Asiakaspalvelu ja opastus

Yhteistyötahojen tarjoamia palveluja erämaa-alueella

Ruokailu, ruoanlaitto ja eväiden hankinta

Tulentekopaikat

 • Huolletut tulentekopaikat Inarijärvellä Suolistaipaleen ja Pisteriniemen autiotupien sekä Nammijärvellä Piilolan autiotuvan yhteydessä. Inarijärvellä on useita huollettuja tulentekopaikkoja ja autiotupia. Nellimiä lähinnä on Speinniemen kodallinen veneilytukikohta, jonne on matkaa noin viisi kilometriä.
 • Nellimin uittorännillä on huollettu tulentekopaikka, jonka yhteydessä on puolikota.
 • Valtion mailla Ylä-Lapissa on Metsähallitus sallinut tulen teon risuja ja oksia käyttäen ilman erillistä lupaa. Maapuiden eli maahan kaatuneiden vähäarvoisten puiden ottoon ja käyttöön tarvitaan maapuulupa, jonka saa Ylä-Lapin luontokeskus Siidasta tai Metsähallituksen Ivalon palvelupisteestä. Huollettuja tulentekopaikkoja toivotaan käytettävän aina, kun se on mahdollista.
 • Metsäpalovaroituksen aikana tulenteko on kielletty myös rakennetuilla tulentekopaikoilla. Retkikeitintä saa kuitenkin käyttää.
  • Kielto ei koske keittokatoksia tai muita hormilla varustettuja tulisijoja.

Juomavesi

 • Vesi on juomakelpoista koko alueella. Kuitenkaan pienistä virtaamattomista lätäköistä vettä ei kannata juoda. Veden käyttö käsittelemättömänä on retkeilijän omalla vastuulla. Juomaveden keittämistä ja suodattamista suositellaan, jos veden puhtaudesta ei ole varmuutta.

Jätehuolto

 • Vätsärin erämaa-alueen autiotuvilla on jäteastiat, mutta suositeltavaa on että jokainen retkeilijä tuo roskansa pois maastosta.
 • Maatuvat jätteet laitetaan käymälään tai kompostoriin ja pieniä määriä puhdasta paperia ja pahvia voi käyttää sytykkeenä. Kaikki muu jäte kannetaan omassa repussa luonnosta pois.
 • Roskaton retkeily  

Käymälät

 • Autiotupien yhteydessä on kuivakäymälät.

Yöpyminen

Telttailu

Leiriytyminen on sallittu jokamiehenoikeuden (ymparisto.fi) mukaisesti.

Autiotuvat

Vätsärin erämaa-alueella on neljä autiotupaa, joissa voi yöpyä yön tai kaksi.

 • Pisteri sijaitsee Inarijärven pohjoisosassa. Pisteriniemen itärannalla. Moottorikelkkaura kulkee vierestä.
 • Suolistaipale sijaitsee Inarijärvestä koilliseen työntyvän Suolisvuonon (Tsuolisvuona) pohjukan ja Suolisjärven (Tsuolisjavri) välisellä kannaksella. Moottorikelkkaura kulkee tuvan vierestä.
 • Rajapää on avoinna 1.6. - 30.9 ja sijaitsee Vätsärin tunturiylängöllä Rajapään lounaspuolella. 
 • Piilola sijaitsee Nammijärven itärannalla.

Vuokratupa

Yöpyminen lähiseudulla

 • Vätsärin erämaa-alueen lähellä on Metsähallituksen vuokrakämppiä myös Sevetin alueella.
 • Mökkimajoitusta ja leirintäalueita erämaa-alueen ympäristössä on Nellimissä, Partakossa, Jorvapuolijärvellä, Sevettijärvellä ja Näätämössä. Lisätietoja (inari.fi).

Telttailu

 • Leiriytyminen on sallittu jokamiehenoikeuden (ymparisto.fi) mukaisesti. Inarijärvellä on huollettujen autiotupien yhteydessä olevien tulentekopaikkojen lisäksi katettuja tulentekopaikkoja Suovasaaressa, Tyllylahdessa ja Pielpavuonossa. Kattamattomat tulentekopaikat löytyvät Iso-Mauran jääluolalta ja Veskoniemen edustalta Palosaaresta.

Autiotuvat

Inarijärvellä on viisi autiotupaa, joissa voi yöpyä yön tai kaksi.

 • Petäjäsaari, Inarijärvessä Hoikka Petäjäsaaren luoteisrannalla.
 • Jääsaari, Inarijärvessä sijaitsevan Ison Jääsaaren kaakkoisrannalla.
 • Kaikunuora, Inarijärven eteläosassa, Sarminiemen pohjoiskärjessä.
 • Kärppätupa, Inarijärven Varttasaaren eteläpuolella. Kärppäsaaren pohjoiskärjessä.
 • Kahkusaari, Inarijärven Viimassaaren koillispuolella. Kahkusaaren kaakkoisrannalla.

Varusteiden vuokraus

Esteettömät palvelut

Veneilijöiden palvelut

 • Väylät on merkitty. Inarijärven veneilykartta 1:50 000.
 • Venesatamat ovat Inarissa, Veskoniemessä ja Nellimissä.
 • Veneluiskat ovat Ivalossa, Veskoniemessä, Nanguniemessä, Nellimissä, Ukonjärvellä, Inarissa, Partakossa ja Nitsijärvellä.

Muut palvelut lähiseudulla

 • Lähimmät pankit, asiamiesposti, apteekki, terveyskeskus, autokorjaamot ja kaupat ovat Ivalossa (inari.fi).
 • Kaupat ja ravintolapalveluja on Ivalossa ja Sevettijärvellä.
 • Polttoaineen myyntipiste on Näätämössä.