Kilpisjärven ja Käsivarren palvelut

1.7.2021
Tulva vei Vuomakasjoen sillan Kalottireitiltä ja uusi saadaan tehtyä vasta 2022. Vuomakasjoen yli joutuu nyt kahlaamaan.

Hirsinen tupa kivikkoisessa tunturissa. Taustalla siintää tuntureita.

Asiakaspalvelu ja opastus

Yhteistyötahojen tarjoamia palveluja

Ruokailu, ruoanlaitto ja eväiden hankinta

Kahvilat, ravintolat, kaupat ja kioskit

 • Kilpisjärvellä on ravintoloita ja kauppa.

Tulentekopaikat, kodat, tuvat ja keittokatokset

 • Kilpisjärven kylän läheisyydessä Saanajärven eteläpäässä on kaksi kotaa, joista toinen on ikkunallinen revontulikota.
 • Saananpolun varressa on kota tulisteluun.
 • Tsahkaljärvellä on kaikkien käytettävissä oleva laavu sekä yrityskäyttöön tarkoitettu kota. 
 • Erämaa-alueella ruoan laitto onnistuu parhaiten autio- ja varaustuvissa, joissa on kaikissa kaasuliesi ja/tai kamiina.
 • Tulenteko maastossa on sallittu, mutta sitä ei suositella, koska alueella on erittäin vähän maapuita. Metsäpalo-varoituksen aikana avotulen teko on kielletty. Tupien polttopuiden käyttö tulen tekoon ulkona on kielletty. Puut on tarkoitettu vain tupien lämmittämiseen.

Kotarakennus tunturimaisemassa puolipilvisenä päivänä. Taustalla tuntureita.

Juomavesi

 • Vesi on yleensä juomakelpoista alueen virtavesissä. Luonnonvesiä ei kuitenkaan tutkita ja käyttö on jokaisen omalla vastuulla. Lämpimällä säällä vesi on syytä keittää. Tupien läheisyydessä vesi kannattaa ottaa tupakirjassa osoitetusta paikasta ylävirran puolelta riittävän kaukaa rakennuksista.

Jätehuolto

 • Käsivarren erämaa-alueen autio- ja varaustuvilla on jäteastioita. Siitä huolimatta toivotaan, että kulkijat tuovat omat jätteensä pois maastosta.
 • Maatuvat jätteet laitetaan käymälään tai kompostoriin ja pieniä määriä puhdasta paperia ja pahvia voi käyttää sytykkeenä. Kaikki muu jäte kannetaan omassa repussa luonnosta pois.
 • Roskaton retkeily

Käymälät

 • Autio- ja varaustuvilla on kuivakäymälät.

Yöpyminen

Telttailu ja laavut

 • Leiriytyminen on sallittu jokamiehenoikeuksien mukaisesti.

