Hossan ohjeet ja säännöt

Hossan kansallispuisto on perustettu ihmisen ja luonnon pitkäaikaisesta ja yhä jatkuvasta rinnakkaiselosta kertovan harju-, vaara- ja pienvesiluonnon eliöstön, geologisten ominaispiirteiden ja maiseman sekä siihen kuuluvien kulttuuristen kerrostumien suojelemiseksi ja hoitamiseksi sekä yleistä virkistys- ja retkeilykäyttöä ja luonnonharrastusta varten.

Hossan kansallispuiston järjestyssääntöä koskeva alue on esitetty Hossan järjestyssäännössä (liitekartta, sivu 7, pdf 386 kt, julkaisut.metsa.fi).

Tutustu Hossan karttoihin Kartat-sivulla ja Retkikartta.fissä.

Kunnioita luontoa 
Lemmikit 
Liikkuminen 
Sähkökäyttöisillä apuvälineillä liikkuminen 
Vesiliikenne 
Leiriytyminen 
Tulenteko 
Roskaton retkeily 
Pyöräily 
Kalastus 
Marjastus ja sienestys 
Muut säännöt 
Dronen lennättäminen 
Kiipeily 
Kielletty toiminta 
Sesongit 
Turvallisuus

Kunnoita luontoa

Hossan kansallispuistossa retkeilyä ohjataan järjestyssäännöllä. Toimitaan ja liikutaan siis luonnossa sitä kunnioittaen. Tutustu Retkietikettiin.

Ethän jaa netissä sisältöä, jossa rikotaan kansallispuiston sääntöjä.

Lemmikkieläinten vapaana pitäminen on kielletty. Metsästyksessä sekä poronhoitotöissä käytettävät koirat voivat olla irrallaan kyseisen toiminnan yhteydessä.

Liikkuminen

Kansallispuistossa saa liikkua vapaasti jalan, lumikenkäillen, hiihtäen, soutaen ja meloen.

Sähköisten apuvälineiden käyttö liikkumiseen teillä ja esteettömillä reiteillä on sallittu kansallispuiston alueella. Vaikeasti liikuntavammainen ja hänen saattajansa eivät tarvitse lupaa maastoliikenteeseen.

Moottorikelkkailu-uralla ajo Hossan alueella on sallittu uraluvalla.

Vesiliikenne

Polttomoottorikäyttöisten vesikulkuneuvojen käyttö on kielletty kansallispuiston vesissä poislukien Perangan vesireitillä Pikku- ja Iso-Kukkurissa.

 • Sähköperämoottoreiden käyttö on sallittu muualla paitsi Huosilammella, Keihäslammella ja Umpi-Valkeaisella
 • Kansallispuiston huoltotöissä sekä nuottakalastuksen yhteydessä Aittojärvellä myös polttomoottoriveneen käyttö on sallittua.
 • Oman veneen tai kanootin käyttö on kielletty Huosilammessa, Keihäslammessa ja Umpi-Valkeaisessa.
 • Kelluntarenkaan käyttäminen on sallittua muualla paitsi Huosilammella ja Keihäslammella

Veneiden säilytys on sallittu seuraavien järvien rannalla erillisellä Metsähallitukselta haettavalla luvalla: Aittojärvi, Pitkä-Hoilua, Iso-Valkeainen ja Saari-Hoilua.

Leiriytyminen

Leiriytyminen on sallittu kansallispuistossa karttaan ja maastoon merkittyjen tauko- ja tulentekopaikkojen sekä tupien välittömässä läheisyydessä sekä maastoon merkityillä leiriytymispaikoilla poislukien Iikosken päiväalue sekä Huosilammen ja Keihäslammen tulentekopaikat. Autio- ja vuokratuvat on lueteltu Palvelut-sivulla. Kaikki Hossan tuvat, laavut ja tulentekopaikat löytyvät Retkikartta.fistä.

Telttasaunat

 • Telttasaunan käyttö Hossan kansallispuistossa on sallittu ainoastaan Jatkonjärven telttailualueella, jonne on pääsy sekä vesitse että autotietä pitkin.
 • Telttasaunaa varten on tuotava omat polttopuut ja kiuaskivet, sekä huolehdittava tuhkat turvallisesti tuhka-astioihin.
 • Yrittäjät voivat markkinoida telttasaunaa ainoastaan välinevuokrauksena, ei paikalla ostettavana palveluna, jolloin sauna olisi pystyssä valmiiksi retkeilijälle. 

Tulenteko

Avotulen teko on kansallispuistossa sallittu huolletuilla, karttaan ja maastoon merkityillä tulentekopaikoilla käyttäen ainoastaan tarkoitukseen varattua, paikalle tuotua puuta. Vastuu on aina tulen sytyttäjällä.

Retkikeittimen käyttö on sallittu siellä missä liikkuminenkin on sallittu.

Maastopalovaroituksen aikana:

Avotulen teko on kiellettyä kaikkialla, myös merkityillä tulentekopaikoilla, kun alueelle on annettu maastopalovaroitus (ilmatieteenlaitos.fi).

