Reittien lähtöpisteet

Liikkumisrajoitukset

Muistathan myös, että Multiharjun rajoitusosalla luontopolkua lukuun ottamatta kaikenlainen liikkuminen on kielletty läpi vuoden. Samoin Iso-Seitsemisjärven ja Soljasen rajoitusosat ovat liikkumiskiellossa 1.4. alkaen linnuston pesimärauhan turvaamiseksi.

Esteetön reitti

Saari-Soljasen vaativa esteetön reitti, 500 metriä/suunta

Esteetön kuivakäymälä symboli. Vaativa esteetön luontoreitti symboli. Esteettömän luontolavan symboli.

Vaativuus: vaativa esteetön luontoreitti.
Kulkuaika: Sulan maan aikaan. Edestakaisin alle 1 tunti. Ei talvikunnossapitoa.

Saari-Soljasen esteetön reitti vie keskelle viehättävää Soljastensuota, jossa voi nähdä vaikka pitkäjalkaisen kahlaajalinnun, liron. Reitti kulkee Saari-Soljasen ja Kirkas-Soljasen suolampien läheisyydessä. Reitin lähtöpisteessä Saari-Soljasen rannalla sijaitsee esteetön taukopaikka keittokatoksineen ja tulentekopaikkoineen. Kirkas-Soljasen rannalla on esteetön onkilaituri. 

Kaksi henkilöä kävelee pitkin puurakenteista, leveää siltaa. Ympärillä suomaisemaa ja lampi.

Lähtöpiste
Osoite: Saari-Soljasen pysäköintialue, Soljostentie, Ylöjärvi
Reitti lähtee Saari-Soljasen pysäköintialueen vierestä. Pysäköintialueelta reitin alkuun ylitetään hiekkatie. Saattoliikenteen jättöpaikka ja linja-autoparkki ovat noin 100 metrin päässä reitin alusta. Pysäköintialueella ei ole erikseen esteetöntä pysäköintipaikkaa.

Saari-Soljasen esitekartta (julkaisut.metsa.fi)
Saari-Soljasen esteetön reitti kartta (retkikartta.fi)

Retkeilyrakenteet
Esteetön käymälä sijaitsee pysäköintialueen vieressä. Käymälän ovelle menevän luiskan kaltevuus on 8 %. Luiska on teräsverkkoa, jonka silmäkoko on 8 mm x 6,9 cm. Käymälän oviaukko on 86 cm leveä. Käymälän istuimen molemmin puolin on tukikaide. Istuin on takareunasta lähellä seinää, mikä voi hankaloittaa pyörätuolista suoraan sivulta istuimelle siirtymistä. Ota mukaasi omaa wc-paperia.

Keittokatos ja tulentekopaikka sijaitsevat reilun 50 metrin päässä pysäköintialueelta. Keittokatokseen pääsee sisälle kolmesta eri ovesta. Keittokatoksen edustalla oleva puuterassissa on hiukan lahovauriota ja kulkureitti kannattaa katsoa tarkkaan. Keittokatoksen sisällä puuosuudelta on tasoeroa tulisijan vieressä olevalle sora-alueelle 2–4 cm. 

Keittokatoksen pihalla kulkureitin toisella puolella on tulentekopaikka, joka on yhdeltä sivulta avoin. 

Puuvajaan ei ole tasoeroa. Puut ovat vajassa noin metrin pituisina halkoina, jotka sahataan ja pilkotaan itse sopivan kokoisiksi klapeiksi.

Puurakenteinen reitti, jossa leveä katselulava luontotauluineen. Ympärillä suota ja reitin päätepisteessä siintää lampi.
 

Reittikuvaus
Reittimerkintää ei ole, mutta reitti on selkeästi kuljettava ja eksymisvaaraa ei ole. Reitin varrella on karttoja ja suoalueen lajistosta kertovia luontotauluja.

