Mitä Vätsärissä voi tehdä?

Liikkua luonnossa jalan

Vätsärin erämaa-alueen ainoa merkitty reitti, Piilolan polku, yhdistää Vätsärin ja norjalaisen Ylä-Paatsjoen kansallispuiston. Vätsärin pohjoisrajalle tulee kuitenkin Kirakkajärveltä Pakanajoen kämpälle 14 km:n mittainen merkitty reitti.  

Kaksi naista kävelee rinkat selässään. Etummaisella on sauvat kädessään ja hän hymyilee, takimmaisella on yksi kävelysauva. Metsä on vanhaa paksua männikköä.

Meloa ja soutaa

Inarijärvi soveltuu loistavasti melontaan, vaikka sen suuret selät ja kivikkoiset rannat vaativat retkeilijältä hyvää taitoa vesillä liikkumiseen sekä erityistä varovaisuutta.

Purjehtia ja liikkua moottoriveneellä

Inarijärvi tarjoaa kauniita maisemia myös moottoriveneilijälle. Inarilla retkeily onkin tavallista inarilaisten kesäistä huvia. Siellä sääsket eivät kiusaa auringonottajaa, hallat eivät tuhoa marjasatoa ja kalastukseen sopivia matalikkoja on tuhatmäärin.

Vätsärin alueen vesillä liikkujalle tarjoavat suojaa Pisterin ja Suolistaipaleen autiotuvat. Kulkua helpottavia veneteitä löytää Kettuniemestä ja Suolistaipaleesta, ja Kuuvan kanava on nähtävyys jo itsessään.

Hiihtää maastossa

Vätsärin erämaa-alue tarjoaa haasteita itsenäiselle erämaan kulkijalle. Merkittyjä hiihtoreittejä ei ole, mutta autiotupiin ja lähiseudun vuokrakämppiin tukeutuen hiihtovaellus on Vätsärissäkin mahdollista.

Kalastaa

Vätsärin erämaa tarjoaa rauhaa ja hiljaisuutta pelkäämättömälle kalastajalle sadoittain erilaisia järviä, jokia, lahtia ja lampareita. Erämaa-alueen lammissa ja järvissä voi kalastaa maksutta onkimalla ja pilkkimällä sekä lunastamalla kalastonhoitomaksu (eraluvat.fi) myös vieheellä, pois lukien ELY-keskuksen erityisvedet (kalastusrajoitus.fi). Metsähallituksen kalastuslupa, Vätsäri 1502 (eraluvat.fi), on kattavuudeltaan laajempi ja oikeuttaa kalastamaan myös em. erityisvesissä sekä virtaavissa vesissä kalastusaluekartan ja lupaehtojen mukaisesti. Useita vieheitä kerrallaan käyttäville uistelijoille on Inarijärvelle tarjolla kalastuslupa Inarijärvi 1504 (eraluvat.fi).

Enontekiön, Inarin tai Utsjoen kunnissa vakituisesti asuvilla, jotka harjoittavat ammattikalastusta, kotitarvekalastusta tai luontaiselinkeinoja, on kuitenkin oikeus saada korvauksetta lupa kalastuksen harjoittamiseen mainituissa kunnissa sijaitsevilla valtiolle kuuluvilla vesialueilla.

Huomaa, että aina kun harrastetaan muuta kalastusta kuin onkimista tai pilkkimistä on 18 - 69 -vuotiaiden maksettava kalastonhoitomaksu (eraluvat.fi).

Kalastajan on tarkistettava kalastusrajoitukset osoitteesta kalastusrajoitus.fi!

Lisätietoja Ylä-Lapin luontokeskus Siidasta, Metsähallituksen Ivalon palvelupisteestä tai Metsähallituksen erälupien verkkokaupasta (eraluvat.fi).

Gyrodactylus salaris -lohiloinen ei ole vielä levinnyt arvokkaisiin Jäämereen laskeviin jokiimme. Lue lisää.

Metsästää

Vätsärin erämaa-alue kuuluu lupa-alueeseen 1606 Vätsäri (eraluvat.fi). Alueelle myydään vuorokausittain rajattu määrä pienriistalupia, joilla ulkopaikkakuntalainenkin voi metsästää metsästysaikoina riekkoa, jänistä, pienpetoja sekä vesilintuja. Erämaa-aluetta ei voi yleisen karuuden vuoksi kutsua miksikään riista-aitaksi, varsinkin kun tunturimittari on tuhonnut suuren osan riekolle tyypillistä elinympäristöä. Alueelta löytyy kuitenkin myös riistan suosimia alueita: Inarijärven pohjoisrannan jängiltä tai niiden reunoilta voi alkusyksystä tavata hanhia ja muita vesilintuja sekä myöhemmin syksyllä myös riekkoja. Vätsärin tunturiylängön reuna-alueet sekä tuholta säästyneet koivikot tarjoavat riittävän riekkokannan metsästäjälle, joka haluaa nauttia todellisen erämaan rauhasta.

Pienriistan metsästyslupia Ylä-Lapin alueille myyvät Metsähallituksen Ivalon palvelupiste, Ylä-Lapin luontokeskus Siida ja Metsähallituksen erälupien verkkokaupasta (eraluvat.fi).

Metsästyksellä on suuri merkitys paikallisille asukkaille virkistäytymismuotona, ja riistasta valmistetut perinneruuat tuovat vaihtelua pohjoiseen ruokapöytään. Vätsärin alueella paikallisten metsästäjien tärkeimmät saaliseläimet ovat metso ja hirvi. Kaadetaanpa alueelta joskus karhukin.

Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnissa vakituisesti asuvilla on vapaa metsästysoikeus kotikuntansa valtion mailla.