Ohjeita Hossassa liikkumiseen

Hossan kansallispuistossa on

Sallittua

 • Liikkuminen jalan, hiihtäen, soutaen ja meloen sekä pyöräilen. Pysythän selvästi erottuvilla poluilla ja otat huomioon muut poluilla liikkuvat.
 • Leiriytyminen Jatkonjärven telttailualueella ja tulentekopaikkojen yhteydessä, ei kuitenkaan Iikoskella eikä Huosilammen ja Keihäslammen tulentekopaikoilla.
 • Marjojen ja hyötysienien poimiminen.
 • Onkiminen ja pilkkiminen luonnonvesissä, ei koski- ja virtapaikoissa. Kalastajan on tarkistettava kalastusrajoitukset osoitteesta kalastusrajoitus.fi.
 • Droonin lennättäminen. Hossan kansallispuiston itäosat kuuluvat ADIZ rajavyöhykkeeseen, jonka takia myös harrastajien täytyy tehdä droonin lennättämisestä lentosuunnitelma AIS Finlandille. Lentosuunnitelman laadintaohjeita löytyy AIS Finlandin verkkosivuilta (www.ais.fi).

Jäniksen on hyvä varoa. Kuva: Hannu Huttu

Rajoitettua

 • Avotulen teko on sallittua vain sitä varten osoitetuilla paikoilla.
 • Virkistyskalastusvesillä kalastamiseen tarvitaan aina lupa. Kalastajan on tarkistettava kalastusrajoitukset osoitteesta kalastusrajoitus.fi.
 • Metsästys on sallittua paikkakuntalaisille oman kotikuntansa alueella (metsästyslain 8 §).
 • Muuhun kuin jokamiehenoikeuksiin kuuluvaan toimintaan tarvitaan pääsääntöisesti Metsähallituksen lupa. Tällaisia lupia ovat mm. tutkimusluvat ja suurten tapahtumien luvat.  
  • Metsähallitus on laatinut erillisen ohjeen ja lomakkeen (www.metsa.fi) näiden lupien hakua varten.
 • Moottoriajoneuvoilla liikkuminen kansallispuiston alueella on sallittua vain sitä varten osoitetuilla teillä.

Kiellettyä

 • Avotulen teko metsäpalovaroituksen aikana
  • Avotulen teko on kielletty aina sekä merkityillä tulentekopaikoilla että maanomistajan luvalla, jos alueelle on annettu metsäpalovaroitus (ilmatieteenlaitos.fi).
  • Kielto ei koske keittokatoksia tai muita hormilla varustettuja tulisijoja.
 • Lemmikkieläinten vapaana pitäminen.
 • Muiden kuin ruokasienten sekä puiden, pensaiden tai muiden kasvien ja niiden osien ottaminen ja vahingoittaminen.
 • Maa- ja kallioperän vahingoittaminen ja maa-ainesten tai kaivoskivennäisten ottaminen.
 • Luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten pyydystäminen, tappaminen tai hätyyttäminen tai niiden pesien hävittäminen.
 • Matkailuautoissa ja -perävaunuissa yöpyminen kansallispuiston alueella. 
 • Omaa venettä tai kanoottia ei saa käyttää Huosilammella, Keihäslammella, Pieni- ja Iso-Hossalaislammella, Kirkasvetisellä tai Umpi-Valkeaisella.

Ennakkovarustautuminen

Varusteet ja turvallisuus

 • Varustaudu retkelle aina säänmukaisesti. Hossassa matkapuhelin kuuluu melko hyvin, mutta katvealueitakin voi olla.
 • Tulenteko on sallittu tulentekopaikoilla, ellei voimassa ole metsäpalovaroitusta. Keitintä voi käyttää muuallakin maastossa.
 • Hossan vedet ovat hyvin puhtaita, mutta kaikkia vesiä ei ole tutkittu. Juomavettä saa luontokeskuksesta. Turvallinen keino juomaveden puhdistukseen maastossa on keittää sitä muutamia minuutteja, jolloin mikrobit kuolevat.  
 • Retkeilyn ABC:

Vuodenaikojen ilmiöt

 • Sääskiä on runsaimmin noin kesäkuun puolivälistä elokuulle. Sääskien määrä vaihtelee paljon vuosittain.
 • Ruska-aika alkaa syyskuun alussa ja kestää vuosien mukaan vaihdellen syyskuun lopulle - lokakuulle.
 • Luminen aika alkaa vuodesta riippuen marras-joulukuussa ja jatkuu keväällä yleensä noin toukokuun alkuun.

Matkapuhelimien kuuluvuus

 • Vaikka Suomen matkaviestinverkot ovatkin kattavia, kansallispuistossa voi olla katvealueita. Tarkista matkaviestinverkon kattavuus omalta puhelinoperaattoriltasi. Lisäksi aina on paikkoja, joissa matkapuhelin ei toimi tai puheluissa on häiriöitä. Tällaisissa tilanteissa saattaa auttaa esim. hakeutuminen muuta maastoa korkeammalle, avoimelle paikalle ja/tai puhelimen SIM-kortin poistaminen hätäpuhelun ajaksi. Kannattaa myös ottaa huomioon, että erilaisten matkapuhelimien välillä on eroja kuuluvuudessa. 
 • Hossassa matkapuhelin kuuluu melko hyvin, mutta alueella on paikoitellen maastonmuodoista johtuvia katvealueita.
 • Kannattaa pitää puhelin lämpimänä sekä ruokaa ja juomaa mukana. Tietyt puhelinmallit eivät toimi pakkasessa, joten reittisuunnitelma aikatauluineen on hyvä ilmoittaa jollekin. Jotta matkapuhelimesta ei loppuisi virta, ota mukaan esimerkiksi varavirtalähde, vara-akku tai vanha puhelin, jossa on toimiva akku.  

Hätänumero 112

Jos joudut retkelläsi hätään, esimerkiksi eksyt, loukkaannut tai havaitset maastopalon, soita numeroon 112. Tarkemmat ohjeet.

112 Suomi -mobiilisovellus 

Kun hätäpuhelu soitetaan 112 Suomi -sovelluksen (www.112.fi) kautta, niin hätäkeskuspäivystäjä saa automaattisesti tiedon soittajan sijainnista.
112 Suomi -sovellus

Retkikohteissa lemmikkieläimet pidettävä kytkettynä. Kuva: Seppo Leinonen.

Luonnonsuojelualueilla lemmikit on pidettävä kytkettyinä.

Muista maastopyöräilyn etiketti

 • Polku on yhteinen ja luonto kuuluu kaikille, otamme huomioon muut kulkijat.
 • Hallittu tilannenopeus tuo turvallisuutta kaikille, pyöräilijä nopeampana on valmis väistämään muita.
 • Oikea ajotapa ei kuluta maastoa, pysymme olemassa olevilla poluilla ja reiteillä.
 • Vältämme lukkojarrutuksia ja herkkiä luontokohteita.
 • Noudatamme alueen ja reittien sääntöjä sekä roskattoman retkeilyn periaatteita.
 • Toimimme huomaavaisesti alueen asukkaita, maanomistajia ja reitin ylläpitäjiä kohtaan.
 • Nautimme luonnosta muistaen myös vastuumme.