Reitin leveys on koko matkalta vähintään 1,5 metriä. Reitin alkuosa, noin 230 metriä, on kovaksi painunutta soraa. Reitillä on paikoitellen painaumia ja kuoppia. Keittokatoksen piha-alueella on enemmän painaumia, esiin tulleita juuria ja kiviä. Pituuskaltevuudet reitillä vaihtelevat 0–10 % välillä. Pitkiä mäkiä ei ole vaan suurimmat pituuskaltevuudet ovat lyhyitä noin parin metrin nousuja tai laskuja. Sivuttaiskaltevuudet vaihtelevat 0–5 % välillä. Paikoitellen sorapolun reuna on jyrkkä. Sorapintaisen kulkureitin hahmotettavuus vaihtelee olosuhteista riippuen.

Sorastetun reitin jälkeen alkaa leveä puurakenteinen reittiosuus. Puurakenteisella reittiosuudella on kaksi katselulavaa, joilla voi levähtää. Ensimmäiselle katselulavalle on matkaa puupolun alusta noin 190 metriä. Esteetön reitti päättyy toiselle katselulavalle, joka toimii myös onkilaiturina. Katselulavojen väli on 50 metriä. Puurakenteisen reittiosuuden pituus kokonaisuudessaan on noin 240 metriä. Puupolun leveys on ensimmäiselle katselulavalle asti 2,2 metriä ja siitä eteenpäin toiselle katselulavalle asti 1,9 metriä. Puurakenteinen reitti on pääosin tasainen, mutta joissakin kohdissa lankut ovat nousseet tasosta tasoeroa voi olla noin 2 cm, lisäksi parissa kohdassa kaiteen luona yksittäisissä lankuissa on lahovauriota. Katselulavoilla on puupenkit, joiden korkeus on 45 cm. Puurakenteisen reitin molemmin puolin kulkee suojakaide, mikä helpottaa reitin hahmottamista. 

Luontopolut

Aarnipolku, 1,8 km ympyräreitti

Sulan maan aikaan, usein kuljettavissa myös talvella, kulkuaika 1t
Pysyttele polulla! Multiharju on rajoitusosaa.

Lähde nauttimaan Seitsemisen sydämeksi kutsutun Multiharjun aarnimetsän hämärästä.

Ihmiset ihailevat keloja ja kilpikaarnaisten mäntyjen runkoja.

Lähtöpiste
Osoite: Multiharjun pysäköintialue, Jaulintie 732, Ikaalinen

Seitsemisen kansallispuiston esitekartta (julkaisut.metsa.fi)
Aarnipolku kartta (retkikartta.fi, avautuu uuteen ikkunaan).

Retkeilyrakenteet
Multiharjun pysäköintialueella on esteetön käymälä. Ota mukaasi omaa wc-paperia.

Nähtävää
Luontopolku polveilee aihkimäntyjen, harmaakylkisten kelojen ja suurten haapojen ja kuusien lomassa esitellen vanhan metsän lajistoa; Multiharju on Seitsemisen sydän.

Reittiselostus
Reitti on viitoitettu vastapäivään.

Multiharjun Aarnipolku lähtee Multiharjun pysäköintialueen kulmalta ja palaa takaisin lähtöpisteelle.

Huomioitavaa
Pysyttele polulla! Multiharju on rajoitusosaa, jossa liikkuminen on sallittu vain poluilla maaston kulumisen ehkäisemiseksi. Polku on usein kuljettavissa myös talvella. Luontopolun itäpuoli soveltuu lastenvaunuille ja avustajan kanssa pyörätuolille.

Saari-Soljanen, 2,0 km ympyräreitti

  Esteetön kuivakäymälä symboli. 

Sulan maan aikaan, kulkuaika 1t, huomioi rajoitusosa 1.4.–15.7.
Maisemista voit nauttia myös pyörätuolilla ja lastenvaunujen kanssa (0,5 km).

Saari-Soljasen luontopolku kutsuu tutustumaan kauniiseen suoluontoon.

