Kalastus on kansallispuistossa sallittu kalastuslain ja luonnonsuojelulain mukaisesti onkimalla ja pilkkimällä sekä Metsähallituksen myöntämällä kalastusluvalla muualla paitsi jäljempänä mainituissa vesissä. Onkiminen ja pilkkiminen voi lisäksi olla tietyissä vesissä kiellettyä ELY-keskuksen päätöksellä. 
Onkiminen ja pilkkiminen on aina kielletty lohi- ja siikapitoisten vesien koski- ja virtapaikoissa (ely-keskus.fi).
Tarkista kalastusrajoitukset!

Kalastus on kielletty

Kalastus ei ole sallittua Pallasjärvessä esiintyvän taimenen kutuvesissä, eikä vesissä, joissa on luontainen purotaimenkanta, eikä vesissä, jotka ovat nieriän eli raudun esiintymisalueita. Kaikenlainen kalastus on siten kielletty seuraavissa vesistöissä mukaan lukien niiden sivupurot ja latvavedet:

 • Onnasjoki mukaan lukien Onnasjärvet
 • Siosjoki
 • Pippojoki
 • Ruotajoki
 • Hannujoki mukaan lukien pienet Raasikaltiot
 • Pahajoki mukaan lukien Hukkajärvi
 • Kuoppajoki pois lukien Kuoppajärvi
 • Saariselänoja
 • Ylijoki
 • Nammalajoki
 • kaikki Muonion Vuontisjärveen laskevat purot ja ojat mukaan lukien Riivinjärvet
 • Pyhäjoki mukaan lukien Killinpoikanjärvet ja Hanhijärvi
 • Ylisenpäänoja mukaan lukien Rautujärvi ja Ylisenpäänjärvi
 • Lompolonoja
 • Rautujärvi
 • Pahtajärvi
 • Maanselkäjärvi
 • Saarijärvi ja viereinen Hietajärvi
 • Palsijärvi
 • Suaskurun lammet.

Kalastus on sallittu

Eräluvat.fi -verkkokaupassa voit maksaa kalastonhoitomaksun sekä kalastusluvat niille valtion vesialueille, joilla kalastamiseen vaaditaan erillinen lupa (eraluvat.fi).

Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa Enontekiön kunnan alueella tarvitset eri kalastusluvat kuin Muonion, Kittilän ja Kolarin kunnissa. 
Onkimista ja pilkkimistä lukuun ottamatta kaikilla 18 - 64-vuotiailla on aina oltava valtion kalastonhoitomaksu maksettuna (eraluvat.fi).

Sallitut kalastusalueet kansallispuistossa Enontekiön kunnan alueella

Tärkeimmät kansallispuiston seisovat vedet, joissa on sallittu onkiminen ja pilkkiminen sekä viehekalastus yhdellä vavalla, kun  kalastonhoitomaksu on maksettu.

 • Kylmäsenjärvi
 • Ahvenjärvi
 • Kaivosjärvi
 • Pitkäjärvi
 • Ketomellan Hietajärvi
 • Iso Raasikaltio
 • Joukhaisjärvi
 • Kuoppajärvi

Kalastonhoitomaksu ei oikeuta kalastamaan lohi- ja siikapitoisissa virtavesissä. Kalastonhoitomaksu ei myöskään oikeuta kalastamaan Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnissa.

Keräsjärven kalastusta ohjaa Keräsjärven osakaskunta. Onkia ja pilkkiä saa vapaasti lukuun ottamatta  lohi- ja siikapitoisia virtavesiä.

Sallitut kalastusalueet kansallispuistossa Muonion, Kittilän ja Kolarin kuntien alueella

Kansallispuiston vedet, joissa on sallittu onkiminen ja pilkkiminen sekä viehekalastus Metsähallituksen kalastusluvalla (myös virtavesissä) ja kalastonhoitomaksulla (ei virtavesissä):

 • Sarvijärvi
 • Allijärvi
 • Kantatie 79 eli Muonio - Kittilä -tien eteläpuolella sijaitsevissa vesissä lukuun ottamatta Aakenustunturin Pyhäjärveä, johon vaaditaan Metsähallituksen kalastuslupa.

Pallasjärven kalastus

Pallasjärven kalastuksen hoidosta vastaa Pallasjärven kalastuksen hoitokunta. 

Pallasjärvessä voi pilkkiä ja onkia ilman lupia ja maksuja. 
Pallasjärvellä voi kalastaa yhdellä vavalla kalastuksenhoitomaksun maksamalla (18 - 64-vuotiaat).  Soutaja ei tarvitse lupaa. Pallasjärveen ei tällä hetkellä myydä viehekalastuslupia usealle vavalle lainkaan.
Noin 150 m säteellä Pyhäjokisuusta on kaikki kalastus kiellettyä vaeltavien kalojen kulun turvaamiseksi.
Pallasjärvestä Ounasjokeen laskevassa Pallasjoessa saa valtion maiden osuudella kalastaa Metsähallituksen vieheluvalla. Viehekalastuksessa on saaliskiintiönä 3 lohikalaa/vrk/
lupa. Kiintiöön kuuluviksi lohikaloiksi lasketaan nieriä, järvilohi ja taimen. Nieriän, järvilohen ja kaikkien taimenmuotojen (mlk. ”tammukka”) alamitta on 50 cm.

Järven kaksi veneenlaskupaikkaa sijaitsevat Hirvasrannalla ja Pallaslompolossa. Oman veneen pito järven rannassa on luvanvaraista. Järven eteläosissa sijaitsee kaksi autiotupaa sekä esteetön päivätupa. Järvellä sallitaan moottoriveneiden käyttö edellyttäen, että siitä ei aiheudu melu- tai muuta ympäristöhaittaa.

Keimiöjärven kalastus

Keimiöjärvessä voi pilkkiä ja onkia ilman lupaa.
Keimiöjärvellä viehekalastukseen tarvittavat luvat ja maksut:
Kalastonhoitomaksu kaikilta 18 - 64-vuotiailta
Luvat voi ostaa Eräluvat.fi-verkkokaupasta
Keimiöjärven kaakkoisrannalla sijaitsee autiotupa ja luoteisrannalla vuokratupa. Vuokraukset ja avaimet hoidetaan luontokeskuksessa. Veneitä ei ole käytettävissä.

Aakenuksen Pyhäjärven kalastus

Kalastus sallittu ainoastaan MH:n kohdekohtaisella vapaluvalla, 2525 Pyhäjärvi (eraluvat.fi).
Kalastonhoitomaksu vaaditaan kaikilta 18 - 64-vuotiailta kalastajilta. Onkiminen ja pilkkiminen ilman vapalupaa ei ole sallittua.
Perämoottorin (myös sähkökäyttöisen) käyttö on kielletty.
Oman veneen säilyttäminen alueella on kielletty.

Kesänkijärven kalastus

Kalastus sallittu ainoastaan MH:n kohdekohtaisella vapaluvalla, Kesänkijärvi 2571 (eraluvat.fi)
Kohde soveltuu myös esteettömään kalastukseen ja retkeilyyn.
Äkäslompolon Kesänkijärvessä kalastukseen tarvitaan:
Kalastonhoitomaksu vaaditaan kaikilta 18 - 64-vuotiailta kalastajilta. Onkiminen ja pilkkiminen ilman vapalupaa ei ole sallittua.
Perämoottorin (myös sähkökäyttöisen) käyttö on kielletty.