Vandringsområden i Sverige

Områden

I Sverige finns en stor mängd olika områden som lämpar sig för friluftsliv både på kalfjällen och i skogstrakter. Det finns markerade vandringsleder som går inom områdena eller genom dem. De till arealen största områdena finns i Norra Sverige.

Vandringsleder

I Sverige finns det sammanlagt över 16 000 km vandringsleder, av vilka 5 500 km i fjällen. Längs lederna finns stugor, eldplatser, spångar och broar samt andra friluftsanordningar.

Ledmarkeringar

I kalfjällen är vinterlederna och de gemensamma sommar-vinterlederna markerats med ledkryss. Längs vinterleden går också ofta en snöskoterled. Ledkryssen är utplacerade med 40 meters mellanrum, så att de syns också i dåligt väder. Ställen där leden ändrar riktning har markerats med ett dubbelt kryss. Sommarlederna dvs. vandringslederna är i allmänhet markerade med färgprickar. I början och i korsningar är båda typerna av leder försedda med vägvisare där det finns namn och avstånd till olika utflyktsmål. På sommaren lönar det sig att uppmärksam på att man följer en sommar- och inte en vinterled, eftersom vinterlederna ofta går över blöta myrar och vattendrag. I skogsområden är lederna markerade med vägvisare och färgprickar.

En ledmarkering på den snöiga fjällsluttningen.

Korsning av vattendrag

Vattendragen som finns längs lederna korsas i allmänhet med hjälp av broar, roddbåtar eller avgiftsbelagda motorbåtsskjutsar. För överfart med roddbåt står i allmänhet två eller tre roddbåtar till förfogande. Vandraren ansvarar för att det efter överfarten vid båtlänningarna på båda stränderna blir kvar minst en båt.

Över större vattendrag kan det finnas avgiftsbelagd motorbåtstrafik. Turerna enligt tidtabell eller de måste bokas separat.

Två roddbåtar i stranden som används för att korsa vattnet.

Svårighetsgrad

I fjällen är gånghastigheten i allmänhet 3 - 4 kilometer i timmen längs en lättframkomlig stig. Dessutom bör man till den totala vandringstiden lägga till en halv timme för varje 300 meters stigning. Dessutom finns det angivet ungefärliga vandringstider för det flesta leder eller ledetapper. I tiderna ingår inte pauser. Ofta behöver en vandrare med normal kondition en längre tid än den angivna tiden. Det lönar sig att följa med sin egen marschhastighet hur den förhåller sig till de angivna tiderna för att få egna kalibrerade vandringstider.