Retkeilyreitit ja polut

Pitkospuut kulkevat suon poikki. Ympärillä tupasvillat kukkivat.

Reittien lähtöpisteet

 • Sallatunturista pääsee seuraaville reiteille
  • Taivaan tavoittelijan taival
  • Hangasjärven polut
  • Sallatunturi - Kaunisharju -reitti
  • Salmijoen kurun reitti
 • Sallan Poropuistosta lähteviä reittejä
  • Ruuhitunturin kierros
  • Aihkipetsin kierros
  • Sallatunturi - Kaunisharju -reitti
 • Kaunisharjun pysäköintialueelta voi lähteä näille reiteille
  • Sallatunturi - Kaunisharju -reitti
  • Kolmiloukkonen
  • Aihkipetsin kierros
 • Salmijoen kurun metsäautotieltä ja Salla - Kemijärvi -tien (nro 82) varresta pääsee Salmijoen kurun reitille.
 • UKK-reitille pääsee useista eri paikoista, joita ovat mm.
  • Oulangan luontokeskus
  • Sallatunturi
  • Vilman metsäautotie (Aihkipetsin päivätuvan eteläpuolella)
  • Kelloselkä, Hanhikangas

Pitkospuut vievät metsään. Viitat osoittavat UKK-reitille ja kertovat kilometrimääriä sen varrella oleviin kohteisiin.

Rengasreitit

 • Hangasjärven polut, noin 5 km. Sallatunturilta voi retkeillä merkittyjä polkuja pitkin Hangasjärven suuntaan. Kierrettäväkseen voi valita rengasreitin Hangasjärven koillispuolella tai poiketa siitä vielä 1,5 km:n mittaista reittiä Hangasjärven kaakkoispäässä olevalle laavulle. Laavulle johtavaa reittiä pitkin on yhteys Ruuhitunturin kierrokselle. Hangasjärven polut on merkitty vihreillä puutolpilla, joissa on merkkinä retkeilijän symboli. Reitti soveltuu myös aloitteleville retkeilijöille.
  • Palvelut: rengasreitillä ei ole tulentekopaikkoja, mutta reitiltä voi poiketa Sallan kunnan ylläpitämälle Hangasjärven laavulle.
 • Sallatunturi - Kaunisharju -reitille, noin 11,5 km, voi lähteä Sallatunturista, Kaunisharjun pysäköintialueelta tai Sallan Poropuistosta. Sallatunturista reitti kiertää Pienen Pyhätunturin alarinteessä tunturin eteläpuolitse Tunturilammelle. Tunturilammelta reitti kulkee Kontiokangasta pitkin Hanhiojan varteen Aatsinki - Onkamon Natura-alueella (ymparisto.fi) jossa voi ihailla vanhaa metsää. Reitti palaa Sallatunturin suuntaan Kaunisharjun alarinnettä ja Salla - Kuusamo -tietä (nro 950) seuraillen. Reitin voi myös kulkea lyhyempänä, jos oikaisee Kontiokankaan länsipuolista reittiä pitkin. Sallatunturi - Kaunisharju -reitti kulkee osittain UKK-reittiä pitkin. Talvella reitillä on valaistu latu.
  • Palvelut: Tunturilammin laavu, Kaunisharjun laavu sekä Sallan kunnan ylläpitämä Karhulammin laavu
  • Nähtävää: Kaunisharju
 • Ruuhitunturin kierros, noin 16 km, on Sallan Poropuistosta lähtevä rengasreitti, joka nousee ensin Pirttivaaran yli ja sitten Ruuhitunturin päälle. Reitti palaa Ruuhitunturin pohjoispuolitse takaisin. Ruuhitunturin kierros kulkee valtion metsätalousmailla ja osan matkaa yksityismaalla, mutta maasto on vaihtelevaa. Ruuhitunturin rinteet ovat komeaa luonnontilaista "kynttiläkuusikkoa". Tunturin päällä voi poiketa Ruuhitunturin päällä olevalle näköalatornille katselemaan näköaloja. Reitti vaatii jonkin verran kuntoa, koska sen varrella on huomattavia korkeuseroja. Reitin pohjoispäästä läheltä Hangasjärveä on noin 2 km:n reittiyhteys Sallatunturiin, josta reitin kiertämisen voi myös aloittaa. Ruuhitunturin kierros on merkitty maastoon sinisillä vanerilaatoilla puissa ja aukeilla paikoilla sinisillä maalimerkeillä puutolppien päissä. Ruuhitunturin näköalapaikalta takaisin Poropuistoon laskeuduttaessa reittimerkinnät puuttuvat käytännössä kokonaan.
  • Palvelut: lähistöllä Ruuhitunturin latukahvio, joka on auki kevättalvella, sekä Sallan kunnan ylläpitämät Hangasjärven laavu, Tammakkolammen laavu, Kontiolammin laavu ja Upinlammen kota.
 • Aihkipetsin kierros, noin 24 km, lähtee myös Sallan Poropuistosta ja kulkee alkumatkan samaa reittiä Ruuhitunturin kierroksen kanssa Pirttivaaran yli Ruuhitunturin päälle. Ruuhitunturin laella Aihkipetsin kierros erkanee ja jatkuu etelään vaaran rinnettä seuraillen. Kuusikko-Ruuhivaaralta reitti laskeutuu pienille lammille, joista yhden rannalla sijaitsee Aikkipetsin päivätupa, jonka saavutettuaan takana on jo 10 km:n patikointi. Päivätuvalta reitti lähtee palaamaan kohti Sallatunturia kierrellen alavampia kankaita ja suopainanteita pitkin ja matkalla voi levähtää useilla laavuilla. Hyväkuntoiset voivat kiertää reitin päivässä, mutta reitin varrella voi myös yöpyä. Reitti on merkitty sinisillä ja punaisilla vanerilaatoilla maastoon. Erityisesti kierroksen idän puoleisella osuudella pitkospuut ovat paikoitellen huonossa kunnossa.
  • Aihkipetsin kierroksen voi kiertää myös vaihtoehtoisesti osin UKK-reittiä pitkin. UKK-reittiosuus kulkee Aikkipetsin päivätuvalta kohti Ruuhitunturia ja erkanee Ruuhitunturin eteläpuolitse kohti Sallatunturia.
  • Aihkipetsin kierrokselle pääsee myös Kaunisharjun pysäköintialueelta.Palvelut: Ruuhitunturin latukahvio (auki kevättalvella), Aikkipetsin päivätupa, Paltsarikummun laavu, Hevosojan laavu, Hanhilammen laavu, Kolmiloukkosen laavu (lammen länsipää).