 • Kielto ei koske keittokatoksia tai muita hormilla varustettuja tulisijoja, jotka ovat: Lihapyörteen keittokatos, Iikosken keittokatos, Huosilammen suuren laavun sisätakka sekä autiotupien kamiinat.

 • Maastopalovaroituksen aikana risukeittimien käyttö ei ole sallittu niistä aiheutuvan kipinöintivaaran vuoksi.

Roskaton retkeily

Hossan kansallispuistossa ei ole sekajäteastioita maastossa. Vie mennessäsi se, minkä toit tullessasi.

 • Ruoantähteet ja muut biojätteet voi jättää taukopaikan kuivakäymälään tai kompostoriin.
 • Pieniä määriä puhdasta paperia ja pahvia voi käyttää sytykkeenä tulentekopaikalla tai autiotuvan tulisijassa. Muita jätteitä, kuten alumiinifoliota sisältäviä pakkauksia tai muovia, ei saa polttaa nuotiossa, koska niistä voi muodostua hajoamatonta jätettä ja myrkyllisiä kaasuja.
 • Lajittelupisteitä on kaksi: Hossan luontokeskuksen päiväpysäköintialuella (Jatkonsalmentie 6, luontopolkun lähdön luona) ja Jatkonjärven telttailualueella.

Pyöräily

Maastopyöräily on sallittu sulan maan aikaan vain pyöräilyyn varatuilla, karttoihin ja maastoon merkityillä pyöräilyreiteillä. Tutustu Hossan pyöräilyreittihin.

Talvella pyöräily on sallittua monikäyttöreittien lisäksi myös muiden reittien ulkopuolella jokaisenoikeudella pysyvän lumipeitteen aikaan.

Kalastus

 • Metsähallituksen vapalupa, 5502 Hossa (eräluvat.fi) vaaditaan kalastettaessa kansallispuistossa olevissa Iso-Valkeaisessa, Umpi-Valkeaisessa ja kansallispuiston virtavesissä sekä kansallispuiston ulkopuolella sijaitsevilla Huosilammella, Keihäslammella ja Hossanjoella. 
 • Muilla kansallispuiston vesillä on oikeus onkia ja pilkkiä veloituksetta ja kalastonhoitomaksun suorittaneilla on oikeus harjoittaa viehekalastusta lampi- ja järvivesillä.
 • Hossan kansallispuiston ulkopuolisilla, Metsähallituksen hallinnassa olevilla järvi- ja lampivesillä on jokaisella oikeus maksutta onkia ja pilkkiä, sekä kalastonhoitomaksun suorittaneilla oikeus harjoittaa viehekalastusta yhdellä vavalla. Koski- ja virta-alueilla ja useammalla vavalla kalastaminen on mahdollista Pohjois-Pohjanmaan - Kainuun vapaluvalla 5411 (eräluvat.fi).
 • Vapaa-ajan pyydyskalastusta seisovilla pyydyksillä voi harjoittaa Metsähallituksen pyydyskalastusluvalla, Suomussalmi 5001 (eräluvat.fi) Iso- ja Pikku-Kukkurissa, Iso Syrjäjärvessä, Aittojärvessä.
 • Kalastajan on tarkistettava kalastusrajoitukset osoitteesta kalastusrajoitus.fi.

Marjastus ja sienestys

Marjojen ja hyötysienien poimiminen on sallittu.

Muut säännöt

 • Tutkimustoiminta, tapahtumien järjestäminen ja esimerkiksi elokuvien tai mainosten kuvaaminen maastossa vaatii aina luvan Metsähallitukselta. Lisätietoa tarvittavista luvista: tutkimus- ja liikkumisluvat (metsa.fi) ja tapahtumien luvat ja ilmoitukset (metsa.fi).
 • Hossan kansallispuiston reittien ja rakenteiden käyttö yritystoiminnassa on aina maksullista ja toistuvaan yrityskäyttöön tarvitaan sopimus Metsähallituksen kanssa (metsa.fi). Päiväkohtaiset käyttömaksut maksetaan Eräluvat-verkkokaupassa (eraluvat.fi).
 • Hossan kansallispuistoon ei myydä metsästyslupia, mutta paikallisilla asukkailla on oikeus metsästää kansallispuiston tietyissä osissa.
 • Hossan kansallispuisto kuuluu osittain ADIZ-rajavyöhykkeeseen, jonka takia myös harrastajien täytyy tehdä dronen lennättämisestä RPAS-lentosuunnitelma Fintrafficin lennonvarmistukselle (Fintraffic ANS). Lentosuunnitelman laadintaohjeita ja lähetyslomakkeet löytyvät Fintraffic ANS:n ilmailutiedotuspalvelun verkkosivuilta (fintraffic.fi). Lisätietoja dronen lennättämisestä saa Fintraffic ANS:n sivuilta (ais.fi). Hossan kansallispuistossa muita ihmisiä tai eläimiä häiritsevä dronen lennättäminen on kielletty. Erityistä varovaisuutta on noudatettava lintujen pesimäaikana.
 • Kiipeily on kansallispuistossa sallittu jokaisenoikeudella. Mikäli kiipeily edellyttää pysyvien pulttien tai vastaavien kiinnikkeiden asentamista, tarvitaan siihen lupa. Jokaisenoikeudella tapahtuva kiipeily ei myöskään oikeuta poistamaan tai vahingoittamaan kallioilta sammalta, jäkälää tai muuta kasvillisuutta.

