Kunnioita luontoa

Liikkuminen jalkaisin, pyörällä sekä ratsain

Leiriytyminen

Tulenteko

Kalastus

Marjastus ja sienestys

Kielletty toiminta Rokuan kansallispuistossa

Muut ohjeet ja säännöt

Varusteet ja turvallisuus

Kunnioita luontoa

Rokuan kansallispuisto on luonnonsuojelualue, jossa jokaisenoikeudet eivät ole voimassa. Retkeilyä kansallispuistossa ohjataan järjestyssäännöllä (vahvistettu 15.6.2009). Rokuan kansallispuiston luonto on myös erityisen herkkää ja altista kulumiselle ja palamiselle. On tärkeää, että perehdyt kansallispuiston ohjeisiin ja järjestyssääntöön jo ennalta ja valmistaudut retkelle huolella. Tutustu myös Retkietikettiin.

Ethän jaa netissä sisältöä, jossa rikotaan kansallispuiston sääntöjä!

Lemmikkieläinten pitäminen vapaana on kielletty kansallispuiston alueella.

Liikkuminen jalkaisin, pyörällä sekä ratsain

Kansallispuistossa saa liikkua vapaasti kävellen, lumikenkäillen sekä hiihtäen. Suosittelemme pysymään merkityillä reiteillä, jotta Rokuan erityisherkkä luonto säilyisi!

Pyöräily on sallittua tarkoitusta varten osoitetuilla reiteillä. Käytä oikeaa tilannenopeutta kun liikut samoilla reiteillä jalankulkijoiden kanssa. Metsähallitus ei ole vastuussa pyöräilijälle tai välineille aiheutuneesta vahingosta reitin tai sillä olevien rakenteiden ominaisuuksista johtuen.

Ratsastus on sallittua vain alueen teitä pitkin.

Leiriytyminen

Tilapäinen leiriytyminen on sallittu kansallispuiston virallisilla taukopaikoilla Kirvesjärvellä, Lianjärvellä, Pitkäjärvellä, Pookivaaralla, Rokuanjärvellä sekä Saarisella. Valitsethan teltallesi valmiiksi kuluneen paikan maaston kulumisen vähentämiseksi!

Tulenteko

Avotulen teko on kansallispuistossa sallittu huolletuilla, karttaan ja maastoon merkityillä tulentekopaikoilla käyttäen ainoastaan tarkoitukseen varattua, paikalle tuotua puuta. Rokuan kansallispuistossa tulenteko on kielletty maastopalovaroituksen aikana kaikilla tulentekopaikoilla maaston paloherkkyyden vuoksi. Kielto koskee myös hormillisia tulentekopaikkoja, kuten erilaisia tupia. Vastuu on aina tulen sytyttäjällä.

Retkikeittimen käyttö on sallittu ainoastaan huolletuilla tulentekopaikoilla.

Kalastus

Kalastaminen on kiellettyä Hätäjärvellä, Pitkäjärvellä sekä Saarijärvellä. Muualla kalastus on sallittu kalastuslain mukaisesti.

Marjastus ja sienestys

Marjojen ja ruokasienten poimiminen on sallittua kansallispuiston alueella.

Kielletty toiminta Rokuan kansallispuistossa

 • Tulenteko maastopalovaroituksen aikana kaikilla hoidetuilla tulentekopaikoilla (myös hormillisilla) paloherkän maaston vuoksi.
 • Roskaaminen tai rakenteiden vahingoittaminen.
 • Lemmikkieläinten pitäminen vapaana.
 • Muita ihmisiä häiritsevä toiminta.
 • Puiden, pensaiden tai muiden kasvien ja niiden osien ottaminen ja vahingoittaminen sekä muiden kuin ruokasienien poimiminen.
 • Metsästys on kielletty kansallispuiston alueella.
  • Alueelle kaatuneen riistaeläimen saa ottaa haltuunsa Metsähallituksen luvalla.
 • Kalastus on kielletty Pitkäjärvellä, Hätäjärvellä ja Saarijärvellä.
 • Luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten pyydystäminen, tappaminen tai niiden pesien hävittäminen.
 • Selkärangattomien eläinten pyydystäminen tai kerääminen.
 • Moottoriajoneuvolla ajo siihen osoitettuja teitä lukuun ottamatta.
 • Maa- tai kallioperän vahingoittaminen ja maa-ainesten tai kaivoskivennäisten ottaminen.
 • Muut toimenpiteet, jotka saattavat muuttaa alueen luonnontilaa tai vaikuttaa epäedullisesti sen kasvillisuuden tai eläimistön säilymiseen.

