Kansallispuisto-opaskoulutus Pallas-Yllästunturilla

Pyöräilijä pyöräilee puisia pitkoksia pitkin. Taustalla tuntureita.

Kansallispuisto-oppaalla hallussaan vastuullisen retkeilyn avaimet

Pallas-Yllästunturin kansallispuisto on Suomen suosituin kansallispuisto. Hienot tunturimaisemat, helpot retkeilyreitit ja puhdas luonto tuovat alueelle vuosittain yli puoli miljoonaa kävijää. Kansallispuisto-oppaita kouluttamalla lisätään asiantuntevien eräoppaiden määrää alueella. Oppaat tuntevat maaston ja säännöt ja ohjeistavat vierailijoita vastuulliseen retkeilyyn.

Kemi–Tornionlaakson koulutuskuntayhtymän Ammattiopisto Lappia kouluttaa erä- ja luonto-oppaita Muoniossa. Opiskelijat voivat hakea mukaan kansallispuisto-opaskoulutukseen ja suorittaa kansallispuisto-opassertifikaatin. Erä- ja luonto-oppaat opiskelevat monipuolisesti retkeilyssä tarvittavia taitoja, kuten ryhmän ohjaamista ja yrittäjyyttä. He suorittavat lajintunnistustentit ja ensiapukurssit sekä matkailun turvallisuuspassin. Kansallispuisto-oppaat perehtyvät Metsähallitukseen, kansallispuistoon ja sen luontoon, sääntöihin ja käytön vyöhykkeisiin, vastuullisen luontomatkailuun sekä puiston kolmeen luontokeskukseen Hetassa, Pallaksella ja Ylläksellä. 

Talvella opiskelijat ovat mukana kansallispuiston huoltotöissä, kuten tupien siivouksessa, riistakolmiolaskennoissa ja muissa ajankohtaisissa töissä. Heinäkuun harjoittelujakson voi suorittaa joko Pallas-Yllästunturin, Pyhä-Luoston tai Urho Kekkosen kansallispuistossa ja valmistua valitsemansa puiston oppaaksi. Kuukauden harjoittelujakson aikana tutustutaan puistoon sekä tehdään huolto- ja kunnostustöitä, kuten reittien kestävöintiä ja merkintää. Osan harjoittelusta voi suorittaa myös luontokeskuksen asiakaspalvelussa. 

Koulutuksesta saatu sertifikaatti on laatutunnus oppaan tietotaidosta ja perehtymisestä kansallispuiston erityispiirteisiin. Vuoden kestävän erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinnon lisäksi Lappia tarjoaa myös luonnontuotealan ja kalastusoppaan koulutusohjelmia. Kansallispuisto-oppaita työskentelee tällä hetkellä useassa kansallispuiston yhteistyöyrityksessä.

Mikko Huotari haastattelu (youtube.com)

Mia Kataisto haastattelu (youtube.com)

Lue lisää