Linnansaaren ohjeet ja säännöt

Linnansaaren kansallispuisto on yleiseksi nähtävyydeksi varattu luonnonsuojelualue, jonka tehtävänä on säilyttää alkuperäistä Saimaan järviluontoa sekä entisaikaisten maankäyttömuotojen luomia luontotyyppejä ja kulttuurimaisemaa. On tärkeää, että tutustut puistoon jo ennalta, ja valmistaudut retkelle huolella perehtymällä puiston ohjeisiin ja järjestyssääntöön (pdf 970 kt, julkaisut.metsa.fi).

Liikkumista on rajoitettu rajoitusosissa. Tutustu puiston rajoitusosiin Kartat-sivulla ja Retkikartta.fissä.

Kunnioita luontoa
Lemmikit
Liikkuminen
Leiriytyminen
Tulenteko
Roskaton retkeily
Kalastus
Marjastus, sienestys ja kasvien keräily
Pyöräily
Ratsastus
Muut säännöt ja ohjeet
Muu kielletty toiminta
Sesonkiajat
Turvallisuus

Kunnioita luontoa

Linnansaaren kansallispuistossa retkeilyä ohjataan järjestyssäännöllä. Toimitaan ja liikutaan siis luonnossa sitä kunnioittaen. Tutustu Retkietikettiin.

Ethän jaa netissä sisältöä, jossa rikotaan kansallispuiston sääntöjä.

Lemmikkieläinten vapaana pitäminen on kielletty. Lemmikit ovat tervetulleita kansallispuistoon, mutta ainoastaan kytkettynä.

Liikkuminen

Kansallispuistossa saa liikkua omin voimin ja vesikulkuneuvoilla rajoitusosia lukuun ottamatta:

 • Saimaannorpan häiriöttömän pesinnän turvaamiseksi maihinnousu ja liikkuminen on kielletty osalla kansallispuiston saarista 1.1.-30.4. Surmaluotojen saariryhmän ympärillä liikkumisrajoitus ulottuu myös jääalueelle 50 metrin etäisyydelle saarten rannasta.
 • Saimaannorpan ja rantalinnuston häiriöttömän pesinnän turvaamiseksi maihinnousu ja liikkuminen on kielletty osalla kansallispuiston saarista 1.1.-15.7.
 • Liikkuminen moottorikäyttöisillä kulkuneuvoilla jääpeitteisenä aikana 1.1.-30.4. on kielletty karttaliitteeseen (julkaisut.metsa.fi) merkityillä kansallispuistoon kuuluvilla vesialueilla.

Leiriytyminen

Leiriytyminen kansallispuistossa on kielletty 1.1.-30.4. Tilapäinen leiriytyminen on sallittu 1.5.-31.12. vain Metsähallituksen tähän tarkoitukseen osoittamissa paikoissa.

Tulenteko

Tulenteko on sallittu huolletuilla, karttaan ja maastoon merkityillä tulentekopaikoilla käyttäen ainoastaan tarkoitukseen varattua, paikalle tuotua puuta. Vastuu on aina tulen sytyttäjällä.

Retkikeittimen käyttö on sallittu siellä missä liikkuminenkin on sallittu. Risukeittimen käyttö ei ole sallittu maastopalovaroituksen aikana niistä aiheutuvan kipinöintivaaran vuoksi.

Tulenteko maastopalovaroituksen aikana on ehdottomasti kielletty. Tarkista voimassa olevat varoitukset (ilmatieteenlaitos.fi). Kielto ei koske Sammakkoniemen keittokatosta ja hormilla varustettua tulentekopaikkaa.

Roskaton retkeily

Linnansaaren kansallispuistossa ei ole sekajäteastioita maastossa. Vie mennessäsi se, minkä toit tullessasi.

Ruoantähteet ja muut biojätteet voi jättää taukopaikan kuivakäymälään.

Pieniä määriä puhdasta paperia ja pahvia voi käyttää sytykkeenä tulentekopaikalla. Muita jätteitä, kuten alumiinifoliota sisältäviä pakkauksia tai muovia, ei saa polttaa nuotiossa, koska niistä voi muodostua hajoamatonta jätettä ja myrkyllisiä kaasuja.

Lue lisää roskattomasta retkeilystä.

Kalastus

Onkia ja pilkkiä voi jokaisenoikeudella rajoituksia lukuun ottamatta.

Viehekalastusta varten pitää 18-69 vuotiaiden maksaa kalastonhoitomaksu (eraluvat.fi). Jos kalastat useammalla kuin yhdellä vavalla tarvitset lisäksi Metsähallituksen Etelä-Suomen vapaluvan nro 7413 (eraluvat.fi). Katso myös rajoitukset. Luvat voi ostaa erälupien verkkokaupasta (eraluvat.fi).

Pyydyskalastukseen tarvitaan kalastonhoitomaksun lisäksi Metsähallituksen Haukiveden pyydyslupa nro 7008 (eraluvat.fi). Katso myös rajoitukset. Luvat voi ostaa palvelunumerosta 020 69 2424.

Saimaannorpan suojelemiseksi Haukivedellä on kalastusrajoituksia:

 • Valtion vesialueilla verkkokalastus on kielletty.
 • Useat osakaskunnat ovat rauhoittaneet vesialueensa verkkokalastukselta 15.4.–30.6.
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella (mmm.fi) on kielletty tiettyjen pyydysten ja kalastustapojen käyttö keskeisillä norpan esiintymisalueilla.

Kaikenlainen kalastus on kielletty Linnansaarenlammessa.

Kalastajan on tarkistettava kalastusrajoitukset osoitteesta kalastusrajoitus.fi!

