www.ilmatieteenlaitos.fiTarkista varoitukset

Metsä- ja ruohikkopalovaroituksen aikana tulenteko on sallittu vain hormillisilla, katetuilla tulentekopaikoilla sekä autiotupien ja kämppien tulisijoissa erityistä varovaisuutta noudattaen. Sytyttäjä vastaa aina tulenteon turvallisuudesta. Huomaathan, että tulenteko voidaan kieltää paikkakohtaisesti.

Tarkista voimassa olevat varoitukset (ilmatieteenlaitos.fi).

Ohjeita Linnansaaressa liikkumiseen

Linnansaaren kansallispuistossa on

sallittua

 • liikkuminen omin voimin ja vesikulkuneuvoilla rajoitusosia lukuun ottamatta
 • maastopyöräily on sallittu jokamiehenoikeudella.Pysythän selvästi erottuvilla poluilla ja otat huomioon muut poluilla liikkuvat.
 • marjojen ja hyötysienten poimiminen rajoitusosia lukuun ottamatta  

rajoitettua

 • liikkuminen
  • saimaannorpan häiriöttömän pesinnän turvaamiseksi maihinnousu ja liikkuminen on kielletty osalla kansallispuiston saarista 1.1.-30.4. Surmaluotojen saariryhmän ympärillä liikkumisrajoitus ulottuu myös jääalueelle 50 metrin etäisyydelle saarten rannasta.
  • saimaannorpan ja rantalinnuston häiriöttömän pesinnän turvaamiseksi maihinnousu ja liikkuminen on kielletty osalla kansallispuiston saarista 1.1.-15.7.
  • liikkuminen moottorikäyttöisillä kulkuneuvoilla jääpeitteisenä aikana 1.1.-30.4. on kielletty karttaliitteeseen (julkaisut.metsa.fi) merkityillä kansallispuistoon kuuluvilla vesialueilla.
 • kalastus:
 • hirven ajaminen metsästämisen yhteydessä, joka on sallittua Metsähallituksen luvalla.
 • avotulen teko ja leiriytyminen
  • leiriytyminen kansallispuistossa on kielletty 1.1.-30.4. Tilapäinen leiriytyminen on sallittu 1.5.-31.12. vain Metsähallituksen tähän  tarkoitukseen osoittamissa paikoissa. Metsähallitus voi myöntää luvan tilapäiseen leiriytymiseen Linnansaaren pääsaarella 1.1. ja 30.4 välisenä aikana.
  • avotulen tekeminen on sallittu vain tähän tarkoitukseen osoitetuissa paikoissa käyttäen ainoastaan tarkoitukseen varattua, paikalle tuotua puuta. Retkikeittimen käyttö on sallittu muuallakin. Avotulenteko on kokonaan kielletty metsäpalovaroituksen aikana.
 • ratsastaminen ja koiravaljakolla liikkuminen, joka on sallittua Metsähallituksen luvalla
 • käpyjen ja siementen kerääminen, joka on sallittua Metsähallituksen luvalla
 • riistaeläimen haltuunotto, joka on sallittua Metsähallituksen luvalla
 • matkailuun liittyvää toimintaa voi harjoittaa Metsähallituksen luvalla
 • tieteellinen toiminta esim. kasvien kerääminen sallittua Metsähallituksen luvalla
 • Muuhun kuin jokamiehenoikeuksiin kuuluvaan toimintaan tarvitaan pääsääntöisesti Metsähallituksen lupa. Tällaisia lupia ovat mm. tutkimusluvat ja suurten tapahtumien luvat.
  • Metsähallitus on laatinut erillisen ohjeen ja lomakkeen (www.metsa.fi) näiden lupien hakua varten.

kiellettyä

 • liikkuminen ja maihinnousu rajoitusosilla 1.1.-30.4 tai 1.1.-15.7.
 • liikkuminen moottorikäyttöisillä kulkuneuvoilla osissa kansallispuiston vesialueista talvella (jääpeitteen aikaan)
 • avotulen teko metsäpalovaroituksen aikana
  • Avotulen teko on kielletty aina sekä merkityillä tulentekopaikoilla että maanomistajan luvalla, jos alueelle on annettu metsäpalovaroitus (ilmatieteenlaitos.fi).
  • Kielto ei koske keittokatoksia tai muita hormilla varustettuja tulisijoja.
 • lemmikkieläinten vapaana pitäminen
 • kalastus Linnansaarenlammessa
 • muiden kuin hyötysienten sekä puiden, pensaiden tai muiden kasvien ja niiden osien ottaminen ja vahingoittaminen
 • maa- tai kallioperän vahingoittaminen ja maa-ainesten tai kaivoskivennäisten ottaminen
 • eläinten pyydystäminen, tappaminen tai hätyyttäminen tai niiden pesien hävittäminen 
 • roskaaminen ja muita häiritsevä toiminta
 • rakennelmien, muinaismuistojen tai raunioiden vahingoittaminen.

Kuva: Mari Laukkanen

Ennakkovarustautuminen

Matkapuhelimien kuuluvuus

 • Vaikka Suomen matkaviestinverkot ovatkin kattavia, kansallispuiston alueella voi olla katvealueita. Tarkista matkaviestinverkon kattavuus omalta puhelinoperaattoriltasi. Lisäksi aina on paikkoja, joissa matkapuhelin ei toimi tai puheluissa on häiriöitä. Tällaisissa tilanteissa saattaa auttaa esim. hakeutuminen muuta maastoa korkeammalle, avoimelle paikalle tai puhelimen SIM-kortin poistaminen hätäpuhelun ajaksi. Kannattaa myös ottaa huomioon, että erilaisten matkapuhelimien välillä on eroja kuuluvuudessa.
 • Kannattaa pitää puhelin lämpimänä sekä ruokaa ja juomaa mukana. Tietyt puhelinmallit eivät toimi pakkasessa, joten reittisuunnitelma aikatauluineen on hyvä ilmoittaa jollekin. Jotta matkapuhelimesta ei loppuisi virta, ota mukaan esimerkiksi varavirtalähde, vara-akku tai vanha puhelin, jossa on toimiva akku.

Varusteet ja turvallisuus

Kuva: Elina Enho

Sesonkiajat

 • Linnansaari on suosittu retkeilykohde, jonne tullaan erityisesti juhannuksen ja elokuun puolivälin välisenä aikana. Pääsaaren lisäksi käytetyin alue on Mäntyluoto, mutta laajasta puistosta löytyy jokaisen tarpeeseen sopivia telttailualueita.

Hätänumero 112

Jos joudut retkelläsi hätään, esimerkiksi eksyt, loukkaannut tai havaitset maastopalon, soita numeroon 112. Tarkemmat ohjeet.

Retkikohteissa lemmikkieläimet pidettävä kytkettynä. Kuva: Seppo Leinonen.

Luonnonsuojelualueilla lemmikit on pidettävä kytkettyinä.