Ajankohtaista Pallas-Yllästunturilla

3.3.2021
Koronaviruksen takia luonnossakin on syytä pitää turvavälit ja noudattaa erityistä käsihygieniaa mm. tuvilla, tulentekopaikoilla ja huussikäyntien jälkeen. Metsähallituksen linjauksia ja ohjeita päivitetään, kun yleiset koronaohjeet tarkentuvat. Ks. tilanne sivultamme www.luontoon.fi/koronavirusohjeet.

Kaksi lumikenkäilijää mäntymetsässä lumisen kodan edessä kevättalvella.

Palvelurakenteiden ajoja kansallispuistossa

(Päivitetty 15.4.2021)

Ajot Pallaksen latureittien alueella

 • Koivarovan - Keimiöjärven soranajot on saatu valmiiksi, mutta latu-ura voi olla sorainen ja huono. Tarkista tilanne sähköisestä latukartasta (infogis.fi).
 • Pallastunturin ja Mäntyrovan välisellä ladulla on pieniä muutoksia, mutta latu on taas auki. Tarkista latujen tilanne sähköisestä latukartasta (infogis.fi). Mäntyrovan ja Torassiepin välistä latua ei avata tänä talvena lainkaan.
 • Pallastunturi - Keräsjärvi - Suaskuru -latureitillä Pallastunturin länsipuolella elementtien ajo alkaa sunnuntaina 18.4. ja jatkuu ehkä keskiviikkoon. Latua voi hiihtää, kunhan varoo moottorikelkkaa lasteineen.

Kartta Pallastunturi - Suaskuru -latureitiltä, jossa elementtien ajoa.

Ajot Raattaman reittien alueella

 • Vuontispirtin P-alue - Vuontisjärven eteläpää- puistonrajaa Sarvijärvelle kota- ja käymäläelementtien ja sorasäkkien ajo saadaan valmiiksi torstaina 15.4. illalla. Ladulla voi hiihtää, pahoittelemme häiriötä. Tarkista tilanne sähköisestä latukartasta (infogis.fi).

Ajot Ylläksellä ja Aakenuksella

 • Luvassa lämpeneviä kelejä, joten aloitamme soranajon jo 14.4. Kesänkijärvi-Latvamaja välillä. Materiaalikuljetus Kesänkijärven jäätä pitkin, josta yksisuuntaista latureittiä pitkin Latvamajan suuntaan. Sorasäkit jätetään latureitin sivuun, joten latua ei voida enää ajaa latutampparilla eikä se ole enää käytettävissä. Alempi Kesänkiojan vartta seuraileva latu on käytössä Latvamajan suuntaan.

Kartta suljetusta latureitistä Kesänkijärvellä.

 • Totovaaran P-alue - Tammitupa - Karhukota: rakennuselementtien ja polttopuiden ajoa 12.4. alkaen viikolla 15.
 • Pyhäjärven P-alue - Pyhäjärven autiotupa: rakennuselementtien ajoa järven jään kautta.
 • Lainio - Villenkämppä: elementtien ajoa 12.4. alkaen viikolla 15.
 • Aakenuksentie (Pyhäjärventien risteys) - Vuolittaman hirvikämppä - Muusa: rakennustarvikkeiden ajoa loppuviikolla (viikko 15).
 • Polttopuun ajoa eri puolilla Ylläksellä ja Aakenuksella 12.4. alkaen.
 • Ylläsjärvi: Yllästievantie - Ojanlalva - elementtien ja soran ajoa koko viikon.
 • Äkässaivon P-alue - Äkässaivo sekä Peurakaltio - Kutujärvi : elementtien ja soran ajoa loppuviikolla (viikko 15). Kutujärvelle ajetaan kahdesta suunnasta eli Peurakaltiolta itäpuolen latua ja  Äkässaivon P-alueelta länsipuolen latua 
 • Latu-ura huono Totovaaran P-alueelta Aakenuspirtin suuntaan. Puutavaran ajo jatkuu  huhtikuun loppuun. 

