Talvi on tullut tunturiin

Talvi on alkanut, ja maastoon pääsee vain suksilla tai lumikengillä. Ylläksen alueella on joitain talvipolkuja jo asiakkaiden käytöstä tallaantunut. Tilanne muuttuu kuitenkin lumisateen myötä nopeasti. Kysy lisätietoa Yllästunturin luontokeskus Kellokkaasta.

Suosittelemme lähiretkeilyä kansallispuistoa ympäröivistä matkailupalveluista käsin. Joet, purot ja järvet ovat vielä sulia ja niihin putoaminen on vaarallista. Talvella itsensä kasteleminen johtaa pian alilämpöisyyteen ja jopa menehtymiseen. 

Ladut ja talvipolut

Latuja kunnostetaan jo paikoin. Seuraa tilannetta sähköisistä latukartoista.

Rakenteiden kunnostustyöt loppuvuonna 2021

Pahoittelemme rakennustöistä aiheutuvaa häiriötä! (Päivitetty 26.10.2021)

Pallas

  • Nammalakurun autio- ja varaustuvan käymälän laajennus on käynnissä, mutta palvelut ovat käytettävissä.
  • Rihmakurun kodalla pystytetään uutta käymälää, mutta se ei vaikuta palvelujen käyttöön.

Ylläs

  • Äkässaivolla on porrastyömaa käynnissä, mutta se ei vaikuta reitin käyttöön.
  • Kotamajan kuivakäymälän muutostyöt alkoivat 24.9.2021. Yksi käymäläloossi on käytössä remontin ajan.
  • Ojanlatvan uuden laavun ja käymälän rakennustyö alkaa 1.10.2021. Ojanlatvan päivätuvan palveluihin rakennustyö ei vaikuta.

Aakenus

  • Muusan päivätuvan remontti ei ole vielä valmis, mutta tupa on käytössä.
  • Pyhäjärven autiotupa saa uuden kuivakäymälän ja laavun. Rakennustyöt jatkuvat lokakuussa, mutta tupa on käytössä. Huomaa, että Pyhäjärventien varressa on käynnissä myös harvennushakkuu, joten varaudu väistämään liikennettä!
  • Tammituvalle rakennetaan uusi laavu ja kuivakäymälä. Tupa on poissa käytöstä. 

Kivien kasaaminen tunturien huipuille kielletty

Kansallispuiston alueella on useita muinaismuistoja tunturien huipuilla, ja ne ovat hautautumassa retkeilijöiden kasaamiin kiviiin. Kivien siirtely on sekä muinaismuistolain että kansallispuiston perustamislain mukaan ehdottomasti kiellettyä!

Pallas-Yllästunturin kansallispuiston läpi menee mm. vanha hiippakuntaraja 1300-luvulta. "Kemin ja Tornion vanha raja eli Upsalan ja Turun hiippakuntaraja 1300-luvulta on toiseksi vanhin traktaattiraja Suomen alueella. Raja alkaa Tornion Kaakamon kylästä, josta se jatkuu Ylitornion ja Kittilän lapinkylien rajaan ja edelleen sitä pitkin Pallastunturin länsipuolelle. Raja noudattaa vesistöjen valuma-alueita. Rajan on ollut tarkoitus erottaa Länsipohjan ja Pohjanmaan pitäjät Lapinmaasta ja raja tunnetaan myös Lapin ja lannan rajana."

Kiviä ei saa siirrellä eikä kasata kansallispuiston alueella muuallakaan, ei polkujen varsilla eikä rannoilla. Otetaan vain kuvia muistoksi retkestä, jälkiä omasta käynnistä ei pidä jättää. Tutustu kansallispuiston järjestyssääntöön ennen retkeä! Päivitetty 1.10.2021)

Venekuljetukset Ounasjärven yli taas ensi kesänä

Talvi tuli ja Ounasjärvi on jäätymässä. Venekuljetuksia hoitavat toivottavasti ensi kesänäkin:

