I bakgrunden finns en sjö.

Det lönar sig inte att öva säkerheten vid en verklig farlig situation ute i terrängen. För att behärska och kunna den bör du förbereda dej och öva ofta.

Förutse och undvik risker

Du bör på förhand lära dig att bedöma de eventuella risker som kan uppstå under den planerade turen, så att du inte utsätts för farliga situationer under turen. Du bör behärska många olika friluftsfärdigheter, såsom att orientera, göra upp eld, korsa ett vattendrag, ge första hjälpen och bygga ett skydd t.ex. en nödbivack. Du bör även ta med nödvändig säkerhetsutrustning samt reservproviant och -dryck.

Var beredd på det värsta. Överskatta inte din kondition. Ta med dig tillräckligt med varma kläder, proviant och dricksvatten samt kompass och en tillräckligt noggrann karta, t.ex. friluftskarta, eller terrängkarta eller en utskrift från Utflyktskarta.fi. Sköt om din hygien, så att du inte blir sjuk eller får otrevliga skavsår speciellt på fötterna och i ljumsken.

Handla lugnt och med eftertanke i farliga situationer

Trots planering och minimering av risker kan du någon gång råka ut för missöden på turen. Om du hamnar i en farlig situation eller i en olycka, bör du snabbt kunna göra en bedömning av situationen och därefter handla lugnt och med eftertanke. I sådana situationer har du nytta av att du kan ge första hjälpen, kalla på hjälp, klara av överraskande vädersituationer, rädda en människa som gått ner sig i svaga isar osv.

Skenbar trygghet

Mobiltelefon, GPS-mottagare och överdriven tillit till din egen förmåga att klara av situationer kan leda till fel slags trygghetskänsla, som då du drabbas av dåligt väder, då GPS-batterierna tagit slut och mobiltelefonnätets täckning är noll, är synnerligen falsk. Det säkraste är att du lär dig att alltid komma till rätta på egen hand och komma ihåg att det inte lönar sig att försöka kämpa mot naturkrafterna.

Läs mer

Mobilappen 112 Suomi

När man ringer ett nödsamtal via appen 112 Suomi (112.fi) får operatören vid nödcentralen automatiskt uppgifter om uppringarens position.

""

Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. I utflyktsmålen finns stora områden med radioskugga och vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen.