Ajatukset ja kommentit ovat tervetulleita Metsähallituksen valmistellessa Hossan kansallispuiston hoidon ja käytön suunnitelmaa

Hossan kansallispuiston hoidon ja käytön suunnitteluun liittyvä ensimmäinen avoin osallistamistilaisuus järjestettiin 12.4.2018 Hossan luontokeskuksessa. Paikalle saapui melkein 40 Hossan kehittämisestä ja tulevaisuudesta kiinnostunutta; enimmäkseen paikallisia asukkaita ja yrittäjiä sekä loma-asukkaita. Metsähallituksen asiantuntijat olivat paikalla esittelemässä työn etenemistä, Hossan nykytilaa eri prosessien näkökulmista (luonnonsuojelu, kulttuuriperintö, virkistys ja erätalous) sekä vastaamassa yleisön kysymyksiin ja kuuntelemassa mielipiteitä. Keskusteluun nousivat vahvasti mm. kalastukseen liittyvät kysymykset. Myös retkeilyreittejä, maisemaa ja moottorikelkkailua sivuttiin.

Seuraava avoin yleisötilaisuus järjestetään syksyllä ennen hoito- ja käyttösuunnittelun etenemistä lausuntovaiheeseen. Ajatuksia ja kommentteja otetaan mielellään vastaan koko prosessin ajan.

Vesi- ja patikointireiteillä katkenneita puita

(Päivitetty 10.5.2018) 
Runsaan tykkylumen vuoksi reiteillä on talven jäljiltä runsaasti katkenneita puita. Erityisesti melojia kehoitetaan varovaisuuteen ja kärsivällisyyteen reiteillä olevien esteiden ja uppopuiden vuoksi. Lahopuujatkumo on luonnonmetsän olennaisimpia monimuotoisuutta tukevia piirteitä, mutta katkenneet puut voivat ajoittain olla retkeilijän tiellä. Reittien huoltaminen on kesän kenttätyölistalla, mutta kaikille reiteille ei ehditä ennen vilkkaan kesäkauden alkua.

Metsähallituksen Luontopalvelut on aloittanut Hossan kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelman tekemisen

(Päivitetty 9.3.2018)
Hoito- ja käyttösuunnitelmat ohjaavat Metsähallituksen toimintaa alueen haltijana ja ne sisältävät yleisten tavoitteiden lisäksi toimenpide-ehdotuksia. Suunnittelun pohjana ovat Hossan kansallispuiston perustamislaki ja luonnonsuojelulaki, joiden nojalla alue on perustettu. Lait määrittelevät ne linjaukset ja säännökset, joiden raameissa suunnittelua tehdään. Suunnitelmalla ohjataan kansallispuiston kehittämistä ja sovitetaan yhteen alueen käyttömuotoja luonnonsuojelu huomioiden.
 
"Hoito- ja käyttösuunnitelma laaditaan yhteistyössä eri tahoja, kuten viranomaisia, sidosryhmiä, paikallisia asukkaita, yrittäjiä ja muita asiasta kiinnostuneita osallistamalla, " kertoo projektipäällikkö Anu Hjelt. Ensimmäinen kaikille avoin yleisötilaisuus järjestetään Hossan luontokeskuksessa 12.4.2018 klo 17 alkaen. "Toivotamme kaikki Hossan tulevaisuudesta ja kehittämisestä kiinnostuneet tervetulleiksi keskustelemaan!"

Talvireitit ovat käytettävissä

(Päivitetty 30.1.) 
Hossan hiihtoladut ovat nyt auki ja niitä huolletaan säännöllisesti kevään loppuun asti. Kansallispuiston alueella on noin 50 kilometriä perinteisen tyylin retkihiihtoon soveltuvaa latua.

Lihapyörteelle vievä tie ja pysäköintialue on aurattu. Lihapyörteeltä lähtee Värikalliolle ympyräreittinä monitoimiura, jolla voi hiihtää, pyöräillä ja lumikenkäillä.

Talvireittien tilanne joulukuun lopussa

(Päivitetty 27.12.)
Talvireiteistä on kyselty paljon. Tällä hetkellä Hossan hiihtoladuista ovat auki Hossan kylän valaistu latu, ladut Hossanniemessä ja Seipiniemessä sekä luontokeskuksen lähellä oleva Nallen latu. Nallen ladulta on myös avattu latuyhteys Puukkojärven autiotuvalle. Hiihtoladut ovat perinteisen tyylin retkihiihtolatuja.

Muita latuja ei ole vielä ajettu, mutta viime päivien pakkasten ansiosta vesistöt alkavat olla jo kantavia ja reittien pohjustusta voidaan jatkaa.

Monitoimiura Värikalliolle, samoin kuin tie Lihapyörteelle, avataan tammikuun alussa.

Alueella voi lumikenkäillä vapaasti. Vesistöillä liikuttaessa kannattaa olla varovainen, erityisesti virtapaikat ovat vaarallisia.

