Populära vandringsområden i Sverige

En landskapsbild från Sarek nationalpark. En vandrare står på en klippa och nedanför finns vattendrag.

Med tanke på långfärder är omtyckta områden framför allt de stora nationalparkerna Sarek, Padjelanta, Stora Sjöfallet och det skogrika Muddus. Dessa fyra parker samt Sjaunja och Stubba naturreservat bildar det 9 400 km² stora Lapponia världsarvet. Andra populära vandringsområden är Kirunafjällen och Jämtlands fjällområde. Sveriges övriga nationalparker är mindre och lämpar sig bra för dagsutfärder och naturstudier. Därutöver finns det 2 700 naturskyddsområden i Sverige.

Sareks nationalpark

Den hundraåriga Sareks nationalpark är Sveriges mest vildmarkslika och mest krävande vandringsområde. Där finns tiotals över 2 000 meter höga toppar, många glaciärer och en mängd älvar med svåra vad. Då det på området varken finns stugor eller andra friluftsanordningar med undantag av några broar som främst tjänar rennäringen, ställer området stora krav på vandrarens friluftsfärdigheter.

Läs mer om Sarek

Padjelanta nationalpark

Padjelanta nationalpark är beläget väster om Sarek. Området är ett rätt flackt och lättframkomligt vandringsområde. Eftersom det finns mycket kalk i jordmånen, växer det många sällsynta växter på området. Området genomkorsas av Padjelantaleden och längs den finns det fjällstugor.

Läs mer om Padjelanta

Sex vandrare på en klippa beundrar utsikten över Padjelanta.

Kirunafjällen

Kirunafjällen är Sveriges populäraste fjällområde. Området sträcker sig i norr till Abisko nationalpark och i söder till Kebnekaise, som är Sveriges högsta fjäll. Det finns rikligt med höga fjällmassiv på området. Kungsleden går rakt genom området och längs den finns ett tätt stugnät.

Läs mer om Kirunafjällen

En vandrare står med skidorna i händerna i ett vinterlandskap på Kebnekaise fjällstations gård. Två pulkor ligger på marken.

Stora Sjöfallets nationalpark

I Stora Sjöfallets nationalpark finns det ståtliga fjällryggar och branta dalar. I parken finns också ståtliga tallurskogar. Kungsleden korsar parken. Parken gränsar mot Padjelanta och Sarek.

Läs mer om Stora Sjöfallet

Läs mer om Sveriges nationalparker och naturreservat