Oulangan ohjeet ja säännöt

Oulangan kansallispuisto on luonnonsuojelualue, joka on perustettu yleiseksi luonnonnähtävyydeksi. Puiston luonto ja lajisto ovat Suomen merkittävämpiä. On tärkeää, että perehdyt puistoon jo ennalta, ja valmistaudut retkelle huolella tutustumalla puiston ohjeisiin ja järjestyssääntöön.

Oulangalla liikkumista, leiriytymistä ja tulentekoa koskevat eri säännöt puiston eri vyöhykkeillä: kantaosalla, aapaosalla ja Kitkanniemen alueella. Vyöhykkeet löytyvät Oulangan järjestyssäännöstä (liitekartta 1, sivu 7, pdf, julkaisut.metsa.fi)

Liikkumista on rajoitettu rajoitusosissa ja rajavyöhykkeellä. Tutustu puiston rajoitusalueisiin Kartat-sivulla ja Retkikartta.fissä.

Kunnioita luontoa
Lemmikit 
Liikkuminen 
Leiriytyminen 
Tulenteko 
Roskaton retkeily 
Kalastus 
Marjastus ja sienestys 
Pyöräily 
Ratsastus 
Muut säännöt 
Dronen lennättäminen 
Kielletty toiminta 
Turvallisuus

Kunnioita luontoa

Oulangan kansallispuistossa retkeilyä ohjataan järjestyssäännöllä. Toimitaan ja liikutaan siis luonnossa sitä kunnioittaen. Tutustu Retkietikettiin.

Ethän jaa netissä sisältöä, jossa rikotaan kansallispuiston sääntöjä.

Lemmikkieläinten vapaana pitäminen on kielletty. Metsästyksessä sekä poronhoitotöissä käytettävät koirat voivat olla irrallaan kyseisen toiminnan yhteydessä.

Liikkuminen

Kansallispuistossa saa liikkua vapaasti jalan, lumikenkäillen, hiihtäen, soutaen ja meloen rajoitusosia ja rajavyöhykettä lukuun ottamatta:

 • Pähkänänkallion ja Koivumutkan rajoitusosilla liikkuminen on kielletty 1.4.-15.8. Rajoitusosan eteläisellä reunalla kulkee Karhunkierros-vaellusreitti, ja reitiltä ei saa poiketa rajoitusosalle.
 • Juuman vuomilla liikkuminen on kielletty 1.4.-31.12. muualla kuin merkityillä reiteillä. Pienellä Karhunkierroksella kulkiessa on kuljettava merkittyä reittiä pitkin.
 • Korvasvaaran rajoitusosassa liikkuminen on kielletty 1.4.-31.12.
 • Aapaosan itäinen reuna kuuluu rajavyöhykkeeseen, jolla liikkuminen on kielletty ilman rajavartiolaitoksen myöntämää lupaa. Rajavyöhyke on merkitty maastoon ja kartoille.

Leiriytyminen

Tilapäinen leiriytyminen on sallittu kansallispuiston kantaosassa ja Kitkanniemellä karttaan ja maastoon merkittyjen tauko- ja tulentekopaikkojen sekä tupien välittömässä läheisyydessä sekä maastoon merkityillä leiriytymispaikoilla. Autiotuvat on lueteltu Palvelut-sivulla. Kaikki Oulangan tuvat, laavut ja tulentekopaikat löytyvät Retkikartta.fistä.

Puiston pohjoisosassa sijaitsevassa aapaosassa saa leiriytyä vapaasti.

Kitkanniemen alueella paikalliset asukkaat saavat kalastusta varten leiriytyä tilapäisesti myös muualla kuin merkityillä leiriytymispaikoilla.

Tulenteko

Avotulen teko on kansallispuistossa sallittu huolletuilla, karttaan ja maastoon merkityillä tulentekopaikoilla käyttäen ainoastaan tarkoitukseen varattua, paikalle tuotua puuta. Vastuu on aina tulen sytyttäjällä.

Retkikeittimen käyttö on sallittu siellä missä liikkuminenkin on sallittu.

Puiston aapaosassa tulenteko on sallittu huollettujen tulentekopaikkojen ohella myös veden ääressä käyttäen maasta löytyviä oksia, risuja tai muuta vähäarvoista puuta käyttäen.

Maastopalovaroituksen aikana:

 • Avotulen teko on kiellettyä kaikkialla, myös merkityillä tulentekopaikoilla, kun alueelle on annettu maastopalovaroitus (ilmatieteenlaitos.fi)
  • Kielto ei koske keittokatoksia tai muita hormilla varustettuja tulisijoja, jotka ovat: Kiutakönkään, Harrisuvannon ja Jyrävän keittokatokset.
 • Maastopalovaroituksen aikana risukeittimien käyttö ei ole sallittu niistä aiheutuvan kipinöintivaaran vuoksi.

Roskaton retkeily

Oulangan kansallispuistossa ja Karhunkierroksella ei ole sekajäteastioita maastossa. Vie mennessäsi se, minkä toit tullessasi.

