Asiakaspalvelu ja opastus

Ruokailu ja juomavesi

Kahvila- ja ravintolapalvelut ja ruokakaupat

 • Alueella olevissa hotelleissa on kahviloita ja ravintoloita.
 • Lähimmät ruokakaupat ovat Utajärvellä ja Vaalassa.

Tulentekopaikka ja kodat

 • Kirvesjärvi: kota
 • Saarinen: kota
 • Pitkäjärvi: kota
 • Rokuanjärvi: kota
 • Palovartijan maja: autiotupa
 • Pookin paussi: päivätupa
 • Metsäpalovaroituksen aikana tulen teko on kielletty kaikilla tulentekopaikoilla, myös hormillisissa tulisijoissa.

Juomavesi

 • Maastossa ei ole erillisiä vesipisteitä. Rokuanjärvessä on ollut lämpiminä kesinä leväkukintoja, eikä sen vettä suositella käytettäväksi juomavetenä.

Näköalapaikka

 • Rokuan korkeimmalla kohdalla, Pookivaaralla, sijaitsee vuonna 1936 rakennettu palovartijan maja ja vanha, käytöstä poistettu palotorni. Torni on sittemmin kunnostettu ja avattiin uudelleen keväällä 2013, tornissa on nyt myös avattavat liukulasit, joten maisemien ihailua ja valokuvausta ei tarvitse enää tehdä suttuisen lasin läpi. Torniin on vapaa pääsy ympärivuoden.

Jätehuolto

 • Alueen maastokohteissa ei ole jätteiden keräysastioita, joten jätehuolto on omatoiminen. Maatuvat jätteet laitetaan käymälään tai kompostoriin ja pieniä määriä puhdasta paperia ja pahvia voi käyttää sytykkeenä. Kaikki muu jäte kannetaan omassa repussa luonnosta pois. Lue lisää roskattomasta retkeilystä.

Käymälät

 • Kirvesjärven, Saarisen, Rokuanjärven ja Pitkäjärven kotien sekä Pookivaaran päivätuvan ja palovartijan tuvan yhteydessä on kuivakäymälät.

Yöpyminen

Telttailu ja kodat

 • Kansallispuistossa telttailu on sallittu Pitkäjärven, Rokuanjärven, Pookivaaran, Kirvesjärven ja Saarisen taukopaikoilla. Telttailethan vain jo valmiiksi kuluneilla kohdilla, maasto on erittäin herkkää kulumiselle. 
 • Kirvesjärvellä, Saarisella, Rokuanjärvellä ja Pitkäjärvellä on kota.
  • Kodan varustukseen kuuluvat polttopuuvarasto, kirves ja kuivakäymälä.

Autiotupa

Yöpyminen lähiseudulla

Esteettömät palvelut

 • Rokuan kansallispuiston pysäköintialueelta kulkee Pitkäjärven kodalle 0,8 km:n pituinen, pyörätuolin käyttäjille soveltuva kivituhkapäällysteinen polku.
 • Rokua Health & Spa:sta kulkee Ahveroisen rannan kautta Jaakonjärvien pysäköintialueelle 2,8 km:n pituinen, pyörätuolin käyttäjille soveltuva asfalttipäällysteinen polku.
 • Ahveroiselle on rakennettu liikunta- ja toimintorajoitteisille soveltuva rantakalastuspaikka.
 • Rokuanjärven kotaan pääsee pyörätuolilla.
 • Pitkäjärven kodalla, Kirvesjärven ja Rokuanjärven kodilla on esteettömät kuivakäymälät.

Yhteistyötahojen tarjoamia palveluja Rokuan kansallispuistossa

 • Rokuan kansallispuistossa palveluja tarjoavat yhteistyötahot
  • Näillä tahoilla on yhteistyösopimus Metsähallituksen kanssa ja ne toteuttavat kestävän luontomatkailun periaatteita toimiessaan kansallispuistossa.