Leivonmäen ohjeet ja säännöt

Leivonmäen kansallispuisto on perustettu Järvi-Suomen edustavan metsä-, harju- ja suo- sekä pienvesistöluonnon suojelemiseksi. On tärkeää, että perehdyt alueeseen jo ennalta. Valmistaudu retkelle tutustumalla alueen ohjeisiin ja Leivonmäen järjestyssääntöön (pdf 350 kt, julkaisut.metsa.fi).

Kunnioita luontoa
Lemmikit
Liikkuminen
Leiriytyminen
Tulenteko
Roskaton retkeily
Kalastus
Marjastus, sienestys ja kasvien keräily
Dronen lennättäminen
Pyöräily
Ratsastus
Muut säännöt ja ohjeet
Muu kielletty toiminta
Turvallisuus

Kunnioita luontoa

Leivonmäen kansallispuistossa retkeilyä ohjataan järjestyssäännöllä. Toimitaan ja liikutaan siis luonnossa sitä kunnioittaen. Tutustu Retkietikettiin.

Ethän jaa netissä sisältöä, jossa rikotaan kansallispuiston sääntöjä.

Lemmikkieläinten vapaana pitäminen on kielletty. Lemmikit ovat tervetulleita, mutta ainoastaan kytkettynä.

Liikkuminen

Kansallispuistossa saa liikkua vapaasti jalan, hiihtäen, soutaen ja meloen rajoitusosia lukuun ottamatta:

Leiriytyminen

Tilapäinen leiriytyminen on sallittu telttailualueilla sekä laavuissa, tulentekopaikoilla ja niiden välittömässä läheisyydessä.

Tulenteko

Tulenteko on sallittua vain sitä varten osoitetuilla paikoilla. Maastopalovaroituksen aikana tulenteko on sallittu ainoastaan Harjujärven keittokatoksen hormillisessa tulisijassa. Tarkista voimassa olevat varoitukset (ilmatieteenlaitos.fi). Vastuu on aina tulen sytyttäjällä.

Retkikeittimen käyttö on sallittu siellä missä liikkuminenkin on sallittu. 

Risukeittimien käyttö ei ole sallittu maastopalovaroituksen aikana niistä aiheutuvan kipinöintivaaran vuoksi.

Roskaton retkeily

Leivonmäen kansallispuistossa ei ole sekajäteastioita maastossa. Vie mennessäsi se, minkä toit tullessasi.

Leivonmäen kansallispuistossa on kahdenlaisia käymälöitä: kuivakäymälöitä (Lintuniemi, Joutsniemi, Niinisaari) ja imulla tyhjennettäviä käymälöitä (Harjujärvi, Selänpohja, Soimalampi). Kuivakäymälään voit kierrättää retkellä syntyvän biojätteen, mutta imulla tyhjennettävään käymälään ei kuulu mikään muu jäte, kuin ihmisen omat biotuotokset. Kaikki ylimääräinen jäte imutyhjennystankissa aiheuttaa ongelmia ja kustannuksia jätteenkäsittelyssä.

Pieniä määriä puhdasta paperia ja pahvia voi käyttää sytykkeenä tulentekopaikalla tai tuvan tulisijassa. Muita jätteitä, kuten alumiinifoliota sisältäviä pakkauksia tai muovia, ei saa polttaa nuotiossa, koska niistä voi muodostua hajoamatonta jätettä ja myrkyllisiä kaasuja.

Lue lisää roskattomasta retkeilystä.

Kalastus

Onkia ja pilkkiä voi jokaisenoikeudella liikkumisrajoitukset huomioiden.

Viehekalastus on sallittua yhdellä vavalla liikkumisrajoitukset huomioiden. Viehekalastusta varten pitää 18-69-vuotiaiden maksaa kalastonhoitomaksu (eraluvat.fi). Luvat voi ostaa erälupien verkkokaupasta (eraluvat.fi).

Rutajärven vesialueet eivät kuulu kansallispuistoon. Lisätietoja kalastuksesta Rutajärvellä saa Leivonmäen osakaskunnalta (kalapaikka.net).

Rutajoen vesialueet eivät kuulu kansallispuistoon. Lisätietoja kalastuksesta Rutajoella (rutalahti.fi).

Kalastajan on tarkistettava kalastusrajoitukset osoitteesta kalastusrajoitus.fi

Marjastus, sienestys ja kasvien keräily

Marjojen ja hyötysienten poimiminen on sallittu liikkumisrajoitukset huomioiden.

Muiden kuin hyötysienten sekä puiden, pensaiden tai muiden kasvien ja niiden osien ottaminen ja vahingoittaminen on kielletty. Villiyrttien kerääminen on siis kielletty.

Dronen lennättäminen

Dronen lennättäminen on kielletty Haapasuon rajoitusosalla lintujen pesimäaikaan 15.4.-15.7. Muutoin dronen lennättäminen on sallittua, kunhan toiminta ei häiritse ihmisiä tai luonnoneläimiä. Erityistä varovaisuutta tulee noudattaa kaikkialla lintujen pesimäaikana.

Pyöräily

Maastopyöräily on sallittu jokaisenoikeudella rajoitusosia lukuun ottamatta. Pysythän selvästi erottuvilla poluilla ja otat huomioon muut poluilla liikkuvat. Leivonmäen kansallispuistossa on 22 km pitkä maastopyöräilyreitti

Ratsastus

Ratsastus on sallittu vain tieurilla.

