Pitkäjärven tulipaikat remonttiin

6.6.2017 alkaa Pitkäjärvellä kodan muutostyöt. Nykyinen kota ja nuotiopaikka yhdistetään. Kota siirretään nuotiopaikan kohdalle ja se muutetaan puoliavoimeksi. Työtä tehdään pikkuhiljaa joten valmistuminen kestää useita viikkoja. Nuotiopaikka palvelee retkeilijöitä työn alkuvaiheessa, mutta työn edetessä sitä ei voi hetkeen käyttää. Pitkäjärven tulipaikkojen työn etenemistä voi seurata Rokuan Facebook-sivuilta. (facebook.com/rokuankansallispuisto)

Rokualle Geopark -status 

Rokuan, Oulujärven ja Oulujokilaakson muodostama Rokua Geopark on saavuttanut ensimmäisenä suomalaisena alueena UNESCOn suojeleman Geopark-verkoston jäsenyyden. Rokua Geopark on samalla pohjoisin maailmanlaajuisen Geopark-verkoston 67 kohdealueesta.

Rokua lähialueineen haki jäseneksi kansainväliseen luontomatkailua ja luonnontieteiden opetusta edistävään UNESCOn Geopark-verkostoon.

Geopark kattaa alueen, joka ulottuu Muhokselta Oulujokivartta pitkin Oulujärvelle ja Manamansaloon. Hakuprosessia koordinoi Humanpolis Rokua -osaamiskeskus. Metsähallitus on mukana Humanpolis-hankkeen ohjausryhmässä. 

Tapahtumia Rokualla

Katso säätilannetta

Kelikameran kuvaa paikasta Vaala
(www.liikennetilanne.liikenne-
virasto.fi)