Materiaalien ajot Ketomellasta tunturiin

 • Pitkosten ajot Ketomellan suunnasta Tappuriin jatkuvat vielä. Ajot eivät vaikuta latureitteihin. (Päivitetty 12.4.2021)

Polttopuuajot alkaneet

Urakoitsijat alkavat ajaa vuoden polttopuita tuville ja kodille viikolla 15. Liikennettä on yhtä aikaa monella suunnalla. (Päivitetty 12.4.2021)

Kesänkijärven P-alue ei ole tarkoitettu asuntoautojen yöpymiseen

Suurten liikennemäärien takia kylien ahtaat pysäköintialueet eivät sovellu yöpymiseen. Asuntoautoilijoiden toivotaan käyttävän paikallisia yrityksiä palveluineen. (Päivitetty 12.4.2021)

Tupien, kotien ja tulentekopaikkojen koronaohjeistus

Varaus- ja vuokratuvat ovat toistaiseksi auki, jos retkeilijät pystyvät noudattamaan koronaturvallisuusohjeita eli pitävät 2 m turvavälit muihin kulkijoihin ja käyttävät kasvomaskeja tuvilla ja kodilla. Turvallisuuden kannalta tärkeitä autiotupia ei toistaiseksi suljeta.

Suurimmat sallitut henkilömäärät ovat isoissa tuvissa kuusi henkilöä ja pienissä neljä henkilöä. Mikäli turvaohjeistusta ei pystytä noudattamaan, joudumme sulkemaan matkailukeskusten lähellä sijaitsevat tuvat ja kodat.

Kiitos kaikille tähänastisesta huomaavaisesta käytöksestä kanssakulkijoita kohtaan. Eiköhän me selvitä tästäkin ongelmasta yhdessä. (Päivitetty 12.4.2021)

Kodat on tarkoitettu päiväkäyttöön

Kansallispuiston palveluvarustuksesta vain tuvat on tarkoitettu yöpymiseen. Kodat on tarkoitettu päiväkäyttöön. Kotia ei ole rakennettu lämpimiksi eikä niissä ole lämmitykseen soveltuvaa kamiinaa. Kodan lämmittäminen jatkuvasti kuluttaa puuta kohtuuttomasti eikä ole kestävää retkeilyä. (Päivitetty 16.4.2021)

Suosi päiväretkiä

Varaa oma majoite ja ruuantekovälineet, jos aiot yöretkelle maastoon. Tuvilla ei ole välttämättä tilaa koronarajoitusten takia. Suosi lähilatuja ja talvipolkuja ja majoitu kylissä ja matkailukeskuksissa jo paikallisen yritystoiminnan tukemiseksi. (Päivitetty 12.4.2021)

Muista ympärivuotiset rajoitusvyöhykkeet

Muista, että kansallispuistossa on ympärivuotisia rajoitusvyöhykkeitä lajiston pesimärauhan turvaamiseksi. Pahakurun - Hannukurun ja Suaskurun rajoitusvyöhykkeillä ei saa liikkua talvellakaan! (Päivitetty 12.4.2021)

Kartta Pahakurun ja Suaskurun rajoitusvyöhykkeistä.

Kelkkaura Hetta-Palojoensuu on suljettu

Hetta-Palojoensuu moottorikelkkaura on suljettu. Hetasta Muonioon pääsee vain Puolitaipaleen reittiä, ei Palojoensuun kautta. Hetasta Kilpisjärvelle pitää ajaa Palojärvi-Kilpisjärvi -uraa pitkin koska Victoria-reitti on rajasulun takia poissa käytöstä. On mahdollista, että moottorikelkkaura voidaan joutua osittain sulkemaan, jos Torisenon yli ei enää pääse.

Metsähallitus kuljettaa Palojärvi-Kilpisjärvi uralla tolppanippuja sekä siltatarvikkeita. Tolppia on ajettu 22.3. alkaen uralle yksittäin ja ne jäävät odottamaan pystytystä lumien sulettua. Uralla on suuri törmäysvaaran maastossa olevaan rakennusmateriaaliin ja siellä tulee ajaa varovasti. (Päivitetty 12.4.2021)

Montellinmajalla toistaiseksi vain tulentekopaikka

Montellinmaja on poistunut autiotupakäytöstä. Tuvan vieressä on uusi kota, mutta se ei ole vielä valmis ja on siksi lukossa. Tulentekopaikka, puuliiteri ja käymälä ovat käytössä. Lähin autiotupa on Nammalakurussa. (Päivitetty 12.4.2021)

Kotia poistunut käytöstä

Aakenuksen Pyhäjärven vanha kota ja Vareskota sekä Pallasjärven Pallaslompolon ja Hirvaslahden kodat ovat poistuneet käytöstä. Kodat on myyty ja ne ovat lukossa siihen asti, kunnes uusi omistaja saa ne purettua. (Päivitetty 12.4.2021)

