Käsivarren ohjeet ja säännöt

Nainen, mies ja lapsi reitillä tunturissa. Lapsi on miehen hartioilla. Taustalla toinen tunturi.

 

Käsivarren alue on arktisten suurtunturien erämaata. On tärkeää, että perehdyt alueeseen jo ennalta, ja valmistaudut retkelle huolella tutustumalla alueen ohjeisiin.

Liikkumista on rajoitettu Ánnjaloanji:n luonnonsuojelualueella (finlex.fi). Tutustu alueen rajoitusosiin Kartat-sivulla ja Retkikartta.fissä.

Kunnioita luontoa
Lemmikit
Liikkuminen
Leiriytyminen
Tulenteko
Roskaton retkeily
Kalastus
Marjastus, sienestys ja kasvien keräily
Moottorikelkkailu
Koiravaljakolla ajo
Muut säännöt ja ohjeet
Sesonkiajat
Turvallisuus

Kunnioita luontoa

Käsivarren erämaa-alueen retkeilyä ohjataan muun muassa:

Toimitaan ja liikutaan siis luonnossa sitä kunnioittaen. Tutustu Retkietikettiin.

Lemmikkieläinten vapaana pitäminen on kielletty. Metsästyksessä sekä poronhoitotöissä käytettävät koirat voivat olla irrallaan kyseisen toiminnan yhteydessä.

Liikkuminen

Ánnjaloanjin luonnonsuojelualueella liikkuminen on kiellettyä toukokuun 15. päivän ja syyskuun 1. päivän välisenä aikana.

Käsivarren erämaa-alueella ovat jokaisenoikeudet (ymparisto.fi) voimassa.

Käsivarressa valtioiden rajat ovat monesti huomaamattomat. Rajoja ylitettäessä tulee ottaa huomioon, ettei kuljeta mukana tullattavaa tavaraa. Koiran kanssa rajanylitystä suunnittelevan kannattaa olla yhteydessä Tulliin (tulli.fi) hyvissä ajoin ennen suunniteltua vaellusta. Ruotsiin mentäessä koirasta on tehtävä Ruotsin tullille ilmoitus netissä tai rajanylityspaikalla (tullverket.se, ruotsiksi). Koirien vienti ja tuonti Norjan ja Ruotsin rajojen yli on tarkasti säädeltyä. Tiedot koiralle tarvittavista rokotuksista, madotuksista ja lemmikkieläinpassista löytyvät Ruokaviraston sivuilta (ruokavirasto.fi)

Leiriytyminen

Leiriytyminen on sallittu jokaisenoikeuksien mukaisesti.

Tulenteko

Erämaa-alueelle voi tehdä nuotion ilman erillistä lupaa, mutta vähäpuustoisella alueella tulenteko ei ole suositeltavaa. Enontekiön alueelle ei myydä maapuulupia, vaan tulen saa tehdä ainoastaan maasta kerätyistä oksista ja risuista. Käytä vanhoja tulentekopaikkoja, jos sellaisia on. Tupien polttopuuvarastoista ei saa ottaa puita nuotioon, vaan ne on tarkoitettu ainoastaan tupien lämmittämiseen.

Maastopalovaroituksen aikana tulenteko on kiellettyä. Luonnonsuojelualueilla, joille on laadittu hoito- ja käyttösuunnitelma tai annettu järjestyssääntö, noudatetaan tulen teossa sitä, mitä näihin suunnitelmiin ja sääntöihin on linjattu. Tulenteko maastopalovaroituksen aikana on kielletty myös tulentekopaikoilla. Tarkista voimassa olevat varoitukset (ilmatieteenlaitos.fi). Kielto ei koske tuvissa olevia tai muita hormilla varustettuja tulisijoja.

Roskaton retkeily

Käsivarren erämaa-alueen autio- ja varaustuvilla on jäteastioita. Siitä huolimatta toivotaan, että kulkijat tuovat omat jätteensä pois maastosta.

Ruoantähteet ja muut biojätteet voi jättää taukopaikan kuivakäymälään.

Pieniä määriä puhdasta paperia ja pahvia voi käyttää sytykkeenä tulentekopaikalla. Muita jätteitä, kuten alumiinifoliota sisältäviä pakkauksia tai muovia, ei saa polttaa nuotiossa, koska niistä voi muodostua hajoamatonta jätettä ja myrkyllisiä kaasuja.

Lue lisää roskattomasta retkeilystä.

Kalastus

Jokaisenoikeudet (ymparisto.fi) ovat voimassa Käsivarren erämaa-alueella. 

Lisätietoa kalastuksesta Käsivarren erämaa-alueella.

Tarkista kuitenkin pilkkimisen ja onkimisen osalta kalastussäädökset (eraluvat.fi).

Kalastajan on tarkistettava kalastusrajoitukset osoitteesta kalastusrajoitus.fi!

Marjastus, sienestys ja kasvien keräily

Marjojen ja sienten poimiminen ja useiden villiyrttien kerääminen on sallittua Käsivarren erämaa-alueella.