Muut säännöt ja ohjeet

Muuhun kuin jokaisenoikeuksiin perustuvaan toimintaan tarvitaan pääsääntöisesti Metsähallituksen lupa. Tällaista voi olla esimerkiksi tutkimustoiminta tai tapahtumien järjestäminen.

Lisätietoa tarvittavista luvista:

Rokuan kansallispuiston reittien ja rakenteiden käyttö yritystoiminnassa on aina maksullista ja toistuvaan yrityskäyttöön tarvitaan sopimus Metsähallituksen kanssa (metsa.fi). Päiväkohtaiset käyttömaksut maksetaan Eräluvat-verkkokaupassa (eraluvat.fi).

Varusteet ja turvallisuus

Tutustu retkikohteeseen ennakkoon. Reitillä pysyminen sekä sääennusteen seuraaminen auttaa retken onnistumisessa. Pukeudu retkelle säänmukaisin varustein.

Seuraa tilannetta mahdollisista maastopalovaroituksista (ilmatieteenlaitos.fi)! Rokuan kansallispuisto on erittäin paloherkkää aluetta. Muistathan, että maastopalovaroituksen aikana tulenteko on kielletty kaikilla tulentekopaikoilla. Retkikeittimen käyttö on sallittua vain huolletuilla tulentekopaikoilla silloin kun maastopalovaroitus ei ole voimassa.

Rokuan maasto on helposti kuluvaa. Retkeilijöitä suositellaan käyttämään merkittyjä reittejä.

Rokuan maastossa ei ole erillistä vesipistettä ja juomavesi on syytä tuoda mukana. Alueella on kaivoja ja lampia, mutta niiden vedenlaatua ei seurata. Jos päätät käyttää kansallispuiston järvien tai lampien vettä, teet sen omalla vastuullasi. Suosittelemme veden keittämistä. Rokuanjärvessä on usein kesäisin esiintynyt sinilevää.

Tukesin hyväksymien höyrystävien hyönteistorjuntalaitteiden käyttö on sallittua vain käyttöohjeita noudattaen. Niitä saa käyttää vain rakennusten ulkopuolella kuten terasseilla tai kuisteilla pihapiirissä. Niitä ei saa käyttää esimerkiksi retkeillessä tai luonnossa kulkien. Kansallispuistojen ja muiden luontokohteiden taukopaikkoja (ml. laavuja) ei luokitella rakennuksiksi, joten käyttö taukopaikoilla ei ole sallittua.

Ota retkelle mukaan ensiapupakkaus. Jos joudut retkelläsi hätään, esimerkiksi eksyt, loukkaannut tai havaitset maastopalon, soita numeroon 112 ja tee hätätilanneilmoitus. Taustatietoa toiminnasta hätätilanteessa (luontoon.fi).

Matkapuhelimien kuuluvuus on Rokuan kansallispuistossa hyvä, mutta luonnossa liikkuessa kannattaa aina varautua huonoihin matkapuhelinyhteyksiin. Lue lisää matkapuhelimien kuuluvuudesta (luontoon.fi).

Retkeilyn ABC

Katso myös retkikohteen ajankohtaista-sivu.

Hätänumero 112

Jos joudut retkelläsi hätään, esimerkiksi eksyt, loukkaannut tai havaitset maastopalon, soita numeroon 112. Tarkemmat ohjeet hätätilanteisiin.

112 Suomi -sovellus.

Lataa puhelimeesi 112 Suomi-sovellus (112.fi). Kun hätäpuhelu soitetaan 112 Suomi -sovelluksen kautta, niin hätäkeskuspäivystäjä saa automaattisesti tiedon soittajan sijainnista.

Tarkista varoitukset

Maastopalovaroituksen (ilmatieteenlaitos.fi) aikana tulenteko on sallittu vain hormillisilla, katetuilla tulentekopaikoilla ja tupien tulisijoissa erityistä varovaisuutta noudattaen. Sytyttäjä vastaa aina tulenteon turvallisuudesta. Huomaathan, että tulenteko voidaan kieltää paikkakohtaisesti.

Piirros tulisijasta. Piirrokseen on merkitty katto, hormi ja irti maasta.

Retkietiketti

Piirretty kuva, jossa perhe kävelee kesäisellä polulla.

1. Kunnioita luontoa. 

2. Suosi merkittyjä reittejä.

3. Leiriydy vain sallituille paikoille.

4. Tee tulet vain sallituille paikoille.

5. Älä roskaa.

Lue lisää