Så läser du kartan

Passa kartan

Att passa kartan d.v.s. vända kartan så att norr på kartan pekar mot norr i terrängen gör det lättare att läsa kartan och uppfatta terrängen. Kartan passas enligt terrängen så att de terrängpartier som du har till höger om dig också på kartan är till höger, och det som är till vänster finns på din vänstra sida. Då man passar kartan kan man utnyttja vägar, diken, el- och tefonledningar eller andra raka linjer. Med hjälp av dem passar man kartan så, att någon relativt avlägsen fixpunkt i terrängen kan lokaliseras på kartan i rätt riktning. Kartan kan givetvis också passas med hjälp av kompassen. Då kartan är rätt passad pekar kartans övre kant alltid mot norr.

En orienteringskarta och en kompass i handen.

Kartläsning

Att noggrant kunna tyda kartan är grunden i all orientering och garant för ett tryggt friluftsliv. Genom att följa med på kartan och jämföra den med den omgivande terrängbilden är du hela tiden på det klara med din position. Om du greppar kartan med tummen nära den aktuella positionen blir det lättare att följa med hur du ska gå. Detta kräver i allmänhet att kartan måste vikas. Allteftersom färden framskrider flyttar du sedan tumgreppet så du hela tiden har koll på positionen.Det är bra att redan på förhand ha klart för sig hur terrängen längs den valda rutten kommer att se ut. Då du vet vilka terrängformationer som kommer emot märker du snabbare om du kommit bort från den planerade rutten.

I terräng med få fixpunkter lönar det sig att gå kompassgång som stöder kartläsningen under hela sträckan eller delar av den.

Läs mer