Kartor och kommunikationer för vandrare i Sverige

Kartor

I Sverige är lämpliga kartor för friluftsliv Terrängkarta 1:50 000, som motsvarar Finlands terrängkartor. Fjällkarta 1:100 000 täcker fjällområdet från treriksröset i norr till Sälen i söder. I södra ändan av fjällkedjan är dessutom Fjällkarta 1:50 000 under bearbetning. Ytterligare finns det specialtryck av Fjällkartan bl.a. över Kirunafjällen och Kungsleden.

Tre vandrare läser en karta i ett fjällandskap bredvid älven.

Elektroniska kartor

Försäljningsställen för kartor

Kollektivtrafik

I Sverige finns det rätt goda bussförbindelser men glesare järnvägsförbindelser. I Sverige finns inga biltåg.

Två personer går på bryggan och en familj sitter i båten vid bryggan och väntar på avfärd.