Nellimin alueen sijainti SuomessaPohjois-Lappi
Inari (Inari.fi)
Inarin metsätalousalue
 

Nellimin vesiretkeilyreitti on erinomainen päiväretkikohde kanootilla liikkuville. Reitin alku- ja loppupisteet sijaitsevat lähellä Nellimin kylää ja sen palveluja. Vaikka reitti kulkeekin kohtuullisen lähellä asutusta, tunnelma reitin varrella on varsin erämainen. Asutusta rannoilla on vähän. Rantametsät ovat luonnontilaisia ja vedet kirkkaita ja rakentamattomia. 

Luonto reitin varrella on tyypillistä karuhkoa inarilaista maisemaa mäntymetsineen, vaaroineen ja vesineen. Linnuista ei voi olla huomaamatta rantasipiä ja telkkää, jonka uuttuja on siellä täällä rannoilla. Muista vesilinnuista voi nähdä ainakin kuikan ja tukkakoskelon. Myös kalasääski, joka talvehtii keskisessä Afrikassa, palaa vuosittain tänne pesimään. Sen voi kuulla ja nähdä kaartelevan korkealla taivaalla.

Reitin varrella näkyy jäänteitä vanhoista puutavaran uiton rakenteista. Ne ovat  peräisin 1920-luvulta. Tuolloin rakennettiin muun muassa pitkä uittoränni Keskimöjärvestä Nellimjärveen tulevia tukinuittoja silmälläpitäen. Vesistöalueen metsät käsiteltiin ensimmäisen kerran talvina 1924–1929. Suurimmat puut kaadettiin tuolloin, ja tukit uitettiin jokia ja järviä pitkin Inarijärveen ja sieltä Paatsjokea pitkin sahalle Jäämeren rantaan. Museovirasto on entisöinyt uittorännin. Sen ohessa on Metsähallituksen rakentama laavu tulistelupaikkoineen, ja myös Inarin savottahistoriasta kertovat opastustaulut.

Reitin pituus on 14 kilometriä. Sen kulkemiseen saa varata koko päivän aamusta alkuiltaan. Vesi putoaa reitillä 27,8 metriä. Pudotuksesta suurin osa, 17,6 metriä, on uittorännillä Keskimmäisen järven ja Nellimjärven välillä.