Kielletty toiminta

 • rakennusten, rakennelmien ja teiden rakentaminen,
 • maa-ainesten tai kaivoskivennäisten ottaminen sekä maa- tai kallioperän vahingoittaminen, 
 • ojittaminen, 
 • sienten, puiden, pensaiden tai muiden kasvien tai niiden osien ottaminen tai vahingoittaminen,
 • luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten pyydystäminen, tappaminen tai hätyyttäminen tai niiden pesien hävittäminen sekä selkärangattomien eläinten pyydystäminen tai kerääminen, 
 • ryhtyminen muihinkaan toimiin, jotka vaikuttavat epäedullisesti alueen luonnonoloihin maisemaan taikka eliölajien säilymiseen, 
 • roskaaminen, muinaisjäännösten ja muiden arkeologisten kulttuuriperintökohteiden vahingoittaminen,
 • muun ihmisiä häiritsevän toiminnan harjoittaminen.

Hossan järjestyssääntö

Hossan kansallispuiston järjestyssääntö (Pdf, 386 Kt, julkaisut.metsa.fi), vahvistettu 20.4.2020.

Sesongit

Hossassa vierailee vuosittain noin 113 000 kävijää. Suosituimmat kuukaudet ovat heinäkuu ja syyskuu. 

 • Luminen aika alkaa Hossassa vuodesta riippuen marras-joulukuussa ja jatkuu keväällä yleensä noin toukokuun alkuun. 
 • Ruska-aika alkaa syyskuun alussa ja kestää vuosien mukaan vaihdellen syyskuun lopulle - lokakuulle.
 • Sääskiä on runsaimmin noin kesäkuun puolivälistä elokuulle. Sääskien määrä vaihtelee paljon vuosittain.

Turvallisuus

Hätänumero 112

Jos joudut retkelläsi hätään, esimerkiksi eksyt, loukkaannut tai havaitset maastopalon, soita numeroon 112. Tarkemmat ohjeet hätätilanteisiin.

112 Suomi -sovellus.

Lataa puhelimeesi 112 Suomi-sovellus (112.fi). Kun hätäpuhelu soitetaan 112 Suomi -sovelluksen kautta, niin hätäkeskuspäivystäjä saa automaattisesti tiedon soittajan sijainnista.

Tarkista varoitukset

Maastopalovaroituksen (ilmatieteenlaitos.fi) aikana tulenteko on sallittu vain hormillisilla, katetuilla tulentekopaikoilla ja tupien tulisijoissa erityistä varovaisuutta noudattaen. Sytyttäjä vastaa aina tulenteon turvallisuudesta. Huomaathan, että tulenteko voidaan kieltää paikkakohtaisesti.

Piirros tulisijasta. Piirrokseen on merkitty katto, hormi ja irti maasta.

Erätarkastajat valvovat luontokohteita

Kaksi ihmistä seisoo vaaran laella moottorikelkkailuvaatteissa. Taustalla on avoin maisema.

Erävalvonta (eräluvat.fi) on palvelu- ja valistustyötä suomalaisen luonnon hyväksi. Erätarkastajan tehtävänä on valvoa laillisuutta ja luvallisuutta valtion alueilla tapahtuvassa toiminnassa ja luonnon käytössä.

Kun havaitset rikkomuksen tai epäilet rikkomuksen tapahtuneen, voit ilmoittaa havaintosi erätarkastajalle (eräluvat.fi). Toivomme, että jätät ilmoituksen yhteydessä yhteystietosi, mutta voit jättää ilmoituksen myös nimettömänä.

Retkietiketti

Piirretty kuva, jossa perhe kävelee kesäisellä polulla.

1. Kunnioita luontoa. 

2. Suosi merkittyjä reittejä.

3. Leiriydy vain sallituille paikoille.

4. Tee tulet vain sallituille paikoille.

5. Älä roskaa.

Lue lisää 

Muista maastopyöräilyn etiketti

 • Polku on yhteinen ja luonto kuuluu kaikille, otamme huomioon muut kulkijat.
 • Hallittu tilannenopeus tuo turvallisuutta kaikille, pyöräilijä nopeampana on valmis väistämään muita.
 • Oikea ajotapa ei kuluta maastoa, pysymme olemassa olevilla poluilla ja reiteillä.
 • Vältämme lukkojarrutuksia ja herkkiä luontokohteita.
 • Noudatamme alueen ja reittien sääntöjä sekä roskattoman retkeilyn periaatteita.
 • Toimimme huomaavaisesti alueen asukkaita, maanomistajia ja reitin ylläpitäjiä kohtaan.
 • Nautimme luonnosta muistaen myös vastuumme.