Muut säännöt ja ohjeet

Muuhun kuin jokaisenoikeuksiin kuuluvaan toimintaan tarvitaan pääsääntöisesti Metsähallituksen lupa. Tällaista voi olla esimerkiksi tutkimustoiminta, järjestetyt tapahtumat ja elokuvien tai mainosten kuvaaminen maastossa. Lisätietoa tarvittavista luvista: tutkimus- ja liikkumisluvat (metsa.fi) ja tapahtumien luvat ja ilmoitukset (metsa.fi).

Leivonmäen kansallispuiston reittien ja rakenteiden käyttö yritystoiminnassa on aina maksullista ja toistuvaan yrityskäyttöön tarvitaan sopimus Metsähallituksen kanssa (metsa.fi). Päiväkohtaiset käyttömaksut maksetaan Eräluvat-verkkokaupassa (eraluvat.fi)

Muu kielletty toiminta Leivonmäen kansallispuistossa

 • Maa- tai kallioperän vahingoittaminen ja maa-ainesten tai kaivoskivennäisten ottaminen.
 • Luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten pyydystäminen, tappaminen tai hätyyttäminen tai niiden pesien hävittäminen.
 • Selkärangattomien eläinten pyydystäminen tai kerääminen.
 • Moottoriajoneuvolla ajo siihen osoitettuja teitä lukuun ottamatta.
 • Roskaaminen tai rakenteiden vahingoittaminen.
 • Kiinteiden muinaisjäännösten kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu niihin kajoaminen.
 • Muut toimet, jotka saattavat vaikuttaa epäedullisesti alueen luonnonoloihin, maisemaan taikka eliölajien säilymiseen.
 • Muita ihmisiä häiritsevä toiminta.

Leivonmäen järjestyssääntö

Leivonmäen kansallispuiston järjestyssääntö (pdf 350 kt, julkaisut.metsa.fi), vahvistettu 28.6.2010.

Turvallisuus

Tutustu retkikohteeseen ennakkoon. Reitillä pysyttely sekä sääennusteiden ja varoitusten (ilmatieteenlaitos.fi) seuraaminen auttaa retken onnistumisessa.

 • Mukaan kannattaa ottaa ensiapupakkaus. Jos joudut retkelläsi hätään, esimerkiksi eksyt, loukkaannut tai havaitset maastopalon, soita numeroon 112 ja tee hätätilanneilmoitus. Taustatietoa toiminnasta hätätilanteessa.
 • Matkapuhelimien kuuluvuus on Leivonmäen kansallispuistossa varsin hyvä muutamia katvealueita lukuun ottamatta. Lue lisää matkapuhelimen kuuluvuudesta.
 • Pukeudu retkelle värikkäästi ja sään mukaisesti. 
 • Juomapullo ja eväät kannattaa varata mukaan, sillä kansallispuiston alueella ei ole säännöllisesti auki olevia kahvila- tai kauppapalveluja eikä vedenottopaikkaa maastossa. Lähimpiin kauppoihin Rutalahteen on matkaa 9 km ja Leivonmäelle 12 km.
 • Leivonmäen kansallispuiston reitit ovat helppokulkuisia ja soveltuvat hyvin päiväkäyntikohteiksi koko perheelle. Polut kulkevat pääasiassa kuivalla mäntykankaalla ja suo-osuudet on pitkostettu. 
 • Retkeilyn ABC:
 • Katso myös retkikohteesi ajankohtaista-sivu.

Leivonmäen järjestyssääntö

Leivonmäen kansallispuiston järjestyssääntö (pdf 350 kt, julkaisut.metsa.fi), vahvistettu 28.6.2010.

Hätänumero 112

Jos joudut retkelläsi hätään, esimerkiksi eksyt, loukkaannut tai havaitset maastopalon, soita numeroon 112. Tarkemmat ohjeet hätätilanteisiin.

112 Suomi -sovellus.

Lataa puhelimeesi 112 Suomi-sovellus (112.fi). Kun hätäpuhelu soitetaan 112 Suomi -sovelluksen kautta, niin hätäkeskuspäivystäjä saa automaattisesti tiedon soittajan sijainnista.

Retkietiketti

Piirretty kuva, jossa perhe kävelee kesäisellä polulla.

1. Kunnioita luontoa. 

2. Suosi merkittyjä reittejä.

3. Leiriydy vain sallituille paikoille.

4. Tee tulet vain sallituille paikoille.

5. Älä roskaa.

Lue lisää 

Erätarkastajat valvovat luontokohteita

Kaksi ihmistä seisoo vaaran laella moottorikelkkailuvaatteissa. Taustalla on avoin maisema.

Erävalvonta (eräluvat.fi) on palvelu- ja valistustyötä suomalaisen luonnon hyväksi. Erätarkastajan tehtävänä on valvoa laillisuutta ja luvallisuutta valtion alueilla tapahtuvassa toiminnassa ja luonnon käytössä.

Kun havaitset rikkomuksen tai epäilet rikkomuksen tapahtuneen, voit ilmoittaa havaintosi erätarkastajalle (eräluvat.fi). Toivomme, että jätät ilmoituksen yhteydessä yhteystietosi, mutta voit jättää ilmoituksen myös nimettömänä.