Opettajille apua luontoretkien järjestämiseen

Monet tahot tarjoavat opettajille apua luontoretkien järjestämiseen. Katso kuka toimintaa järjestää omalla alueellasi! Saat tietoa ja neuvoja luontoretkien järjestämiseen myös luontokeskuksista.

 • Eräkummi opastaa lapsia. Kuva: Joni Turunen/HajontaMetsähallituksen kouluttamat eräkummit (www.eraluvat.fi) ovat oppaina suomalaiseen eränkäyntikulttuuriin.
  • Vapaaehtoiset eräkummit kiertävät kouluissa kertomassa suomalaisen eränkäynnin kulttuurihistoriasta sekä omakohtaisiin kokemuksiin perustuen nykyaikaisesta metsästyksestä.
  • Opetus-materiaalissa painotetaan toiminnallisuutta ja tavoitteena on pitää oppitunnit aina ulkona. Teemat ovat monipuolisia ja liittyvät seuraaviin aihealueisiin: riistanhoito, lajintunnistus, riistaeläinten ekologia, kalastus, elinympäristöihin tutustuminen, metsästyksen merkitys yksilölle ja yhteiskunnalle, luonnossa liikkuminen ja jokamiehenoikeudet.
 • Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestön kalakummit kertovat kalajuttuja ja opettavat kalastusta (www.vapaa-ajankalastaja.fi).
  • Kalakummit vierailevat kouluissa ja eri tahojen järjestämissä lasten ja nuorten tapahtumissa sekä järjestävät itse erilaisia kalastustempauksia. Aktiivisia kalakummeja löytyy joka puolelta maata. Jos haluat kalakummin vierailemaan kouluusi tai muuhun lasten tapahtumaan, niin ota yhteyttä oman alueesi kalakummien yhteyshenkilöön.
 • Suomen Latu kouluttaa opettajien avuksi retkeilykummeja (www.suomenlatu.fi).
  • Retkeilykummi edistää lasten ulkoilullista elämäntapaa ja tuottaa iloa luontokokemusten kautta. Retkeilykummi on lisäaikuinen, jonka avulla koululuokat tai iltapäiväkerholaiset pääsevät tutustumaan luontoon. Retkeilykummi on retkeilyyn innostaja, erätaitoinen asiantuntija, luonnontuntija tai kaikkia näitä.
 • Birdlife Suomi tarjoaa retkikummeja oppaiksi linturetkille (www.birdlife.fi).
  • Retkikummit ovat BirdLife Suomeen rekisteröityneitä vapaaehtoisia retkenvetäjiä, jotka toimivat paikallisesti BirdLifen jäsenyhdistyksissä. Suuri osa linturetkistä on kaikille avoimia, mutta retkikummit voivat järjestää retkiä myös ryhmille, esimerkiksi koululuokille. Retkikummeihin voit ottaa yhteyttä suoraan tai yhdistysten kautta. Ensisijaisesti kannattaa ottaa yhteyttä mahdolliseen yhdistyksen retkivastaavaan.
 • Kiinnostaako metsäinen yhteistyö 4H-järjestön kanssa? Paikallinen metsävastaava (www.4h.fi) on apunasi.
  • 4H-järjestössä toimii metsä- ja luontoasioihin painottunut vastaavaverkosto. Metsävastaavat osallistuvat metsä- ja luontotoiminnan kehittämiseen ja vastaavat paikallisesta sidosryhmäyhteistyöstä yhteistyössä 4H-liiton aluejohtajan kanssa. Jos olet kiinnostunut esimerkiksi koulujen metsäpäivistä, voit ottaa yhteyttä paikalliseen metsävastaavaan (www.4h.fi).
  • Voit ottaa yhteyttä myös suoraan paikallisen 4H-yhdistykseen, joita on eri puolilla Suomea noin 230 kpl (www.4h.fi).

Kuva: Joni Turunen/Hajonta