Perangan polulle viety merkkikeppejä

(Päivitetty 12.10.2017)
Perangasta Hossaan johtavan polun alkuosa Peranka-Hevonperse on ollut huonosti havaittavaissa. Kapean ja heikosti erottuvan polun ympäristössä on tehty hakkuita, jossa on kaadettu myös polkumerkintäpuita. Polun varteen on nyt laitettu keppejä, joissa on vihreää Metsähallituksen kuitunauhaa. Toivottavasti kulkijat löytävät polun nyt helpommin!

Reitiltä poikkeaminen ja sade lisäävät riskejä Julma-Ölkyn reitillä

Retkeilijöitä pyydetään noudattamaan varoivaisuutta kulkiessaan Julma-Ölkyn reiteillä. Merkityltä reitiltä ei tule poiketa. Vaihtelevat sääolosuhteet tuovat omat haasteensa retkeilyyn. Hossan kansallispuiston pohjoisosassa sijaitsevan Julma-Ölkyn molemmat retkeilyreitit - Ölökyn Ylitys ja Ölökyn Ähkäsy - on luokiteltu vaativiksi.

Lue lisää Ohjeet ja säännöt ja Hossan Reitit-sivuilta.

Uutinen Julma-Ölkystä.

Julma-Ölkyntien peruskorjaus on aloitettu

(Päivitetty 14.8.2017)
Julma-Ölkyntien peruskorjaus välillä Teeriranta-Julma-Ölkky on aloitettu. Tie on liikennöitävissä korjaustyön aikanakin. Tierumpujen vaihdon aikana voi autoilija joutua odottelemaan, kuitenkin enintään puolisen tuntia.

Julma-Ölkyntien peruskorjauksen odotetaan olevan valmis syyskuun lopussa. 

Hossan pyöräilyreittien GPX-tiedostot ladattavissa 

Hossan pyöräilyreiteistä on tuotettu ladattavat GPX-tiedostot, jotka voit tallentaa itsellesi Hossan pyöräilyreitit -sivulta. Tiedostot ovat jokaisen reitin esittelyn perässä ja vaihtoehtoisten reittien tiedostot sivun lopussa. 

Tiedoksi Hossassa koirien kanssa retkeileville

(Päivitetty 25.7.2017)
Hossan tuoreessa kansallispuistossa liikkuu yhä runsaammin retkeilijöitä koiraystäviensä kanssa. Koirat ovat tervetulleita puistoon, kunhan ne pidetään hihnan päässä! Koirien kanssa retkeileviltä saamamme palautteen johdosta haluamme informoida seuraavaa:

Joissain uuden kansallispuiston uusissa rakenteissa on käytetty materiaalina terästä ja kiveä. Näitä ovat mm. Värikallion katselulava ja Julma-Ölkyn uuden Ölökyn ylitys -reitin kivi- ja teräsportaat. Nämä pintamateriaalit voivat olla joillekin koirille vaikeita ylittää. Otathan tämän huomioon, kun suunnittelet retkeä koiran kanssa Hossaan! 

Kansallispuistossa työt jatkuvat

(Päivitetty 21.6.2017)
Hossan kansallispuisto avattiin 17.6. lämminhenkisessä avajaisjuhlassa. Kansallispuiston luonto on valmis, mutta työt puistossa jatkuvat.

Hossan polkureitistöstä on tehty entistä lyhyempiä päiväreittejä. Reitit on myös nimetty uudelleen. Uusien päiväreittien viitoitus- ja merkintätyöt ovat vielä kesken. Polkujen värimerkinnät voivat vaihtua kesken reitin ja paikoin poiketa repäisykartalla olevista väreistä. Myös osa lähtöpaikan opasteista on uusimatta.

Maastopyöräilyreiteistä Jatkon valkea, Harjujen huikonen ja Kokalmuksen kierros ovat jo merkitty maastoon. Sinisen saavutuksen merkitseminen välillä Pistonlehdontie-Kokalmus-Aittojoki-Joukovirta-Lipposensalmi-Huosivirta on työn alla. Tavoitteena on, että pyöräilyreitti on merkitty maastoon kesäkuun loppuun mennessä.

Kalastusopasteista osa on uusittu. Maastossa kulkee myös pari miestä merkitsemässä uuden kansallispuiston rajaa.

Paljon on jo tehty, mutta paljon on vielä tekemistäkin!

Hossan vuokratuville esittelysivut ja varausohjeet 

(Päivitetty 3.2.2017) 
Katso Hossan kansallispuiston vuokratuvat Kainuun tupasivulta.

Hossan kansallispuistosta esitys hallitukselle 

(Päivitetty 15.12.2016) 
Hallitus on antanut tänään eduskunnalle lakiesityksen, jolla Suomussalmen Hossaan perustetaan Suomen 40. kansallispuisto. Uuden kansallispuiston perustaminen on osa Suomen satavuotisen itsenäisyyden juhlavuotta. Lue lisää Hossan kansallispuisto -esityksestä.

Hossa time lapse

Hossa time lapse
www.youtube.com

Hossan sää