Puiden osien, kuten silmujen ja pakurikäävän, keräämiseen tarvitaan kuitenkin aina maanomistajan lupa.

Moottorikelkkailu

Muista, että moottorikelkkailu ei ole jokaisenoikeus. Harrastuskelkkailu on sallittu ainoastaan merkityillä moottorikelkkailureiteillä ja -urilla sekä vesistöjen jäällä.

Moottorikelkkailija voi ajaa ilman opasta:

 • Victoria-uralla, joka kulkee Suomen ja Ruotsin rajaa myötäillen Muoniosta Kilpisjärvelle. Reitti on maksuton.
 • Palojärveltä Kilpisjärvelle kulkevalla moottorikelkkailu-uralla sekä pistourilla: Syväjärvi–Karesuvanto ja Raittijärvi–Saarikoski. Uralla ajettaessa pitää olla hankittuna maksullinen Metsähallituksen valtakunnallinen uralupa (eraluvat.fi).
 • Kilpisjärven kylän alueella, jossa moottorikelkkailu-uria hoitaa Kilpisjärven ladut ry. Maksullinen uranhoitomaksu tulee suorittaa osoitteessa kilpisjarvenladut.fi.

Muistathan, että uralta poikkeaminen ei ole sallittua ilman maanomistajan lupaa! 

Muualla Käsivarren erämaa-alueella:

 • Suurtunturialueella kulkevilla safariurilla safariyrittäjien opastuksella.
 • Erityistapauksissa on mahdollista hankkia maksullinen maastoliikennelupa urien ulkopuolelle esimerkiksi tutkimusta varten tai kiinteistölle kulkuun.

Moottorikelkkailun kartat

Koiravaljakolla ajo

Koiravaljakolla ajo on erämaa-alueella sallittua, mutta poronhoitoalueella on noudatettava erityistä varovaisuutta. Porojen häiritseminen on kiellettyä. Älä pysäytä valjakkoa porojen kohdalle edes valokuvausta varten. Erityisesti kevättalvella häirintä voi aiheuttaa merkittävää haittaa, ja johtaa korvausvaatimuksiin. Muista aina sulkea poroaitojen veräjät.

Ota muut kulkijat huomioon erityisesti tuvilla yöpyessäsi. Valjakkokoirien tuonti sisälle autio- ja varaustupiin on kielletty. Myös valjakkotoimintaan liittyvien varusteiden säilyttäminen tuvissa ja huoltorakennuksissa on kielletty.

Koirat on pidettävä aina kytkettynä. Koirat tulee kytkeä vähintään 50 metrin päähän tuvasta, eikä niitä saa kiinnittää huoltorakennuksiin. Huomaa, että Käsivarressa ei tuvan ympäristössä ole puita, joihin koiria voisi kiinnittää. Tuvan astiaston käyttö koirien ruokinnassa on kielletty. Koiria ei saa pitää vesistöjen päällä, etteivät juomavedet saastu. 

Koirien jätökset tulee kerätä pois tupien läheisyydestä. Jos tuvalla on koiraparkki, jätökset on laitettava sille tarkoitettuun jätelaatikkoon. Laatikkoon ei saa laittaa muuta jätettä. Koirien makuuolkien jättäminen tuvan pihapiirin on kielletty. Koiraparkit ovat Termisjärvellä, Saarijärvellä, Meekon autiotuvalla ja Pitsusjärvellä.

Koiravaljakkoyritystoiminta on luvanvaraista.

Muut säännöt ja ohjeet

Autio- ja varaustupien polttopuita saa käyttää ainoastaan tuvan lämmitykseen, ei avotulen tekoon. Toimi kestävästi ja käytä polttopuita ja kaasua säästeliäästi. Kaikki polttopuu ja kaasupullot tuodaan satojen kilometrien päästä. 

Käsivarsi on erityistä poronhoitoaluetta, ja porojen häiritseminen on kiellettyä. Pidä koira aina kytkettynä ja sulje poroaitojen veräjät niistä kuljettuasi.

Muuhun kuin jokaisenoikeuksiin kuuluvaan toimintaan tarvitaan pääsääntöisesti Metsähallituksen lupa. Tällaista voi olla esimerkiksi tutkimustoiminta, järjestetyt tapahtumat ja elokuvien tai mainosten kuvaaminen maastossa. Lisätietoa tarvittavista luvista: tutkimus- ja liikkumisluvat (metsa.fi) ja tapahtumien luvat ja ilmoitukset (metsa.fi).

Metsähallituksen reittien ja rakenteiden käyttö yritystoiminnassa on aina maksullista.

Sesonkiajat

Suosituimpia retkeilykuukausia ovat huhtikuu ja elokuu. Suosituin reitti on Kalottireitti.

Turvallisuus

Tutustu retkikohteeseen ennakkoon. Reitillä pysyttely sekä sääennusteiden ja varoitusten (ilmatieteenlaitos.fi) seuraaminen auttavat retken onnistumisessa.