Telttailu Punaisellahiekalla sallittu vain merkityllä alueella

Telttailu Pallasjärven rannalla ja Punaisenhiekan päivätuvan ympäristössä on sallittua vain merkityllä telttailualueella, ei hietikolla eikä rantatörmällä! Telttapaikkoja on yhteensä 6 kpl. Maasto on jo ehtinyt kulua villin telttailun ja tulenteon takia erittäin pahasti. Kun suuntaat Punaisellehiekalle, aja metsätietä hitaasti, koska tietä on korjattu ja siinä on teräväsärmäistä mursketta, joka rikkoo helposti auton renkaat! (Päivitetty 1.10.2021)

Tupien, kotien ja tulentekopaikkojen koronaohjeistus

Tutustu retkeilijän koronaturvallisuusohjeisiin täällä. Suurimmat sallitut henkilömäärät ovat isoissa tuvissa kuusi henkilöä ja pienissä neljä henkilöä. Kiitos kaikille tähänastisesta huomaavaisesta käytöksestä kanssakulkijoita kohtaan. (Päivitetty 21.10.2021)

Varaustupien petipaikkojen määrä edelleen puolitettu

Huomaa, että koronatilanteen takia varaustupien petipaikkoja on vähennetty puoleen, mutta vähennys ei teknisistä syistä näy tuvan varauskalenterissa! Yhdelle ryhmälle tuvan voi varata kokonaan. Tupasivut löydät täältä. (Päivitetty 11.10.2021)

Kodat on tarkoitettu pääosin päiväkäyttöön

Kansallispuiston palveluvarustuksesta vain tuvat on tarkoitettu yöpymiseen. Kodat on tarkoitettu pääosin päiväkäyttöön. Kotia ei ole rakennettu lämpimiksi eikä niissä yleensä ole lämmitykseen soveltuvaa kamiinaa. Kodan lämmittäminen jatkuvasti kuluttaa puuta kohtuuttomasti eikä ole kestävää retkeilyä. Hetta - Pallas -reitillä Suaskurun, Rihmakurun ja Varkaanjärven kodilla voi yöpyä tarpeen vaatiessa. (Päivitetty 21.10.2021)

Muista ympärivuotiset rajoitusvyöhykkeet

Muista, että kansallispuistossa on ympärivuotisia rajoitusvyöhykkeitä lajiston pesimärauhan turvaamiseksi. Pahakurun - Hannukurun ja Suaskurun rajoitusvyöhykkeillä ei saa liikkua talvellakaan! (Päivitetty 16.9.2021)

Kartta Pahakurun ja Suaskurun rajoitusvyöhykkeistä.

Montellinmajalla uusi kota tulisteluun

Montellinmaja on poistunut autiotupakäytöstä. Tuvan vieressä on uusi päiväkäyttöön tarkoitettu kota, joka on nyt valmis ja käytössä. Lähin autiotupa on Nammalakurussa. (Päivitetty 11.10.2021)

Kotia poistunut käytöstä

Aakenuksen Pyhäjärven vanha kota ja Vareskota sekä Pallasjärven Pallaslompolon ja Hirvaslahden kodat on poistettu käytöstä ja ne on myyty ja purettu pois. (Päivitetty 2.8.2021)

Mustavaaran autiotuvasta nähtävyyskohde

Mustavaaran tupa on poistunut autiotupakäytöstä. Tuvan lähelle on valmistunut uusi kota, joka palvelee retkeilijöitä tulistelupaikkana. Mustavaaran tupa on vanha porokämppä ja se jää historialliseksi nähtävyyskohteeksi. Tupa on paliskunnan omistuksessa ja lukittu. (Päivitetty 1.10.2020)

Äkäsmyllyn laavu on purettu 

Äkäsmyllyn lähellä oleva huonokuntoinen laavu ja vanha käymälä on purettu. Äkäsmyllynhistorialliset rakenteet ovat nykyisin yksityisessä omistuksessa. Metsähallituksen Luontopalvelut on parantanut läheisen retkeilykohteen, Äkässaivon, palveluja. Äkässaivo sijaitsee noin neljä kilometriä Äkäsmyllyltä etelään. Siellä on Saivonkierros-niminen luontopolku sekä kota ja tulentekopaikka tulisteluun. (Päivitetty 16.9.2021)

Uutisia Pallas-Yllästunturilta