Seitsemisen kulkuyhteydet ja kartat   

1.10.2020
Koronaviruksen takia luonnossakin on syytä pitää turvavälit ja noudattaa erityistä käsihygieniaa mm. tuvilla, tulentekopaikoilla ja huussikäyntien jälkeen. Metsähallituksen linjauksia ja ohjeita päivitetään, kun yleiset koronaohjeet tarkentuvat. Ks. tilanne sivultamme www.luontoon.fi/koronavirusohjeet.

Seitsemisen kansallispuisto sijaitsee Pohjois-Pirkanmaalla, noin 50 km Tampereen luoteispuolella.

Kulkuyhteydet

Autolla

 • Kansallispuiston pohjoisosaan ja Seitsemisen luontokeskukseen ajetaan Kuru-Parkano -tieltä (tie nro 332) Länsi-Aureen kylästä. Osoite Seitsemisentie 110, Länsi-Aure (Ylöjärvi).
 • Kansallispuiston eteläosaan ajetaan joko Ylöjärvi-Kuru -tieltä (tie nro 65) Poikeluksen (tie nro 2764) kautta tai Luhalahdesta Sisätön (tie nro 2764) kautta.

Katso pysäköintialueiden tarkemmat osoitteet alempaa kohdasta Retken lähtöpisteet.

Julkisilla kulkuneuvoilla

Retken lähtöpisteet

 • Pysäköintialueet sijaitsevat Kulomäellä luontokeskuksella (Seitsemisentie 110, Ylöjärvi, pääopastuspiste, pohjoisosa), Kirkkaanlamminkankaalla (Seitsemisentie, länsiosa), Koverossa (Seitsemisentie 948, Ikaalinen, länsiosa), Multiharjussa (Jaulintie, eteläosa), Kirkas-Soljasella ja Saari-Soljasella (kesäisin, itäosa) ja Pitkäjärvellä (kesäisin, itäosa).
 • Pysäköintialueille ei ole tarkempia osoitetietoja.
 • Kuru-Parkano -tieltä (tie nro 332) erkanevalla Pitkäjärven tiellä ja Jaulintieltä Soljaselle erkanevalla tiellä ei ole talvikunnossapitoa!
 • Reittien lähtöpisteet  

 

Seitsemisen kartat

Muut kartat

 • Helvetinjärvi Seitseminen, vedenkestävä ulkoilukartta 1:20 000. Karttakeskus 2020. Karttaa voi ostaa luontokeskuksista, kirjakaupoista sekä Karttakeskukselta.
 • Maastokartta N411, 1:50 000. Karttoja voi ostaa Karttakeskuksesta ja Maanmittaustoimistoista.
 • Maasto-/peruskarttalehdet numerot 2213 01, 2213 02, 2213 04 ja 2213 05, 1:20 000. Karttoja voi ostaa Karttakeskuksesta ja Maanmittaustoimistoista.
 • Retkeily GT Länsi-Suomi, 2015, 1:250 000. Karttoja voi ostaa mm. Karttakeskuksesta ja hyvin varustetuista kirjakaupoista.
 • Seitseminen Helvetinjärvi Pirkan taival, vedenkestävä kartta, 1:25 000, Calazo Förlag 2016. Karttaa myyvät Calazo, Seitsemisen luontokeskus ja useat alueen yritykset.

Karttojen myyntipaikat

Kädessä kännykkä, jossa näkyy Retkikartta.fi. Avaa Seitsemisen kartta Retkikartta.fi:ssä.

Pysäköintialueet   

Luontokeskuksen luona Kulomäellä   
 • Seitsemisentie 110, Ylöjärvi  
Koveron perinnetila
 • Seitsemisentie 948, Sisättö
Multiharju
 • Jaulintie, Ikaalinen

Pysäköintialueet ovat käytettävissä myös talvella, mutta aurauksessa voi esiintyä viivettä.

Soljasten alueen kartta


Pdf 364 kt(julkaisut.metsa.fi)

Koveron perinnetilan esite


Pdf 686 kt (julkaisut.metsa.fi)

Self-guided Tour: "Finland's Cultural Landscapes"


Pdf 1,3 Mt (julkaisut.metsa.fi, englanniksi)