Marjastus, sienestys ja kasvien keräily

Marjojen ja hyötysienten poimiminen on sallittua rajoitusosia lukuun ottamatta.

Käpyjen ja siementen kerääminen on sallittua ainoastaan Metsähallitukselta haetulla luvalla.

Muiden kuin hyötysienten sekä puiden, pensaiden tai muiden kasvien ja niiden osien ottaminen ja vahingoittaminen on kielletty. Villiyrttien kerääminen on siis kielletty.

Pyöräily

Maastopyöräily on sallittu jokaisenoikeudella. Pysythän selvästi erottuvilla poluilla ja otat huomioon muut poluilla liikkuvat.

Ratsastus

Ratsastaminen ja koiravaljakolla liikkuminen on sallittua ainoastaan Metsähallitukselta haetulla luvalla.

Muut säännöt ja ohjeet

Hirvenajo metsästyksen yhteydessä kansallispuiston alueella on aina luvanvaraista. Metsähallitus on laatinut erillisen ohjeen ja lomakkeen (metsa.fi) näiden lupien hakua varten.

Riistaeläimen haltuunotto on sallittua ainoastaan Metsähallitukselta haetulla luvalla.

Matkailuun liittyvää toimintaa voi harjoittaa ainoastaan Metsähallitukselta haetulla luvalla.

Tieteellinen toiminta esim. kasvien kerääminen on sallittua ainoastaan Metsähallitukselta haetulla luvalla.

Muuhun kuin jokaisenoikeuksiin kuuluvaan toimintaan tarvitaan pääsääntöisesti Metsähallituksen lupa. Tällaista voi olla esimerkiksi tutkimustoiminta, järjestetyt tapahtumat ja elokuvien tai mainosten kuvaaminen maastossa. Lisätietoa tarvittavista luvista: tutkimus- ja liikkumisluvat (metsa.fi) ja tapahtumien luvat ja ilmoitukset (metsa.fi).

Linnansaaren kansallispuiston reittien ja rakenteiden käyttö yritystoiminnassa on aina maksullista ja toistuvaan yrityskäyttöön tarvitaan sopimus Metsähallituksen kanssa (metsa.fi). Päiväkohtaiset käyttömaksut maksetaan Eräluvat-verkkokaupassa (eraluvat.fi).

Muu kielletty toiminta Linnansaaren kansallispuistossa

 • Maa- tai kallioperän vahingoittaminen ja maa-ainesten tai kaivoskivennäisten ottaminen.
 • Luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten pyydystäminen, tappaminen tai hätyyttäminen tai niiden pesien hävittäminen.
 • Selkärangattomien eläinten pyydystäminen tai kerääminen.
 • Roskaaminen tai rakenteiden vahingoittaminen.
 • Kiinteiden muinaisjäännösten kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu niihin kajoaminen.
 • Muita ihmisiä häiritsevä toiminta.

Linnansaaren järjestyssääntö

Linnansaaren kansallispuiston järjestyssääntö (pdf 970 kt, julkaisut.metsa.fi), vahvistettu 10.1.2018.

Sesonkiajat

Linnansaari on suosittu retkeilykohde, jonne tullaan erityisesti juhannuksen ja elokuun puolivälin välisenä aikana. Pääsaaren lisäksi käytetyin alue on Mäntyluoto, mutta laajasta puistosta löytyy jokaisen tarpeeseen sopivia telttailualueita.

Turvallisuus

Tutustu retkikohteeseen ennakkoon. Reitillä pysyttely sekä sääennusteiden ja varoitusten (ilmatieteenlaitos.fi) seuraaminen auttaa retken onnistumisessa.


 

Tarkista varoitukset

Maastopalovaroituksen (ilmatieteenlaitos.fi) aikana tulenteko on sallittu vain hormillisilla, katetuilla tulentekopaikoilla ja tupien tulisijoissa erityistä varovaisuutta noudattaen. Sytyttäjä vastaa aina tulenteon turvallisuudesta. Huomaathan, että tulenteko voidaan kieltää paikkakohtaisesti.

Piirros tulisijasta. Piirrokseen on merkitty katto, hormi ja irti maasta.

Hätänumero 112

Jos joudut retkelläsi hätään, esimerkiksi eksyt, loukkaannut tai havaitset maastopalon, soita numeroon 112. Tarkemmat ohjeet hätätilanteisiin.

112 Suomi -sovellus.

Lataa puhelimeesi 112 Suomi-sovellus (112.fi). Kun hätäpuhelu soitetaan 112 Suomi -sovelluksen kautta, niin hätäkeskuspäivystäjä saa automaattisesti tiedon soittajan sijainnista.

Retkietiketti

Piirretty kuva, jossa perhe kävelee kesäisellä polulla.

1. Kunnioita luontoa. 

2. Suosi merkittyjä reittejä.

3. Leiriydy vain sallituille paikoille.

4. Tee tulet vain sallituille paikoille.

5. Älä roskaa.

Lue lisää 

Erätarkastajat valvovat luontokohteita

Kaksi ihmistä seisoo vaaran laella moottorikelkkailuvaatteissa. Taustalla on avoin maisema.

Erävalvonta (eräluvat.fi) on palvelu- ja valistustyötä suomalaisen luonnon hyväksi. Erätarkastajan tehtävänä on valvoa laillisuutta ja luvallisuutta valtion alueilla tapahtuvassa toiminnassa ja luonnon käytössä.

Kun havaitset rikkomuksen tai epäilet rikkomuksen tapahtuneen, voit ilmoittaa havaintosi erätarkastajalle (eräluvat.fi). Toivomme, että jätät ilmoituksen yhteydessä yhteystietosi, mutta voit jättää ilmoituksen myös nimettömänä.