Kilpisjärven ja Käsivarren alue on niin erikoinen, että leirikoulumatka sinne on kaiken vaivannäön arvoinen. Geologisen, luonnonmaantieteellisen ja kulttuurisen kokonaiskuvan saamiseksi kannattaa retki ulottaa Norjan puolelle Jäämeren rantaan. 

Aineistot

  • Käsivarren suurtunturialueen kasvillisuudesta ja eläinlajistosta löytyy julkaisuja (julkaisut.metsa.fi)
  • Lapset ja nuoret pääsevät tutuiksi eränkäyntiin suorittamalla Eräpassin (www.eraluvat.fi), jonka opetuspaketit on suunnattu eri ikäkausille: 1.–3. lk., 4.–6. lk., yläkoulu ja lukio. Eräpassin aihekokonaisuudet ovat luonnossa liikkuminen, jokamiehenoikeudet, kalastus ja riistanhoito.
  • Suomen Ladun Luokasta luontoon -materiaali (www.suomenlatu.fi)

Luonto-opastukset

Metsähallituksen yhteistyöyrittäjät järjestävät leirikouluille opetusohjelmia ja palveluita.

Retkivinkit

Ruokailut

Vinkit lasten kanssa retkeilyyn 

Retkeilyn ABC: lasten kanssa retkelle