Asiakaspalvelu ja opastus

Ruokailu, ruoanlaitto ja eväiden hankinta

Kaupat ja kioskit

Tulentekopaikat, tuvat, keittokatokset ja kodat

 • Tuntsan erämaan alueella on kaksi tupaa, joissa voi valmistaa ruokaa ja yöpyä.

Retkeilijä istuu auringossa hirsituvan portaalla, vieressään kaksi rinkkaa.

 • Härkätunturin autiotupa ja varaustupa
 • Tuntsan erämaan ulkopuolella UKK-reitin Naruska - Tulppio varrella olevat tulentekopaikat, tuvat, keittokatokset ja kodat etelästä pohjoiseen ovat:
  • Karhutunturin kota (hieman reitiltä syrjässä)
  • Haltin kota
  • Pystökosken kota
  • Naruskan tammi, keittokatos
  • Sorsan kota
  • Takkaselän varaustupa
  • Nuoluskurun kota
  • Ylimmäinen Nuolusoja, tulentekopaikka
  • Tuntsajoki, keittokatos
 • Tulenteko on suositeltavaa sitä varten osoitetuilla tulentekopaikoilla. Metsähallitus sallii tulenteon oksia, risuja ja juurakoita käyttäen ilman erillistä lupaa myös muualla alueella, jos lähettyvillä (0,5 km etäisyydellä) ei ole tulentekopaikkaa.
 • Tulenteko metsäpalovaroituksen tai ruohikkopalovaaran aikana on kielletty myös tulentekopaikoilla. Tarkista voimassa olevat varoitukset (ilmatieteenlaitos.fi). Retkikeitintä saa kuitenkin käyttää.
  • Kielto ei koske Naruskan tammin ja Tuntsajoen keittokatoksia, eikä Karhutunturin, Haltin, Sorsan, Pystökosken ja Nuoluskurun kotia. Kielto ei myöskään koske Murhahaaran, Härkätunturin ja Takkaselän tupien kamiinoita.
 • Tulenteosta kerrotaan tarkemmin Retkeilyn ABC:n tulenteko-ohjeissa.

Juomavesi

 • Alueella ei ole tutkittuja juomavedenottopaikkoja. Pintavettä, kuten järvien, jokien ja purojen vesiä, kannattaa keittää muutaman minuutin ajan ennen juontia, sillä veden laatu vaihtelee alueittain ja lämpötilan mukaan.
 • Lue retkeilyn juomavesivinkit retkeilyn ABC:sta.

Jätehuolto

 • Alueen sisällä jätehuolto toimii omatoimiperiaatteella. Tuvilla on jäteastiat, mutta retkeilijöitä kehotetaan tuomaan jätteensä pois maastosta.
 • Maatuvat jätteet laitetaan käymälään tai kompostoriin ja pieniä määriä puhdasta paperia ja pahvia voi käyttää sytykkeenä. Kaikki muu jäte kannetaan omassa repussa luonnosta pois.
 • Lue lisää roskattomasta retkeilystä.

Käymälät

Yöpyminen

Telttailu

 • Erämaa-alueella ei ole telttailualueita, mutta siellä saa telttailla jokamiehenoikeudella (ymparisto.fi).
 • UKK-reitin Naruska - Tulppio varrella olevilla kodilla voi myös yöpyä ks. lista ylempänä sivulla.

Autio- ja varaustuvat

Yöpyminen lähiseudulla

Varusteiden vuokraus

 • Retkeilyvälineitä voi tiedustella lähialueen matkailuyrityksistä, joista löytyy tietoa Savukosken  ja Sallan verkkosivuilta.

Esteettömät palvelut

 • Alueella ei ole esteettömiä palveluita.

Muut palvelut lähiseudulla

Katso säätilannetta

Katso kelikameran kuvaa Sallatunturista (liikennetilanne.liikennevirasto.fi), Sallasta.