Kaksi henkilöä sienikorin ja kiikareiden kanssa leveällä metsäpolulla.

Lähtöpiste
Osoite: Saari-Soljasen pysäköintialue, Soljostentie, Ylöjärvi

Saari-Soljasen luontopolun esitekartta (julkaisut.metsa.fi)
Saari-Soljasen luontopolku kartta (retkikartta.fi, avautuu uuteen ikkunaan).

Retkeilyrakenteet
Kirkas-Soljasen ja Jaulinnevan katselulavat. Saari-Soljasen keittokatos, tulentekopaikka sekä esteetön kuivakäymälä. Ota mukaasi omaa wc-paperia.

Nähtävää
Saari-Soljasen luontopolku kertoo suomalaisesta suoluonnosta ja sen monimuotoisuudesta. Löytyypä polun varrelta vanhoja soihin liittyviä uskomuksia ja tarinoitakin. Soljasten alue on yksi laajimpia luonnontilaisia suoalueita Seitsemisen kansallispuistossa. Jaulinnevan katselulavalta voit ihailla erämaisen karua avosuomaisemaa.

Reittiselostus
Reitti on viitoitettu vastapäivään.

Polku lähtee Saari-Soljasen keittokatokselta ja jatkuu esteetöntä ramppia kohti Kirkas-Soljasta. Polku palaa metsäosuuden kautta takaisin keittokatokselle. Matkan varrella voit poiketa Kirkas-Soljasen ja Jaulinnevan katselulavoille.

Huomioitavaa
Suo-osuudet on pitkostettu, joten polulla pärjää lenkkitossuilla. Osa luontopolusta, noin 0,5 km, soveltuu lastenvaunuille ja pyörätuolille. Huomioi rajoitusosa 1.4.–15.7.

Runokangas, 2 km ympyräreitti

Sulan maan aikaan, usein kuljettavissa myös talvella, kulkuaika 1t
Polulla on jonkin verran korkeuseroja.

Nauti luonnon ja kulttuurin yhdistelmästä! Runokankaalta löydät kauniin luonnon lisäksi runotauluja.

Lapsi lukee runotaulua metsässä.

Lähtöpiste
Osoite: Seitsemisen luontokeskus, Kulomäki, Seitsemisentie 110, Ylöjärvi. 

Seitsemisen kansallispuiston esitekartta (julkaisut.metsa.fi)
Runokangas kartta (retkikartta.fi, avautuu uuteen ikkunaan)

Retkeilyrakenteet
Kulomäellä Seitsemisen luontokeskuksen pihassa on takkakatos ja juomavesipiste. Esteetön käymälä sijaitsee pysäköintialueella. Ota mukaasi omaa wc-paperia. 

Nähtävää
Polun varrelta löydät seitsemän eri aihepiirin runoa Kurun graniittiin kaiverrettuna. Kivet runotauluihin lahjoitti Tampereen Kovakivi Oy.

Reittiselostus

Reitti on viitoitettu vastapäivään.

Runokangas lähtee Kulomäeltä luontokeskuksen pihasta, jatkuu harjun länsipuolta kohti etelää. Sikomäestä noustaan tien yli harjun itäpuolelle, josta polku vie takaisin Kulomäelle.

Muut reitit

Harjupolku, 5,2 km ympyräreitti

Sulan maan aikaan, kulkuaika 2t
Polulla on jonkin verran korkeuseroja.

Miltä näyttää Seitsemisharju, joka kohoaa ympäristöään noin 20 metriä korkeammalle? Suuntaa Harjupolulle ottamaan selvää!

Pitkospuut suolla.Lähtöpiste
Osoite: Seitsemisen luontokeskus, Kulomäki, Seitsemisentie 110, Ylöjärvi.

Seitsemisen kansallispuiston esitekartta (julkaisut.metsa.fi)
Harjupolun kartta (retkikartta.fi, avautuu uuteen ikkunaan).

