Leivonmäellä on ollut asutusta jo esihistoriallisena aikana: Rutajärven rannan lähellä on kaksi kivikautista asuinpaikkaa ja kansallispuiston lähellä Harjulahdessa on ollut asutusta pronssikaudella, mahdollisesti aiemminkin. Elinkeinoina ovat olleet metsästys, kalastus ja keräily. Myöhemmin savolaiset ja hämäläiset taistelivat alueen metsästys- ja kalastusoikeuksista. Eräkauden perintö on säilynyt mm. paikkojen nimissä. Maininnat ensimmäisestä vakituisesta asukkaasta Leivonmäellä ovat vuodelta 1544. Samaan aikaan savolaiset uudisasukkaat saapuivat näille alueille idästä. Pysyvät asukkaat saivat elantonsa kalastuksen ja metsästyksen ohella kaskenpoltosta. Leivonmäellä oli 15 asukasta vuonna 1550, 30 asukasta vuonna 1570 ja 60 asukasta vuosina 1590 ja 1610.

Keskisuomalaisen kulttuuriympäristön leimaa-antavana piirteenä oli pitkään asutuksen väljyys. Kaskitalous, vallalla ollut talousmuoto, tarvitsi käyttöönsä laajoja alueita. Niitä riitti aina 1700-luvulle saakka tyydyttämään uudisasutuksen tarpeet. Em. vuosisadan lopulla ja seuraavan vuosisadan alkupuolella toteutettu isojako raivasi tietä peltoviljelylle.

Kuutamoilta Rutajärvellä. Kuva: Rami TuominiemiToisen maailmansodan jälkeen Kivisuo kuivattiin polttoturvetuotantoa varten. Turvetuotanto lopetettiin jo vuonna 1954, mutta sen myötä alueelle saatiin mm. tie, sähkö ja puhelin. Työntekijöitä varten rakennettiin myös taloja Kivisuolle ja Selänpohjaan. Selänpohjan rakennukset ovat nykyisin osittain asuinrakennuksina ja osittain matkailukäytössä.

Arvokkaimmat suojellaan

Ensimmäisen kerran kansallispuiston perustaminen Leivonmäelle otettiin esille jo vuonna 1976. Seudun monipuolinen ja erämaisena säilynyt luonto haluttiin säilyttää jälkipolville. Toista vuosikymmentä ennätti vierähtää, ennen kuin nykyisen kansallispuiston ydinalueet suojeltiin vuonna 1991 perustamalla Haapasuo-Syysniemen luonnonsuojelualue. Kansallispuisto Leivonmäelle saatiin 1.3.2003, 27 vuotta ensimmäisen ehdotuksen jälkeen.

 

Leivonmäen kansallispuisto

  • Perustettu 2003
  • Pinta-ala 30 km²

Leivonmäen kansallispuiston tunnus - kehrääjä

Leivonmäen kansallispuiston tunnus on kehrääjä