Palkaskurun latu edelleen suljettu 

Palkaskurussa kulkeva latu Sarvijärven ja Raattaman suuntaan on edelleen suljettuna lumivyöryvaaran takia. Mikäli olet suuntaamassa Nammalakuruun Pallakselta, menethän länsipuolen latua pitkin. Tarkista latujen hoitotilanne ajantasaisista Infogis-kartoista:

Pyhäkeron latukahvila ei aukea tänä keväänä

Ounastunturien Pyhäkerolle suuntaavien on tänä keväänä otettava mukaan omat eväät. Pyhäkeron latukahvila ei aukea lainkaan. (Päivitetty 12.4.2021)

Kesänkijärvellä tuvan purkuliikennettä

Kesänkijärven vuokratupa on myyty pois purettavaksi. Pahoittelemme purkutyöstä aiheutuvaa moottorikelkkaliikennettä Kesänkijärven P-paikalta tuvalle. Viimeiset tavarat ajetaan pois pääsiäisen jälkeen. (Päivitetty 12.4.2021)

Tarkista latujen ja talvipolkujen tilanne 

Tarkista ennen maastoon lähtöä latujen ja talvipolkujen hoitotilanne sähköisistä kartoista. Muista lumivyöryvaara luonnonrinteillä!

(Päivitetty 12.4.2021)

Kolarin junilta jatkoyhteydet tunturiin

Hettaan 

Kolarin rautatieasema - Muonio - Hetta:

Pallakselle

Ylläkselle

(Päivitetty 29.3.2021)

Äkäsmyllyn pysäköintialuetta ei aurata

Latukahviloiden pysäköintialueiden lisäksi ainoa Äkässaivon seutuvilla suhteellisen säännöllisesti aurattava pysäköintialue on Äkässaivolla. (Päivitetty 6.4.2021)

Varaustupien petipaikkojen määrä puolitettu

Huomaa, että koronatilanteen takia varaustupien petipaikkoja on vähennetty puoleen, mutta vähennys ei teknisistä syistä näy tuvan varauskalenterissa! Yhdelle ryhmälle tuvan voi varata kokonaan. Tupasivut löydät täältä. (Päivitetty 12.4.2021)

Mustavaaran autiotuvasta nähtävyyskohde

Mustavaaran tupa on poistunut autiotupakäytöstä. Tuvan lähelle on valmistunut uusi kota, joka palvelee retkeilijöitä tulistelupaikkana. Mustavaaran tupa on vanha porokämppä ja se jää historialliseksi nähtävyyskohteeksi. Tupa on lukossa, koska sen kunto on niin huono, että se ei täytä turvallisuusmääräyksiä. (Päivitetty 6.4.2020)

Äkäsmyllyn laavu on purettu 

Äkäsmyllyn lähellä oleva huonokuntoinen laavu tulipaikkoineen ja vanhoine käymälöineen on purettu. Äkäsmyllyn yksityisomistuksessa olevat historialliset rakenteet ovat yksityiskäytössä. Äkäsmyllyn pysäköintialuetta ei pääsääntöisesti aurata talvella. Metsähallituksen Luontopalvelut on parantanut läheisen retkeilykohteen, Äkässaivon, palveluita. Äkässaivo on noin neljä kilometriä Äkäsmyllystä etelään. Siellä on Saivonkierros-niminen luontopolku sekä kota ja tulentekopaikka tulisteluun.  Äkässaivon kodalle menee myös lumikenkäilyreitti, jota ei kuitenkaan jatkuvasti ylläpidetä. (Päivitetty 8.2.2021)

Uutisia Pallas-Yllästunturilta

Tarkista varoitukset

Metsä- ja ruohikkopalovaroituksen (ilmatieteenlaitos.fi) aikana tulenteko on sallittu vain hormillisilla, katetuilla tulentekopaikoilla ja tupien tulisijoissa erityistä varovaisuutta noudattaen. Sytyttäjä vastaa aina tulenteon turvallisuudesta. Huomaathan, että tulenteko voidaan kieltää paikkakohtaisesti.

Tulentekopaikoilla joukolla tulistelu lisää koronaviruksen tartuntavaaraa. Katso koronavirusohjeet retkeilijälle.