Klassificering av vandringsleder

Syftet med klassificeringen och beskrivningen av friluftslederna är att ge friluftsfolk väsentlig information om lederna. Klassificeringen hjälper turister och vandrare att jämföra olika leder och välja leder som passar dem mest. När man har de grundläggande uppgifterna om lederna, är det enklare att förbereda sig rätt för en trygg utflykt.

En liten del av Forststyrelsens leder har klassats enligt Suomen Latus klassificeringssystem för friluftsleder (på finska, suomenlatu.fi), men det systemet kommer vi småningom att avstå från. Huvudvikten ligger i fortsättningen på ledbeskrivningarna, så att varje vandrare kan hitta en led som passar just hen. I terrängen kan det dock fortfarande finnas kvar märken som följer ledklassificeringen ovan. Symbolen blå boll står för lätt led, röd fyrkant för normal led och svart triangel för krävande led.

En informationstavla i skogen som visar områdets leder.

Tillgängliga leder

Du hittar mer information om de tillgängliga ledernas svårighetsgrad och egenskaper Utinaturen.fi/tillgangligtfriluftsliv.

Tillgänglig spångstig bland träden.