Retkeilyrakenteet

Kulomäellä Seitsemisen luontokeskuksen pihassa on takkakatos ja juomavesipiste. Pysäköintialueella on esteetön käymälä. Ota mukaasi omaa wc-paperia.

Nähtävää
Harjupolku kulkee Seitsemisharjun juurella halki korpikuusikoiden ja suo-mäntymetsä -saarekkeiden.

Reittiselostus
Reitti on viitoitettu vastapäivään.

Harjupolku lähtee Kulomäestä Seitsemisen luontokeskuksen pihasta ja kulkee harjun länsipuolta Susikankaalle asti. Susikankaalta noustaan tien yli harjun itäpuolelle, josta polku jatkuu Tervahautakankaan ja Pakkulakankaan kautta takaisin Kulomäelle.

Torpparintaival, 6,3 km ympyräreitti

Sulan maan aikaan, kulkuaika 2,5t
Koveron pihapiiri soveltuu lastenvaunuille ja pyörätuolilla liikkumiseen avustajan kanssa.

Torpparintaival kutsuu kokemaan Seitsemisen monipuolisen luonnon. Matkan varrella näet perinnemaisemia, upeaa aarnimetsää sekä mosaiikkimaisesti vaihtelevaa suo- ja metsämaisemaa.

Kaksi henkilöä kävelee pihatiellä. Ympärillä niittyä ja taustalla hirsirakennus.

Lähtöpiste
Osoite: Koveron perinnetila, Seitsemisentie 948, Sisättö (Ikaalinen)
Reitti alkaa pihapiirin läpi kulkevan kärrytien päästä metsän reunasta.

Seitsemisen kansallispuiston esitekartta (julkaisut.metsa.fi)
Torpparintaipaleen kartta (retkikartta.fi, avautuu uuteen ikkunaan).

Retkeilyrakenteet
Koveron pysäköintialueella on esteetön käymälä. Pysäköintialueen läheisyydessä sijaitsee myös kaivo.  Haukilammella on tulentekopaikka, telttailupaikka sekä kuivakäymälä. Ota mukaasi omaa wc-paperia.

Nähtävää
Koveron perinnetila, jossa työskentelee opas kesäisin ja Multiharjun aarnimetsä.

Reittiselostus
Reitti on viitoitettu vastapäivään.

Torpparintaival lähtee Koveron perinnetilalta ja jatkuu Multiharjun aarnimetsään. Multiharjusta polku vie Haukilammen tulentekopaikalle. Reitti palaa takaisin Koveron perinnetilalle. Matkan varrella näet niittyjä, mäntykangasta, soita pitkospuineen ja aarnimetsän hämärää.

Uittajanpolku, 18 km ympyräreitti

Sulan maan aikaan, kulkuaika 6 t.

Uittajanpolku yhdistää puiston eteläisen osan parhaat nähtävyydet: Koveron perinnetilan, Multiharjun aarnimetsän ja Soljasten suoalueen.

Niittykukkia.

Lähtöpiste
Koveron perinnetila ,Seitsemisentie 948, Sisättö, Ikaalinen.
Reitti alkaa pihapiirin läpi kulkevan kärrytien päästä metsän reunasta.
Seitsemisen kansallispuiston esitekartta (julkaisut.metsa.fi)

Retkeilyrakenteet
Reitillä on runsaasti taukopaikkoja ja palvelurakenteita. 
Koveron pysäköintialue: esteetön kuivakäymälä ja kaivo. 
Jokiristi: telttailualue, kuivakäymälä ja tulentekopaikka. 
Saari-Soljanen: esteetön kuivakäymälä, keittokatos ja tulentekopaikka. 
Kirkas-Soljanen: telttailualue, kuivakäymälä, kaivo, tulentekopaikka, keittokatos. 
Haukilampi: tulentekopaikka, telttailualue sekä kuivakäymälä.
Ota mukaasi omaa wc-paperia.