Autio- ja varaustuvat 

 • Kuohkimajärvi at
  • Kolmen valtakunnan rajapyykillä, Kuohkimajärven koillisrannalla noin 100 m Norjan rajalta.
 • Kuohkimajärvi vt
  • Kolmen valtakunnan rajapyykillä, Kuohkimajärven koillisrannalla noin 100 m Norjan rajalta.
 • Saarijärvi at/vt
  • Lähellä Norjan rajaa. Salmivaarojen pohjoispuolella. Saarijärven länsipäässä. Samassa rakennuksessa on varaustupa.
 • Kuonjarjoki at/vt
  • Kahperusvaarojen ja Guonjarvárri-tunturin välistä laskevan Kuonjarjoen pohjoisrannalla Kahperusvaarojen huipusta etelään. Samassa rakennuksessa on varaustupa.
 • Meekonjärvi at
  • Porojärven laakson länsipäässä sijaitsevien Meekon- ja Skadjajärvien väliseen salmeen lännestä laskevan Pierfejoen kaakkoisrannalla, noin 500 m joen suistosta.
 • Meekonjärvi vt
  • Meekonjärven etelärannalla Meekon autiotuvasta noin 500 m luoteeseen.
 • Pitsusjärvi at/vt
  • Pitsusjärven itärannalla, Rassajapuron pohjoispuolella. Samassa rakennuksessa on varaustupa.
 • Halti at
  • Haltitunturin eteläpuolella olevan järven länsirannalla.
 • Halti at/vt
  • Haltitunturin eteläpuolella sijaitsevan järven pohjoisrannalla.
 • Kopmajoki at
  • Seitalompolon länsipuolella Kopmajoen varrella.
 • Lossujärvi at
  • Lähellä Norjan rajaa. Lossujärven rannalla Urtasvaaran eteläpuolella.
 • Jogasjärvi at
 • Porojärvi at
  • Porojärven itäpään etelärannalla järvestä alkavan Poroenon suulla. Kilometrin päässä sijaitsee Porojärven vuokratupa
 • Taapmajärvi at
  • Poroenoon laskevan Harrijoen latvoilla Harrijärven ja Taapmajärven välissä.
 • Termisjärvi at/vt
  • Termisjärven pohjoisrannalla Salmikurusta laskevan puron länsipuolella. Samassa rakennuksessa on varaustupa.
 • Ailakkajärvi at
  • Ala-Kilpisjärveltä noin 5,5 km itään sijaitsevan Ailakkajärven pohjoiskärjestä noin 1 km kaakkoon järven rannalla.
 • Tenomuotka at
  • Poroenon länsirannalla Karravaarasta noin 1,5 km koilliseen.
 • Puuvrasjoki at
  • Ala-Kilpisjärven eteläkärjestä 18 km itään Purasjoen varrella. Jokihaarasta noin 700 m alajuoksun suuntaan läntisen haaran itärannalla.
 • Kaskasjoki at
  • Torisenoon laskevan Kaskasjoen etelärannalla, Kaskasjärvestä noin 2 km alajuoksun suuntaan joen ja sen eteläpuolella olevan lammen välisellä kannaksella.
 • Hirvasvuopio at
  • Lätäsenon länsirannalla Hirvasvuopiossa, Kilpisjärvelle menevän moottorikelkkauran läheisyydessä. Tuvan läheisyydessä sijaitsee Hirvasvuopion vuokratupa. 
 • Ropi at
  • Ropijärveen pohjoisesta laskevan Ropijoen itärannalla, Ropitunturin ja Akkispahtatunturin välissä poroerotuspaikan vieressä.
 • Kutukoski at
  • Kalkkoivista luoteeseen sijaitsevan Ylimmäisen Vuontisjärven pohjoiskärjessä.
 • Kalkkoaivi at
  • Ns. saksalaistien päässä. Kalkkojärvien eteläpuolella.
 • Aatsa at
  • Könkämäenoon Tarju-tunturilta laskevan Aatsajoen läntisessä haarassa olevan lammen kaakkoisrannalla. Tupaa ei huolleta.

Vuokratuvat 

Seuraavaa Metsähallituksen eräkämppää vuokrataan Lomarengas Oy:n kautta:

Yöpyminen lähiseudulla

Varusteiden vuokraus

Esteettömät palvelut

Muut palvelut lähiseudulla

 • Lähimmät pankit, pankkiautomaatit, terveyskeskukset ja apteekit sijaitsevat Enontekiön kirkonkylässä Hetassa ja Muonion kirkonkylässä.
 • Karesuvannossa on terveysasema.
 • Kilpisjärvellä on polttoaineen myyntiä, kauppa, kuljetuspalveluita (taksi, venekuljetus, lentopalvelut), lupamyyntiä sekä asiamiesposti.
 • Lisätietoja palveluista Enontekiön kunnan verkkosivuilta (enontekio.fi).

Tarkista varoitukset

Metsä- ja ruohikkopalovaroituksen (ilmatieteenlaitos.fi) aikana tulenteko on sallittu vain hormillisilla, katetuilla tulentekopaikoilla ja tupien tulisijoissa erityistä varovaisuutta noudattaen. Sytyttäjä vastaa aina tulenteon turvallisuudesta. Huomaathan, että tulenteko voidaan kieltää paikkakohtaisesti.

Piirros tulisijasta. Piirrokseen on merkitty katto, hormi ja irti maasta.

Tulentekopaikoilla joukolla tulistelu lisää koronaviruksen tartuntavaaraa. Katso koronavirusohjeet retkeilijälle.

Yhteistyötahojen palveluja

Käsivarren erämaa-alueella toimii useita Metsähallituksen yhteistyötahoja, jotka järjestävät ohjattuja vaelluksia, safareita ja kuljetuksia kalavesille.