Retkeilyreitit ja polut

Reittien lähtöpisteet

Vätsärin erämaa-alueen ainoa merkitty reitti, Piilolan polku, alkaa Kessintieltä, noin 14 km:n päässä Nellimin kylästä.

  • Piilolan polku, 35 km, yhdistää norjalaisen Ylä-Paatsjoen kansallispuiston ja Vätsärin erämaa-alueen. Reitin pohjoinen lähtöpiste on Sortbryststjern-nimisen järven rannalla Ylä-Paatsjoen kansallispuiston koillisosassa. Reitin eteläinen lähtöpiste on Kessintien varressa Vätsärin erämaa-alueen eteläosassa. Piilolan polku on upea erämaareitti, joka halkoo mäntyvaltaisia kivikkoisia kankaita. Suot, järvet ja pienet joet tuovat maisemaan vaihtelevuutta. Piilolan polku on erämaisuutensa vuoksi niin vaativa, ettei se sovellu aloitteleville retkeilijöille. Reitillä on niukasti maastorakenteita kuten siltoja ja pitkospuita, ja useimmat joet on ylitettävä kahlaten tai kivien päältä. Piilolan polku on otettu käyttöön kesäkuussa 2009. Reitti seurailee osin vanhaa reitistöä ja vakiintuneita kulku-uria, mutta uuden reittilinjauksen kohdalla polku on vasta muodostumassa.
  • Palvelut: Ellenkoian ja Piilolanportin autiotuvat Norjan puoleisella polkuosuudella; Suomessa Piilolan autiotupa sekä Nuottamajärven laavu. Norjan reittimerkintänä ovat siniset maalimerkit puissa sekä puiden oksilla riippuvat siniset puumerkit. Suomessa reitti on merkitty sinisiksi maalatuilla puutolpilla.

Nellimin reitit ja polut

Nellimin uittorännille johtaa 2,7 km mittainen merkitty polku (retkikartta.fi). Polun lähtöpiste on Nellimistä Virtaniemeen vievän tien varrella noin neljän kilometrin päässä Nellimin kylästä.
 

Hiihtoreitit

Nellimin alueella voi hiihtää vapaasti omia reittejään. Paikallisten kelkkauria voi hyödyntää etenemisessä. Nellimin kylällä on kolmen kilometrin mittainen valaistu kuntolatu.
 

Muita retkivinkkejä

Vätsärin pohjoisrajalle tulee Kirakkajärveltä Pakanajoen kämpälle 14 km:n mittainen merkitty reitti. Pakanajoelta tai Jankkilasta, kuten vanhaa metsänvartijantilaa myös nimitetään, polku kääntyy takaisin pohjoiseen ja päätyy Näätämöön. Myös Jankkila - Näätämö-osuus on noin 14 km:n mittainen. Nämä reitit eivät näy kaikissa uusimmissakaan kartoissa.
 

Vesi- ja melontareitit

  • Inarijärvi soveltuu erinomaisesti veneilyyn. Venesatamia on Inarissa, Veskoniemessä ja Nellimissä. Veneenlaskuluiskia on useita. Väylät on merkitty ja Inarijärven veneilykartta helpottaa liikkumista. Inarijärvellä liikkumisessa on huomioitava, että ollaan arktisella suurjärvellä ja sää saattaa vaihdella nopeasti ja suuren selät ovat joskus jopa myrskyisiä.
  • Pohjois-Inarin melontareitti kulkee Inarilta tai Nitsijärveltä Suolisvuonon kautta Suolisjärvelle. Nitsijärveltä lähdettäessä on vetotaivalyhteys Kallovuonoon ja siitä edelleen Partakkoon. Reitin varrella on useita vetotaipaleita, joiden kunto vaihtelee.
  • Inarijärveä on esitelty melojille reitit -osíossa, sieltä löydät myös kuvauksen Partakosta lähtevästä reittiehdotelmasta.  
  • Nellimin uittorännin vesistöreitti  

Moottorikelkkailureitit ja -urat

  • Moottorikelkkailu-uria on Nuorgam - Näätämö - Sevettijärvi - Nellim - Ivalo - Inari-välillä.
  • Nellimin kylästä lähtee moottorikelkkailu-ura Ivaloon ja Vätsärin erämaa-alueen halki Nitsijärvelle ja Sevettijärvelle. Lisätiedot ja luvat saa Metsähallituksen Ivalon palvelupisteestä ja Ylä-Lapin luontokeskus Siidasta.
  • Muotkavaara on suosittu moottorikelkkaretkikohde. Muotkavaaraan pääsee tutustumaan ainoastaan opastetuilla moottorikelkkasafareilla, sillä se sijaitsee rajavyöhykkeellä.

 

Moottorikelkkailu - Metsähallituksen uraluvat


Pdf 812 kt, (julkaisut.metsa.fi)