Pohjois-Lappi
Utsjoki ja Inari 
1 560 km², perustettu 1991

Muotkatunturin erämaa-alue on erämaista erämaisin: merkittyjä reittejä ei ole ja autiotupia on vähän. Muotkatunturin alueelle omaleimaisen ilmeen luovat kumpuilevat tunturit, kaunis Peltojärvi ja vuolaat joet. Erämaa on pääosin tunturikoivikoita ja tunturikankaita, mutta alueella esiintyy myös vanhoja mäntyvaltaisia metsiä sekä aapasoita. Alueen maat ja vedet on kuvattu osuvasti sointuvin saamenkielisin nimin. Tämä lumoava tunturiseutu sopii sekä päiväretkien kohteeksi että useamman päivän vaelluksiin.

Aluetta hoitaa: Metsähallitus, Luontopalvelut.

Tämän sivun osoite on luontoon.fi/muotkatunturi

Kädessä kännykkä, jossa näkyy Retkikartta.fi. Avaa Muotkatunturin erämaa-alueen kartan Retkikartta.fi:ssä.

Yhteistyötahojen palveluja

Muotkatunturin erämaan alueella palveluja tarjoavat yhteistyötahot.

Tunturin kasvillisuusvyöhykkeet


Tutustu kasvien selviytymiskeinoihin.