Muut reitit

 • Taivaan tavoittelijan taival, 1,8 km. Polku nousee Sallatunturin päälle, reitti on melko vaativa, mutta kiipeäminen kannattaa, koska huipulta näkee huikeita maisemia mm. Venäjän puolen tuntureille. Reitin lähtöpiste on Sallatuntureiden välissä, Pohjoisrinteen (laskettelurinteen) juurella. Taivaan tavoittelijan taival on merkitty sinisillä neliöillä. 
 • Kolmiloukkonen, 0,5 km. Kaunisharjun pysäköintialueelta johtaa lyhyt polku Kolmiloukkosen lammelle. Kolmiloukkosen lampi on Kaunisharjulla, Aatsinki - Onkamon Natura-alueella sijaitseva kaunis lampi, jonka rannalla on kaksi laavua. Kohde soveltuu hyvin esimerkiksi lapsiperheiden käyntikohteeksi. Kaunisharjun pysäköintialueelta on viitta Kolmiloukkosen lammelle johtavalle polulle, joka erottuu selkeästi maastosta.
  • Palvelut: laavu lammen itäpuolella (pysäköintialueelta noin 0,3 km päässä), laavu lammen länsipuolella (noin 0,5 km pysäköintialueelta).
 • Salmijoen kurun reitille, 18 km, voi lähteä Salmijoen kuruun vievän metsäautotien varrelta tai Salla - Kemijärvi -tien (nro 83) varresta, josta reitti kulkee aluksi yksityismaiden läpi tienpohjaa pitkin. Sinisillä merkeillä maastoon merkitty reitti jatkuu sitten polkuna Peuratunturin Natura-alueelle (ymparisto.fi) Salmijoen kuruun, jossa voi ihailla vanhaa metsää ja jylhää jokilaaksoa. Salmijoen kurusta reitti jatkuu helppokulkuista harjukangasta pitkin pienten lampien ympäröimänä kapeassa kurussa sijaitsevalle kauniille Kalliojärvelle. Kalliojärveltä reitti jatkuu yksityismaita pitkin kohti Sallatunturia kangasmaiden ja pienten soiden poikki, seuraillen aluksi Ruuhijokea.

Retkeilijä istuu laavun edessä olevan nuotiopaikan penkillä. Vieressä vitaa joki, jossa on kivinen koski. Kosken yli johtaa puinen silta.

 • UKK-reitti, Hautajärvi - Kelloselkä, Hanhikangas, 75 km. Sallan alueen halki kulkee myös valtakunnallinen UKK-reitti, joka on merkitty maastoon punaisilla vanerilaatoilla. UKK-reitille pääsee useista eri paikoista, ja siitä voi valita retkeiltäväkseen pieniä pätkiä tai useiden päivien, jopa viikkojen, vaellusosuuden.
 • Salla - Pyhätunturit: Sallan keskustasta lähteviä reittejä pitkin pääsee Sallatunturin alueen reiteille kesällä ja talvella. Reittien sijainti löytyy mm. Sallan kunnan verkkosivujen kartoista (visitsalla.fi).

Hiihtoreitit

 • Sallatunturin alueella on yli 100 km latuverkostoa. Näistä hoidettuja latuja on noin 80 km ja vaelluslatuja loput. Valaistuja latuja on noin 35 km. Alueelta löytyy eritasoisia latuvaihtoehtoja sekä perinteiseen että vapaaseen hiihtotyyliin. Ladut kulkevat osittain samoja reittejä kuin kesäreitit. Sallan alueen latuverkostosta vastaa Sallan latupooli ja latujen talvihuollosta Sallatunturin Tuvat.
  • Palvelut:
   • Latujen varsilta löytyy myös hyviä levähdys- ja taukopaikkoja, kuten laavuja, Kalliojärven ja Aikkipetsin päivätuvat sekä Ruuhitunturin latukahvila (auki kevättalvella).
   • Tietoja latureiteistä ja niiden kartta (visitsalla.fi) löytyy Sallan kunnan sivuilta.

Moottorikelkkailureitit ja -urat

Talvinen maisema, lumisia kuusia. Puiden lomassa näkyy moottorikelkkoja ja kota, jonka avonnaisesta ovetsa näkyy tuli.