Nähtävää
Koveron perinnetila, Multiharjun aarnimetsä ja Soljastensuo. Liesijoki, Seitsemisjoki, Liesilammi ja Kettulammi. Puutavaraa uitettiin aikoinaan Liesi- ja Seitsemisjokia pitkin Kyrösjärveen lumen sulamisen aikaan, kun vesi oli korkealla. Kapeita uomia myös perattiin miesvoimin uittojen helpottamiseksi. Liesilammin ja Kettulammin välille rakennettiin noin 5 – 7 metriä leveä uittokanava, jonka ylitse Uittajanpolku kulkee.

Reittiselostus
Reitti on viitoitettu vastapäivään.
Uittajanpolku alkaa Koveron perinnetilalta ja kulkee Multiharjun vanhan aarnimetsän kautta Seitsemisjoen ja Liesijoen varsille. Jokiristiltä reitti jatkuu etelään. Reitti kulkee hetken aikaa kansallispuiston rajojen ulkopuolella metsäpeura-aitauksen läheisyydessä pientä soratietä pitkin, josta reitti jatkuu viehättävänä metsäpolkuna kuohuvan Liesijoen ylitse ja sen vierellä kohti Soljastensuota. Saari-Soljasella kuljetaan esteetöntä reittiä pitkin ja poiketaan siltä jälleen pohjoista kohti. Reitti jatkuu vanhaa metsäautotietä pitkin Liesilammin ja Kettulammin ohitse Tasaisellekankaalle. Sieltä reitti lähtee palaamaan Haukilammen kautta takaisin Koverolle.

Huomioithan, että reitillä on jonkin verran kosteita ja mutaisia paikkoja. Vedenpitävät kengät ovat tarpeen.

Pyöräilyreitti, 16,3 km, ympyräreitti

Sulan maan aikaan.

Seitsemisen pyöräilyreitillä kuljet pitkin helppokulkuisia polkuja, ruohottuneita metsäteitä ja mutkaisia sorateitä. Pitkäjärven metsäkämpältä etelään reitti kulkee pitkin metsätyömiesten vanhaa polkupyörätietä.
Kaksi henkilöä pyöräilee fatbikeilla metsäpolulla.

Lähtöpiste
Saari-Soljasen pysäköintialue, Soljostentie, Ylöjärvi.

Seitsemisen kansallispuiston esitekartta (julkaisut.metsa.fi)

Retkeilyrakenteet
Saari-Soljanen: esteetön kuivakäymälä, keittokatos, tulentekopaikka
Kirkas-Soljanen: kuivakäymälä, kaivo, telttailualue, tulentekopaikka, keittokatos
Liesijärvi: telttailualue, laavu, tulentekopaikka, kuivakäymälä
Pitkäjärven vuokratupa: kuivakäymälä, kaivo
Honkaniemi: tulentekopaikka, kuivakäymälä
Ota mukaan omaa wc-paperia.

Nähtävää
Soljastensuo. Saari-Soljasen luontopolulla ei saa pyöräillä, mutta suomaisemia kannattaa käydä ihastelemassa jalan esimerkiksi poikkeamalla Saari-Soljasen esteettömällä reittiosuudella (500 metriä suuntaansa).
Pitkäjärven vuokratupa on komea, entinen savottakämppä. Ethän mene pihapiiriin, mikäli kämpällä on asukkaita. Pihapiirin tulentekopaikka ja laituri ovat vuokralaisten käytössä.
Pitkäjärven vanha luonnonhoitometsä sijaitsee Honkaniemen ympäristössä. Pyörän selästä pääset ihastelemaan suurikokoisia kilpikaarnamäntyjä ja keloja.

Reittiselostus
Otathan kartan mukaasi. Reittiä ei ole merkitty maastoon maalimerkeillä. Risteyksissä on viitat. Suositeltu kiertosuunta vastapäivään.

Henkilö pyöräilee metsäpolulla.