Kansallispuistossa Karhunkierros-reitin varrella on kaksi jätteiden kierrätyspistettä Oulangan leirintäalueen lähellä ja Juumassa Myllykosken ja Aallokkokosken välillä.

 • Oulangan leirintäalueen kierrätyspisteeseen voi lajitella sekajätteen, metallin, lasin ja ehjät palautuspullot- ja tölkit.
 • Juuman kierrätyspisteeseen voi lajitella sekajätteen, metallin ja ehjät palautuspullot- ja tölkit.
 • Ruoantähteet ja muut biojätteet voi jättää taukopaikkojen kuivakäymälöihin.
 • Pieniä määriä puhdasta paperia ja pahvia voi käyttää sytykkeenä tulentekopaikalla tai autiotuvan tulisijassa. Muita jätteitä, kuten alumiinifoliota sisältäviä pakkauksia tai muovia, ei saa polttaa nuotiossa, koska niistä voi muodostua hajoamatonta jätettä ja myrkyllisiä kaasuja.
 • Paristoja ja retkikeittimien kaasupatruunoita ei saa laittaa sekajäteastioihin vaan ne tulee toimittaa vaarallisen jätteen keräyspisteisiin.

Kalastus

Pilkkiminen ja onkiminen on sallittu kansallispuiston järvissä ja lammissa jokaisenoikeuksin ympäri vuoden. Muulla kuin ongella kalastaessa 18-69-vuotiaiden on maksettava kalastonhoitomaksun (eräluvat.fi).

Virtavesissä Oulangalla kalastukseen vaaditaan kalastushoitomaksun lisäksi erillinen kalastuslupa. Oulangan kansallispuiston ja sen lähialueen joet ovat jaukautuneet viiteen eri lupa-alueeseen. Lupa-alueiden rajat ja linkit lupia myyviin nettikauppoihin löytyy tästä kartasta (julkaisut.metsa.fi).

Huomioitavaa:

 • Kalastuslupa-alueilla on myös paikkoja, joissa ei saa kalastaa. Osa näistä kalastuskieltoalueista on merkitty maastoon opasteilla.
 • Ostaessasi kalastusluvan saat lupaehdoissa tiedot kalastuskieltoalueista ja muista rajoituksista.
 • Kalastusrajoitukset voit tarkistaa myös osoitteesta kalastusrajoitus.fi.
 • Kalastuskauden ulkopuolella kaikki kalastaminen lupa-alueilla on kielletty.

Marjastus ja sienestys

Marjojen ja muiden kuin puissa kasvavien sienten poimiminen on sallittu elleivät liikkumisrajoitukset sitä estä.

Pyöräily

Lumettomana aikana pyöräily on sallittu ainoastaan Karhunkierros-reitillä välillä Oulangan luontokeskus - Taivalköngäs. Katso reitti kartalta. Muualla kansallispuistossa pyöräily on kielletty.

Lumipeitteisenä aikana pyöräily on sallittu muualla kuin Pieni Karhunkierros -reitillä.

Ratsastus

Ratsastus on kielletty muualla kuin puistossa olevilla metsäautoteillä.

Muut säännöt ja ohjeet

 • Tutkimustoiminta, tapahtumien järjestäminen ja esimerkiksi elokuvien tai mainosten kuvaaminen maastossa vaatii aina luvan Metsähallitukselta. Lisätietoa tarvittavista luvista: tutkimus- ja liikkumisluvat (metsa.fi) ja tapahtumien luvat ja ilmoitukset (metsa.fi).
 • Oulangan kansallispuiston reittien ja rakenteiden käyttö yritystoiminnassa on aina maksullista ja toistuvaan yrityskäyttöön tarvitaan sopimus Metsähallituksen kanssa (metsa.fi). Päiväkohtaiset käyttömaksut maksetaan Eräluvat-verkkokaupassa (eraluvat.fi).
 • Oulangan kansallispuistoon ei myydä metsästyslupia, mutta paikallisilla asukkailla on oikeus metsästää kansallispuiston tietyissä osissa.
 • Oulangan kansallispuisto kuuluu lähes kokonaan ADIZ-rajavyöhykkeeseen, jonka takia myös harrastajien täytyy tehdä dronen lennättämisestä RPAS-lentosuunnitelma Fintrafficin lennonvarmistukselle (Fintraffic ANS). Lentosuunnitelman laadintaohjeita ja lähetyslomakkeet löytyvät Fintraffic ANS:n ilmailutiedotuspalvelun verkkosivuilta (fintraffic.fi). Lisätietoja dronen lennättämisestä saa Fintraffic ANS:n sivuilta (ais.fi). Oulangan kansallispuistossa muita ihmisiä tai eläimiä häiritsevä dronen lennättäminen on kielletty. Erityistä varovaisuutta on noudatettava lintujen pesimäaikana.

