Kansallispuiston alueella on paljon kauniita ja erikoisia paikkoja. Ihmisen työ ja luovuus ovat jättäneet näkyviä merkkejä metsien uumeniin ja järvien rannoille. Vanhimmat jäljet ovat kivikaudelta.

Värikallio   

Somerjärven Värikallion kalliomaalaukset ovat peräisin nuoremmalta kivikaudelta. Ne ovat ainakin 3500 vuotta vanhoja. Maalausryhmässä on yli 60 tunnistettavaa kuviota. Maalaukset liittyvät kivikauden pyyntikulttuuriin ja maailmankuvaan. Kuten monet Suomen merkittävät kalliomaalaukset, se sijaitsee vesireitin varrella. 

Lue lisää Värikalliosta.  

Värikallion maalauksille pääsee siltaa pitkin. Kuva: Hannu Huttu

Julma-Ölkky  

Julma-Ölkyn kanjoni on useita kilometrejä pitkä murroslaakso, johon on muodostunut Julma-Ölkyn rotkojärvi. Järvi on noin kolme kilometriä pitkä ja kapeimmillaan vain 10 metriä leveä. Järvellä on syvyyttä noin 50 metriä ja sen pinnasta kohoaa kallioseinämä jopa 50 metrin korkeuteen. Kapean kannaksen jälkeen kanjonihalkeama jatkuu vielä kilometrin verran Pikku-Ölkyn järvenä ja Ölkynlampena.  

Julma-Ölkyn keskiosassa on pieni kalliomaalaus, joka esittää kahta ihmistä ja hirveä tai peuraa. Se on pohjoisin Suomesta löytyneistä kalliomaalauksista ja sen pääsee näkemään vain vesiltä tai talvella jäältä. Kanjonijärven pohjoisosassa sijaitsee holvimainen kalliohalkeama, Pirunkirkko. Tarinan mukaan tietäjä piti kalliohalkeamaa kirkkonaan ja taikomispaikkanaan.  

Julma-Ölkky on Oulujoen vesistön Hyrynsalmen reitin ylin järvi. Vedet päätyvät Kiantajärven ja Oulujärven kautta Perämereen.  

Lue lisää Julma-Ölkystä

Julma-Ölkyn kanjonin yli kulkee riippusilta. Kuva: Hannu Huttu

Muikkupuro  

Muikkupuro on kapea ja erittäin kirkasvetinen puro, joka yhdistää kaksi järveä, Iso-Valkeaisen ja Keski-Valkeaisen. Käärmemäisesti kiemurteleva hiekkapohjainen puro hurmaa kauneudellaan. Puron luona on Muikkupuron laavu, jonne johtaa esteetön polku. 

Muikkupuro. Kuva: Sini Salmirinne / Metsähallitus

Lounatkoski 

Lounatkoski on Hossan vuolain koski. Sen yläpuolella on uittopato, venevaja ja neulavarasto. Neulat ovat uittopadon virtausaukon säätelemisessä käytettyjä parruja, joita säilytettiin erityisessä neulavarastossa.   

Lounatkoskella on myös toimintakuntoinen, viljan jauhamisessa käytetty mylly. Vanha uittomiesten kämppä on nykyisin vuokrakämppänä.   

Lue lisää Lounatkoskesta

Lounatkoski. Kuva: Päivi Tervonen / Metsähallitus

Moilasenvaara  

Kansallispuiston perustamisen yhteydessä alueeseen liitettiin kuusikkoinen ja soinen Moilasenvaaran alue, joka merkittävästi lisää kansallispuiston luonnon ja maisemien monimuotoisuutta.  

Papinpetäjään on merkitty tärkeitä vuosilukuja. Kuva: Oili Räihälä

Papinpetäjä  

Keihäslammen rannassa, tien varressa on Papinpetäjäksi nimetty merkkipuu, johon on veistetty vuosilukuja ja muita kaiverruksia. Vanhin tunnistettava vuosiluku on 1750. Nimen kerrotaan tulevan siitä, että ennen teiden rakentamista papit kulkivat syrjäkylillä vesitse ja tapasivat kansaa rannoilla. Papinpetäjä on ollut papin kulkureitin merkki ja sen juurella kerrotaan kastetun lapsia.   

Porotallit ja muut pororakenteet  

Kesän sääskiaikoina porot menevät mielellään joukolla mataliin porotalleihin. Verta imevät hyönteiset eivät viihdy porojen kanssa niin pienessä tilassa. Kokalmuksen ympärillä on kolme porotallia.  

Honkavaarassa on hirsirakenteinen vanha poroerotusaita. Se lienee rakennettu 1800-luvun loppupuolella ja on jäänyt käytöstä 1960-luvulla.  

Lipposensalmella sijaitsee porokatiska. Katiskoiksi kutsutaan pieniä aitauksia, joihin poroja kerättiin ennen syystalven varsinaista erotusta.
 

Lähiseudun nähtävyyksiä   

Hossa time lapse

Hossa time lapse
www.youtube.com

Panoraamakuva luontokeskuksen ympäristöstä


www.matkallakainuussa.fi

Panoraama Värikalliosta


www.matkallakainuussa.fi