Ohjeita Linnansaaressa liikkumiseen

Linnansaaren kansallispuistossa on

sallittua

 • liikkuminen soutaen ja meloen sekä jalan rajoitusosia lukuun ottamatta
 • maastopyöräily on sallittu jokamiehenoikeudella.Pysythän selvästi erottuvilla poluilla ja otat huomioon muut poluilla liikkuvat.
 • marjojen ja hyötysienten poimiminen rajoitusosia lukuun ottamatta  

rajoitettua

 • liikkuminen kansallispuistossa saimaannorpan ja rantalinnuston häiriöttömän pesinnän turvaamiseksi
  • Linnansaaren karttaan merkityillä rajoitusosilla maihinnousu ja liikkuminen on kielletty 1.1-30.4. tai 1.1-15.7.
  • Talvella (jääpeitteen aikaan) 1.1.-30.4. liikkuminen moottori-käyttöisillä kulkuneuvoilla on sallittu vain Metsähallituksen luvalla osassa kansallispuistoon kuuluvista vesialueista.
 • kalastus:
 • hirven ajaminen metsästämisen yhteydessä, joka on sallittua Metsähallituksen luvalla.
 • avotulen teko ja leiriytyminen, jotka on sallittu vain niitä varten osoitetuilla paikoilla.
  • Leiriytyminen on sallittua sille osoitetuilla paikoilla 1.5.-31.12.
  • Leiriytyminen on sallittua Linnansaaressa 1.1.-30.4. Metsähallituksen luvalla.
 • ratsastaminen ja koiravaljakolla liikkuminen, joka on sallittua Metsähallituksen luvalla
 • käpyjen ja siementen kerääminen, joka on sallittua Metsähallituksen luvalla
 • riistaeläimen haltuunotto, joka on sallittua Metsähallituksen luvalla
 • matkailuun liittyvää toimintaa voi harjoittaa Metsähallituksen luvalla
 • tieteellinen toiminta esim. kasvien kerääminen sallittua Metsähallituksen luvalla
 • Muuhun kuin jokamiehenoikeuksiin kuuluvaan toimintaan tarvitaan pääsääntöisesti Metsähallituksen lupa. Tällaisia lupia ovat mm. tutkimusluvat ja suurten tapahtumien luvat.
  • Metsähallitus on laatinut erillisen ohjeen ja lomakkeen (www.metsa.fi) näiden lupien hakua varten.

kiellettyä

 • liikkuminen ja maihinnousu rajoitusosilla 1.1.-30.4 tai 1.1.-15.7.
 • liikkuminen moottorikäyttöisillä kulkuneuvoilla osissa kansallispuiston vesialueista talvella (jääpeitteen aikaan)
 • avotulen teko metsäpalovaroituksen aikana
 • lemmikkieläinten vapaana pitäminen
 • kalastus Linnansaarenlammessa
 • muiden kuin hyötysienten sekä puiden, pensaiden tai muiden kasvien ja niiden osien ottaminen ja vahingoittaminen
 • maa- tai kallioperän vahingoittaminen ja maa-ainesten tai kaivoskivennäisten ottaminen
 • eläinten pyydystäminen, tappaminen tai hätyyttäminen tai niiden pesien hävittäminen 
 • roskaaminen ja muita häiritsevä toiminta
 • rakennelmien, muinaismuistojen tai raunioiden vahingoittaminen.

Kuva: Mari Laukkanen

Ennakkovarustautuminen

Matkapuhelimien kuuluvuus

 • Vaikka Suomen matkaviestinverkot ovatkin kattavia, kansallispuiston alueella voi olla katvealueita. Tarkista matkaviestinverkon kattavuus omalta puhelinoperaattoriltasi. Lisäksi aina on paikkoja, joissa matkapuhelin ei toimi tai puheluissa on häiriöitä. Tällaisissa tilanteissa saattaa auttaa esim. hakeutuminen muuta maastoa korkeammalle, avoimelle paikalle tai puhelimen SIM-kortin poistaminen hätäpuhelun ajaksi. Kannattaa myös ottaa huomioon, että erilaisten matkapuhelimien välillä on eroja kuuluvuudessa.
 • Kannattaa pitää puhelin lämpimänä sekä ruokaa ja juomaa mukana. Tietyt puhelinmallit eivät toimi pakkasessa, joten reittisuunnitelma aikatauluineen on hyvä ilmoittaa jollekin. Jotta matkapuhelimesta ei loppuisi virta, ota mukaan esimerkiksi varavirtalähde, vara-akku tai vanha puhelin, jossa on toimiva akku.

Varusteet ja turvallisuus

Kuva: Elina Enho

Sesonkiajat

 • Linnansaari on suosittu retkeilykohde, jonne tullaan erityisesti juhannuksen ja elokuun puolivälin välisenä aikana. Pääsaaren lisäksi käytetyin alue on Mäntyluoto, mutta laajasta puistosta löytyy jokaisen tarpeeseen sopivia telttailualueita.

Hätänumero 112

Jos joudut retkelläsi hätään, esimerkiksi eksyt, loukkaannut tai havaitset maastopalon, soita numeroon 112. Tarkemmat ohjeet.

Retkikohteissa lemmikkieläimet pidettävä kytkettynä. Kuva: Seppo Leinonen

Luonnonsuojelualueilla lemmikit on pidettävä kytkettyinä.