 • Käsivarren erämaassa liikkuessa tulisi olla mukana ainakin kartta, kompassi ja asialliset retkeilyvarusteet retken pituuden mukaan. Muista, että tunturissa sääolot vaihtuvat hyvin äkkiä ja kesälläkin voi sataa lunta. Tuiskussa eksyminen on erittäin vaarallista.
 • Pukeudu retkelle värikkäästi ja sään mukaisesti. 
 • Mukaan kannattaa aina ottaa juomavettä ja wc-paperia.
  • Vesi on yleensä juomakelpoista alueen virtavesissä. Luonnonvesiä ei kuitenkaan tutkita ja käyttö on jokaisen omalla vastuulla. Lämpimällä säällä vesi on syytä keittää. Tupien läheisyydessä vesi kannattaa ottaa tupakirjassa osoitetusta paikasta ylävirran puolelta riittävän kaukaa rakennuksista.
 • Erämaassa retkeily on paljon vaativampaa kuin merkityillä reiteillä, joten siellä liikkuessa täytyy olla retkeilykokemusta.
 • Muista jättää ilmoitus itsestäsi, aikataulustasi ja reittisuunnitelmistasi lähiomaisille.
 • Tietoa melonnan turvallisuudesta ja varusteista: Turvallista melontaa (melontajasoutuliitto.fi).
 • Ota retkelle mukaan ensiapupakkaus. Jos joudut retkelläsi hätään, esimerkiksi eksyt, loukkaannut tai havaitset maastopalon, soita numeroon 112 ja tee hätätilanneilmoitus. Tutustu etukäteen, kuinka toimia hätätilanteessa.
 • Matkapuhelimen kuuluvuus:
  • Vaikka Suomen matkaviestinverkot ovat kattavia, Käsivarren erämaa-alueella on katvealueita. Tarkista verkon kattavuus omalta puhelinoperaattoriltasi. Katvealueilla saattaa auttaa, kun hakeutuu muuta maastoa korkeammalle avoimelle paikalle. Yleensä 850–900 m korkeudella puhelin tavoittaa verkon. 
  • Käsivarressa Norjan rajan lähellä saa aika helposti yhteyden Norjan verkon kautta, kun puhelimessa on automaattivalinta päällä. Vastaanottajan numeron edessä täytyy silloin olla maatunnus +358 ja puhelinnumero ilman ensimmäistä nollaa.
  • Joskus äärialueelta soitettaessa toimii, kun laittaa haluttuun numeroon tekstiviestin: soita minulle, ja pitää puhelinta mahdollisimman ylhäällä, jolloin puhelin saattaa ottaa puhelut vastaan. Puhelimen SIM-kortin poistaminen hätäpuhelun ajaksi auttaa myös kuuluvuudessa. Kannattaa ottaa huomioon, että erilaisten matkapuhelimien välillä on eroja kuuluvuudessa.
  • Kannattaa pitää puhelin lämpimänä. Tietyt puhelinmallit eivät toimi pakkasessa. Jotta matkapuhelimesta ei loppuisi virta, ota mukaan esimerkiksi varavirtalähde, vara-akku tai vanha puhelin, jossa on toimiva akku.
  • Lue lisää matkapuhelimen kuuluvuudesta.
 • Retkeilyn ABC
 • Katso myös retkikohteesi ajankohtaista sivu.

Erätarkastajat valvovat luontokohteita

Kaksi ihmistä seisoo vaaran laella moottorikelkkailuvaatteissa. Taustalla on avoin maisema.

Erävalvonta (eräluvat.fi) on palvelu- ja valistustyötä suomalaisen luonnon hyväksi. Erätarkastajan tehtävänä on valvoa laillisuutta ja luvallisuutta valtion alueilla tapahtuvassa toiminnassa ja luonnon käytössä.

Kun havaitset rikkomuksen tai epäilet rikkomuksen tapahtuneen, voit ilmoittaa havaintosi erätarkastajalle (eräluvat.fi). Toivomme, että jätät ilmoituksen yhteydessä yhteystietosi, mutta voit jättää ilmoituksen myös nimettömänä.

Hätänumero 112

Jos joudut retkelläsi hätään, esimerkiksi eksyt, loukkaannut tai havaitset maastopalon, soita numeroon 112. Tarkemmat ohjeet hätätilanteisiin.

112 Suomi -sovellus.

Lataa puhelimeesi 112 Suomi-sovellus (112.fi). Kun hätäpuhelu soitetaan 112 Suomi -sovelluksen kautta, niin hätäkeskuspäivystäjä saa automaattisesti tiedon soittajan sijainnista.

Retkietiketti

Piirretty kuva, jossa perhe kävelee kesäisellä polulla.

1. Kunnioita luontoa. 

2. Suosi merkittyjä reittejä.

3. Leiriydy vain sallituille paikoille.

4. Tee tulet vain sallituille paikoille.

5. Älä roskaa.

Lue lisää