Kalastusta säädellään kansallispuiston perustamislain ja järjestyssäännön mukaan seuraavasti:

Kalastus on kielletty

Kalastus ei ole sallittua Pallasjärvessä esiintyvän taimenen kutuvesissä, eikä vesissä, joissa on luontainen purotaimenkanta. Lisäksi puistoalueen vesistöt, joissa esiintyy luontaisesti rautua eli nieriää, ovat kalastukselta rauhoitettuja. Kaikenlainen kalastus on siten kielletty seuraavissa vesistöissä mukaan lukien niiden sivupurot ja latvavedet:

 • Onnasjoki mukaan lukien Onnasjärvet
 • Siosjoki
 • Pippojoki
 • Ruotajoki
 • Hannujoki mukaan lukien pienet Raasikaltiot
 • Pahajoki mukaan lukien Hukkajärvi
 • Kuoppajoki pois lukien Kuoppajärvi
 • Saariselänoja
 • Ylijoki
 • Nammalajoki
 • kaikki Muonion Vuontisjärveen laskevat purot ja ojat mukaan lukien Riivinjärvet
 • Pyhäjoki mukaan lukien Killinpoikanjärvet ja Hanhijärvi
 • Ylisenpäänoja mukaan lukien Rautujärvi ja Ylisenpäänjärvi
 • Lompolonoja
 • Rautujärvi
 • Pahtajärvi
 • Maanselkäjärvi
 • Saarijärvi ja viereinen Hietajärvi
 • Palsijärvi
 • Suaskurun lammet.

Sallitut kalastusalueet kansallispuistossa Enontekiön kunnan alueella

Tärkeimmät kansallispuiston järvi- ja lampivedet, joissa on sallittu onkiminen ja pilkkiminen sekä viehekalastus yhdellä vavalla, kun kalastonhoitomaksu on maksettu.

 • Kylmäsenjärvi
 • Ahvenjärvi
 • Kaivosjärvi
 • Pitkäjärvi
 • Ketomellan Hietajärvi
 • Iso Raasikaltio
 • Joukhaisjärvi
 • Kuoppajärvi

Onkiminen ja pilkkiminen on aina kiellettyä vaelluskalavesistöjen virta- ja koskialueilla. 
Kalastonhoitomaksu ei oikeuta kalastamaan vaelluskalavesistöjen virta- ja koskialueilla.

Eräluvat.fi -verkkokaupassa voit maksaa kalastonhoitomaksun sekä ostaa kalastusluvat niille valtion vesialueille, joilla kalastamiseen vaaditaan erillinen lupa (eraluvat.fi). 

Onkimista ja pilkkimistä lukuun ottamatta kaikilla 18–69-vuotiailla on aina oltava valtion kalastonhoitomaksu maksettuna (eraluvat.fi). 

Sallitut kalastusalueet kansallispuistossa Muonion, Kittilän ja Kolarin kuntien alueella

Kansallispuiston vedet, joissa on sallittu onkiminen ja pilkkiminen sekä viehekalastus kalastonhoitomaksulla (ei virtavesissä) ja Metsähallituksen kalastusluvalla (myös virtavesissä): 

 • Sarvijärvi
 • Allijärvi
 • Kantatie 79:n eli Muonio - Kittilä -tien eteläpuolella sijaitsevat vedet.
  Osa virtavesistä kuuluu lupa-alueeseen 2410 Länsi-Lappi, mutta esimerkiksi Lainiojoki on suurelta osin yksityistä vesialuetta, eikä valtion vesialue kuulu lupa-alueeseen.
 • Retkikartta.fi -palvelusta löydät lupa-alueet valitsemalla kalastuksen karttatason. 

Pallas-Yllästunturin kansallispuiston lupa-alueita ovat: 

Pallasjärven kalastus

Pallasjärven kalastuksen hoidosta vastaa Pallasjärven kalastuksen hoitokunta. Pallasjärvessä voi pilkkiä ja onkia maksutta sekä kalastaa yhdellä vavalla ja vieheellä kalastuksenhoitomaksun maksamalla (18–69-vuotiaat).  Pallasjärveen ei tällä hetkellä (v. 2023) myydä viehekalastuslupia usealle vavalle lainkaan.
Noin 150 m säteellä Pyhäjokisuusta kaikki kalastus on kiellettyä vaeltavien kalojen kulun turvaamiseksi.

Pallasjärvestä Ounasjokeen laskevassa Pallasjoessa saa valtion maiden osuudella kalastaa Metsähallituksen vapaluvalla (Länsi-Lappi 2410). Viehekalastuksessa on saaliskiintiönä 3 lohikalaa/vrk/lupa. Kiintiöön kuuluviksi lohikaloiksi lasketaan nieriä, järvilohi ja taimen. Nieriän, järvilohen ja kaikkien taimenmuotojen alamitta on 50 cm. 

Järven kaksi veneenlaskupaikkaa sijaitsevat Hirvasrannalla ja Pallaslompolossa. Oman veneen pito järven rannassa on luvanvaraista. Järven eteläosissa sijaitsee kaksi autiotupaa sekä esteetön päivätupa. Järvellä sallitaan moottoriveneiden käyttö edellyttäen, että siitä ei aiheudu melu- tai muuta ympäristöhaittaa.

Keimiöjärven kalastus

Keimiöjärvellä voi onkia ja pilkkiä maksutta sekä kalastaa yhdellä vavalla ja vieheellä kalastuksenhoitomaksun maksamalla (18–69-vuotiaat).  
Keimiöjärven kaakkoisrannalla sijaitsee autiotupa ja luoteisrannalla vuokratupa. Veneitä ei ole käytettävissä.

Aakenuksen Pyhäjärven kalastus

Kalastus sallittu ainoastaan MH:n kohdekohtaisella vapaluvalla, 2525 Pyhäjärvi (eraluvat.fi). Onkimista ja pilkkimistä lukuun ottamatta kaikkien 18–69-vuotiaiden on maksettava myös kalastuksenhoitomaksu.
Perämoottorin (myös sähkökäyttöisen) käyttö on kielletty.
Oman veneen säilyttäminen alueella on kielletty.

Kaksi pikkupoikaa ja mies onkimassa järvellä. Taustalla kohoaa tunturi. On lämmin kesäpäivä.

Kesänkijärven kalastus

Kesänkijärven kalastusluvat muuttuvat maksuttomiksi 15.5.2023 alkaen. Vaikka lupa on ilmainen, se on kuitenkin hankittava ennen kalastusta. Taustalla on laajempi muutos kalastuskohteella. 

Luvan saat hankittua Eräluvat verkkokaupasta, Kesänkijärvi 2571 (eraluvat.fi). Onkimista ja pilkkimistä lukuun ottamatta kaikkien 18–69-vuotiaiden on maksettava kalastuksenhoitomaksu.
Kohde soveltuu esteettömään kalastukseen ja retkeilyyn.
Perämoottorin (myös sähkökäyttöisen) käyttö on kielletty.

Tuikki-lehti

Aikakausilehtien kansia.

Kalastajien Tuikki-lehdessä (eraluvat.fi) on ajankohtaisia uutisia kalastuksesta, kalavesien hoidosta, kalastusluvista ja erävalvonnasta. 

Retkietiketti

Piirretty kuva, jossa perhe kävelee kesäisellä polulla.

1. Kunnioita luontoa. 

2. Suosi merkittyjä reittejä.

3. Leiriydy vain sallituille paikoille.

4. Tee tulet vain sallituille paikoille.

5. Älä roskaa.

Lue lisää