Reitti lähtee Saari-Soljaselta Soljostentietä pitkin kohti Kirkas-Soljasta ja poikkeaa metsäautotielle, joka kulkee aluksi ennallistamispoltetun metsäalueen reunalla. Reitti jatkuu kohti pohjoista Liesilammin ja Kettulammen kautta Tasaisellekankaalle, josta on mahdollista tehdä pisto Liesijärven laavulle. Tasaiseltakankaalta reitti jatkuu Kivijärventielle. Kivijärventie mutkittelee upeiden suomaisemisen keskellä Pitkäjärven vuokratuvalle. Sieltä reitti jatkuu vanhaa metsätyömiesten pyöräilyreittiä pitkin kohti etelää ja Jaulintietä. Takaisin Saari-Soljaselle pyöräillään Jaulintietä ja Soljostentietä pitkin.

Huomioitavaa
Reittiosuus Saari-Soljaselta Pitkäjärvelle on myös ratsastajien käytössä.
Seitsemisessä polkupyöräily on rajoitettua. Tämän reitin lisäksi pyöräillä saa maanteillä sekä polkuosuudella Tulusmäestä Hirviharjuun. Sallitut pyöräilyreitit on osoitettu maastoon viitoilla.

Pirkan Taipaleen retkeilyreitistö, 300 km

Pirkan Taipaleen retkeilyreitistö, 300 km, jakautuu useisiin reitteihin, joita ylläpitävät useat eri kunnat. Metsähallitus vastaa reitistä ainoastaan kansallispuistojen ja Riuttaskorven virkistysmetsän alueella.

Lähtöpisteet
Sopivia retken lähtö- tai päätepaikkoja ovat mm. Seitsemisen ja Helvetinjärven kansallispuistot. Reitti myös yhdistää nämä kaksi kansallispuistoa.

Pirkan Taipaleen reittiosuuksia kartalla:

Tarkista varoitukset

Maastopalovaroituksen (ilmatieteenlaitos.fi) aikana tulenteko on sallittu vain hormillisilla, katetuilla tulentekopaikoilla ja tupien tulisijoissa erityistä varovaisuutta noudattaen. Sytyttäjä vastaa aina tulenteon turvallisuudesta. Huomaathan, että tulenteko voidaan kieltää paikkakohtaisesti.

Piirros tulisijasta. Piirrokseen on merkitty katto, hormi ja irti maasta.

Asiakaspalvelu

Metsähallitus
Puh. 0206 39 5270 (0,00€/min + pvm/mpm) ma - pe klo 9 -15
Sähköposti: sisasuomi(at)metsa.fi

Soljasten alueen kartta


Pdf 364 kt(julkaisut.metsa.fi)

Koveron perinnetilan esite


Pdf 658 kt (julkaisut.metsa.fi)

Kädessä kännykkä, jossa näkyy Retkikartta.fi. Avaa Seitsemisen kartta Retkikartta.fi:ssä.

Retkivinkkejä kesälle

Omat polut

Kansallispuiston alueella voi suunnistustaitoinen, ulkoilu- tai maastokartalla ja kompassilla varustettu retkeilijä liikkua myös merkittyjen polkujen ulkopuolella. Rajoitusosat, joissa kulkua on rajoitettu tai kulku on kokonaan kielletty, on merkitty ulkoilu- ja esitekarttoihin.

Esteetön retkeily

  • Seitsemisen luontokeskuksessa ja pihapiirissä liikkuminen on esteetöntä.
  • Myös Koveron pihapiirissä voi liikkua esteettä.
  • Multiharjun aarnimetsäalueella kulkevan luontopolun itäpuoli on esteetön.
  • Pitkäjärvelle johtava hiekkatie on helppokulkuinen, samoin Pitkäjärven metsäkämpän lähiympäristö.
  • Soljasten suoluontopolun esteetön osuus noin 0,5 km, jonka alkupisteessä on esteetön keittokatos ja esteetön WC. Alueen toinen esteetön WC sijaitsee luontokeskuksessa.