Kielletty toiminta Oulangan kansallispuistossa

 • Maa- tai kallioperän vahingoittaminen sekä maa-ainesten tai kaivoskivennäisten ottaminen
 • Luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten pyydystäminen, tappaminen tai hätyyttäminen sekä niiden pesien hävittäminen.
 • Selkärangattomien eläinten pyydystäminen tai kerääminen.
 • Moottoriajoneuvolla ajo siihen osoitettuja teitä lukuun ottamatta.
 • Roskaaminen ja rakenteiden vahingoittaminen.
 • Puiden, pensaiden sekä muiden kasvien ja niiden osien ottaminen ja vahingoittaminen 
 • Maa-ainesten ottaminen, maa- ja kallioperän vahingoittaminen sekä metsän, suon tai muun alueen ojittaminen.
 • Rakennusten, rakennelmien tai teiden rakentaminen.
 • Kiinteiden muinaisjäännösten kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu niihin kajoaminen.
 • Muita ihmisiä häiritsevä toiminta.
 • Muut toimenpiteet, jotka saattavat vaikuttaa epäedullisesti kansallispuiston luonnonoloihin, maisemaan taikka eläin- tai kasvilajien säilymiseen.

Oulangan järjestyssääntö

Oulangan kansallispuiston järjestyssääntö (pdf, 4,2 Mt, julkaisut.metsa.fi), vahvistettu 24.5.2021.

Neuvoja sesongille

Sesonkiajat

Pääosa Oulangan kansallispuiston noin 210 000 kävijästä vierailee puistossa kesäaikana. Huippusesonki kestää kesäkuun lopulta elokuun loppuun. Eniten kävijöitä on Pienellä Karhunkierroksella, Karhunkierroksella ja Kiutakönkään alueella.

Turvallisuus

Tutustu retkikohteeseen ennakkoon. Rukatunturi-Oulanka 1:50 000 ulkoilukartta kannattaa hankkia retkeä varten. Reitillä pysyttely sekä sääennusteiden seuraaminen auttaa retken onnistumisessa. Kannattaa ottaa selvää myös maastopalovaroitustilanteesta.

Kädessä kännykkä, jossa on kuva kesäisestä jokimaisemasta ja retkeilijän kenkien kärjet.

 

Oulangan järjestyssääntö

Nuoria pörröisiä pöllöjä istuu vanhan männyn oksalla metsässä.

Oulangan kansallispuiston järjestyssääntö (pdf, 4,2 Mt, julkaisut.metsa.fi), vahvistettu 24.5.2021.

Säädöksiin Oulangan kansallispuistosta on tehty joitakin muutoksia (edilex.fi), jotka ovat astuneet voimaan 1.6.2023. Muutokset koskevat poronhoitoa, paikallisten metsästysoikeutta ja paikallisten leiriytymistä Kitkanniemellä kalastusta varten.

 

Hätänumero 112

Jos joudut retkelläsi hätään, esimerkiksi eksyt, loukkaannut tai havaitset maastopalon, soita numeroon 112. Tarkemmat ohjeet hätätilanteisiin.

112 Suomi -sovellus.

Lataa puhelimeesi 112 Suomi-sovellus (112.fi). Kun hätäpuhelu soitetaan 112 Suomi -sovelluksen kautta, niin hätäkeskuspäivystäjä saa automaattisesti tiedon soittajan sijainnista.

Tarkista varoitukset

Maastopalovaroituksen (ilmatieteenlaitos.fi) aikana tulenteko on sallittu vain hormillisilla, katetuilla tulentekopaikoilla ja tupien tulisijoissa erityistä varovaisuutta noudattaen. Sytyttäjä vastaa aina tulenteon turvallisuudesta. Huomaathan, että tulenteko voidaan kieltää paikkakohtaisesti.

Piirros tulisijasta. Piirrokseen on merkitty katto, hormi ja irti maasta.

Erätarkastajat valvovat luontokohteita

Kaksi ihmistä seisoo vaaran laella moottorikelkkailuvaatteissa. Taustalla on avoin maisema.

Erävalvonta (eräluvat.fi) on palvelu- ja valistustyötä suomalaisen luonnon hyväksi. Erätarkastajan tehtävänä on valvoa laillisuutta ja luvallisuutta valtion alueilla tapahtuvassa toiminnassa ja luonnon käytössä.

Kun havaitset rikkomuksen tai epäilet rikkomuksen tapahtuneen, voit ilmoittaa havaintosi erätarkastajalle (eräluvat.fi). Toivomme, että jätät ilmoituksen yhteydessä yhteystietosi, mutta voit jättää ilmoituksen myös nimettömänä.

Retkietiketti

Piirretty kuva, jossa perhe kävelee kesäisellä polulla.

1. Kunnioita luontoa. 

2. Suosi merkittyjä reittejä.

3. Leiriydy vain sallituille paikoille.

4. Tee tulet vain sallituille paikoille.

5. Älä roskaa.

Lue lisää